Regulamin i dokumenty rekrutacyjne do projektu „Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej” o numerze 2020-1-PL01-KA102-079245, w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. 

 Zainteresowanych uczniów ZSP nr 6 w Tomaszowie Maz. (klasy II i III) prosimy o pobranie  FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO ze strony szkoły (zakładki: PO WER, do pobrania – dla uczniów) lub w sekretariacie szkoły. 

Uwaga! FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY należy oddać do dnia 18.01.2021r. 

Informacji nt. projektu udziela Koordynator projektu: Kinga Remisz – Szewczyk

Uwaga!!!

Informacje o projekcie oraz regulamin rekrutacji są również zamieszczone w zakładce PO WER na stronie szkoły.

Planowany termin praktyk zagranicznych: kwiecień 2021

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji  zimowej

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Maz.

Sesja: styczeń – luty 2021 r. 

 

Część pisemna

 

 Część praktyczna 

Kwalifikacje

AU.23,  AU.26, AU.28, AU.55

Kwalifikacja

AU.23
Rejestracja, obróbka
i publikacja obrazu

 

A.20

Rejestracja i obróbka obrazu
(stary egzamin)

 

Kwalifikacja

 AU.26

Projektowanie fryzur

Kwalifikacja

 AU.28

Realizacja projektów multimedialnych

Kwalifikacja

 AU.54

Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

Kwalifikacja

 AU.55

Drukowanie cyfrowe
i obróbka druków

 12 stycznia 2021 r.

 

18 stycznia 2021 r.

 

 

 11 stycznia 2021 r.

 

 

19 stycznia 2021 r.

 

 

 13 stycznia 2021 r.

 

 

11 lutego 2021 r.

12 lutego 2021 r.