Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej 2022

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Maz.

 

Sesja: Styczeń 2022 r.

 

 

Część pisemna

 

Kwalifikacje

AU.21, AU.26, AU.28, AU.54, AU.55

Część praktyczna

 

Kwalifikacja

AU.26

 

Projektowanie fryzur

 

Kwalifikacja

AU.23

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

 

Kwalifikacja

 AU.28

Realizacja projektów multimedialnych

Kwalifikacja

 AU.54

Przygotowanie oraz wykonywanie prac  graficznych i publikacji cyfrowych

Kwalifikacja

 AU.55

Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

 

 

11 stycznia 2022 r.

 

 

 

 

 

10 stycznia 2022 r.

 

 

 

 

 

18 stycznia 2022 r.

 

 

 

 

17 stycznia 2022 r.

 

 

 

 

13 stycznia 2022 r.

 

 

 

 29 stycznia 2022 r.

 30 stycznia 2022 r.

 31 stycznia 2022 r.