Publikacja elektroniczna bezpłatna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Film udostępnony ze strony KOWEZiU.

Fryzjer