joomplu:17617

W piątek 24 listopada 2017r. obchodzony był Dzień Patrona naszej szkoły Stanisława Wyspiańskiego. Tradycyjnie w ten dzień uczniowie klas pierwszych są oficjalnie przyjmowani do społeczności uczniowskiej i składają uroczyste ślubowanie.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: pani Monika Śliwińska – autorka najnowszej biografii Stanisława Wyspiańskiego; pan Krzysztof Kuchta - Przewodniczący Rady Miejskiej; pan Bartłomiej Matysiak - Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego; pan Wojciech Sitek - przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Tomaszowskiego; panie Aneta Cichoń i Elżbieta Lottko - wizytatorzy Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz pani Magdalena Ciesielska przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu nastąpiło uroczyste ślubowanie uczniów klas I oraz wręczenie na ręce pani Dyrektor aktu ślubowania wraz z podpisami pierwszoklasistów. Delegacja uczniów złożyła kwiaty pod tablicą patrona.

Druga część uroczystości poświęcona była życiu i twórczości naszego patrona. Głównym punktem uroczystości był wywiad z panią Moniką Śliwińską, autorką biografii Stanisława Wyspiańskiego, która przybliżyła nam sylwetkę i twórczość wszechstronnego artysty. Wywiad z autorką przeprowadziła uczennica kl. III LPL – Aleksandra Bubis.

Uroczystość uświetnił występ Daniela Wlazło ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej w Tomaszowie Mazowieckim, który zagrał sonatę Scarlattiego i sonatę nr 2 cz. I Zołotariewa.

Na koniec wręczono nagrody zwycięzcom konkursów o patronie.

{joomplucat:1193 limit=9|columns=3|ordering=random}

{joomplucat:1194 limit=9|columns=3|ordering=random}

joomplu:12357
{joomplucat:942 limit=4}
 

W dniu 28 listopada 2016 r. obchodziliśmy 3. rocznicę nadania naszej placówce  imienia Stanisława Wyspiańskiego. Tym razem cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście spotkali się w O.K. ”Tkacz”, by uczcić ten wyjątkowy dzień oraz zgłębić wiedzę o  życiu i twórczości  artysty.

Uroczystość rozpoczęła się krótkim filmem przypominającym życie i dorobek patrona, a następnie członkowie Koła Teatralnego działającego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 zaprezentowali, przygotowany pod kierunkiem pani Ewy Kalbarczyk, spektakl poetycko – muzyczny „Sen artysty”. Złożony z fragmentów dramatów Wyspiańskiego „Wesele” i „Wyzwolenie” oraz z tekstów mniej znanej twórczości lirycznej poety, ukazywał ostatnie chwile życia Wyspiańskiego, jego osobisty dramat, wynikający ze świadomości przemijania i nadchodzącej śmierci. Piękna muzyka Zygmunta Koniecznego, surowa, intrygująca scenografia i dobra gra wielu młodych, debiutujących aktorów wpłynęły na ostateczny efekt przedstawienia, które nagrodzone zostało przez publiczność brawami.

W drugim dniu obchodów Święta Patrona, w przededniu przypadającej na 28 listopada 2. rocznicy nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 imienia Stanisława Wyspiańskiego, odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania klas pierwszych. Swoją obecnością uświetnili ją zaproszeni goście: Barbara Robak – Członek Zarządu Powiatu, ks. proboszcz prałat Henryk Kowaliński, Barbara Przybysz – Dyrektor Ośrodka Kultury „Tkacz”, Elżbieta Wilczyńska – Dyrektor ZS nr 8, Dariusz Kwiatkowski – Dyrektor ZSP nr 1, Antoni Węgliński – Prezes Oddziału ZNP w Tomaszowie Maz., rodzice uczniów, oraz gość honorowy: pani Dorota Wyspiańska – Zapędowska – wnuczka Patrona.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem ślubowania przez uczniów klas I, którzy w tym ważnym dla tradycji szkoły dniu, zostali oficjalnie przyjęci do społeczności szkolnej.

Tekst roty przyrzeczenia, powtarzany za panią Wicedyrektor Kamilą Mosiężnik, odwołujący się do poczucia odpowiedzialności i dojrzałości ślubujących koleżanek i kolegów, był deklaracją poszanowania obowiązujących w szkole reguł i obligował do godnego jej reprezentowania. Następnie uczniowie klas starszych, przyjmując pierwszoklasistów w poczet uczniów naszej szkoły, życzyli im wielu sukcesów w nauce, spełnienia ambicji, realizacji marzeń i pasji, a także radości z odkrywania w sobie talentów i uzdolnień.

Ważnym punktem uroczystości było również wystąpienie pani Doroty Wyspiańskiej - Zapędowskiej, która w prelekcji „Wesele w plotce i legendzie”, wygłoszonej do społeczności szkolnej i przybyłych gości, mówiła o okolicznościach powstania dramatu i koncepcji teatru młodopolskiego.

Jako gość honorowy dokonała również wręczenia nagród laureatom III edycji szkolnego konkursu o życiu i biografii Patrona, Z Wyspiańskim „na ty”. Nagrody książkowe z dedykacją wnuczki Patrona odebrali: Jacek Goździk, Bartosz Szymański, Beata Krześlak i Aneta Adamus. Uczestnicy spotkania mogli także obejrzeć wystawione przez członków Koła Teatralnego działającego przy ZSP nr 6, przygotowane pod kierunkiem pani Ewy Kalbarczyk, widowisko poetycko – muzyczne pt.: A ja o Polsce marzę… Kolejne już pokolenie młodzieży z wielką pasją i zaangażowaniem zaprezentowało się we fragmentach Wesela Stanisława WyspiańskiegoUtrzymane w konwencji współczesnej, wzbogacone fragmentami filmu Andrzeja Wajdy i oryginalną muzyką przedstawienie, zostało przyjęte niezwykle przychylnie i nagrodzone gromkimi brawami. 

Na zakończenie Dyrektor Magdalena Fałek podziękowała wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości. Szczególne słowa podziękowania za wsparcie organizacyjne i finansowe skierowała do sponsorów: Tomisława Pieniążka, Ewy i Sławomira Burianów, właścicieli hotelu „Mazowiecki”, Krzysztofa Cały, właściciela piekarni „Starzyce”, Rady Rodziców ZSP nr 6.

  Galeria zdjęć - Ślubowanie klas pierwszych

 joomplu:9860

{joomplucat:762 limit=25|columns=4}

 I śniłem życie mojego narodu, królewskie, błękitne, pogodne…

Od dwóch lat uroczystości poświęcone Patronowi zajmują ważne miejsce w kalendarzu imprez naszej szkoły. Ten rok jest wyjątkowy, gdyż mija 2. rocznica nadania szkole imienia Stanisława Wyspiańskiego oraz 5. rocznica powstania Liceum Plastycznego. W dniu 26 listopada 2015 r. uroczystość odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim przy Placu Kościuszki 18 i miała charakter otwarty. Z tej okazji gościliśmy, między innymi: Zastępcę Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz. – Zofię Szymańską, Naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego – Beatę Stańczyk, Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej – Ewę Adamską, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury – Ewę Biazik, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – Elżbietę Kudlik.

Mieszkańcy Tomaszowa oraz zaproszeni goście mogli uczestniczyć w przygotowanym w salach Biblioteki wernisażu wystawy Sami o sobie.  Na ekspozycję składały się: prace malarskie powstałe w szkolnej pracowni plastycznej (martwa natura), rysunki studyjne postaci, wykonane w różnorodnych technikach, prace konkursowe, obrazy pejzażowe i formy ceramiczne, będące konsekwencją plenerów malarsko – rzeźbiarskich w Centrum Rzeźby Współczesnej w Orońsku oraz obrazy, rysunki i rzeźby reprezentujące szkołę w Makroregionalnych Przeglądach z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Podczas wernisażu młodzież opowiadała o swoich osiągnięciach. Wystawa przygotowana została pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów artystycznych i można ją będzie oglądać w salach wystawowych Biblioteki do 12 grudnia br.

Ważnym punktem uroczystości było spotkanie z wnuczką Patrona Szkoły – Dorotą Wyspiańską – Zapędowską. „Córka śpiącego Stasia” z okazji 115. rocznicy powstania Wesela wygłosiła prelekcję pt.: Teatr mój widzę ogromny …, ukazując dramat Wyspiańskiego w plotce i legendzie.

Również z tej okazji członkowie Koła Teatralnego działającego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego przedstawili widowisko poetycko – muzyczne pt.: A ja o Polsce marzę …. Już kolejne pokolenie uczniów zaprezentowało tomaszowianom swoje teatralne umiejętności, ukazując Wesele w konwencji współczesnej. Całość została przyjęta niezwykle przychylnie i nagrodzona gromkimi brawami.

 

joomplu:9842
{joomplucat:753 limit=13|columns=3}
{joomplucat:754 limit=14|columns=3}
 

10 grudnia 2013 odbędzie się uroczystość  otwarcia hali sportowej oraz nadania szkole imienia.

   Program uroczystości:

11:30 Zwiedzanie szkoły i okolicznościowych wystaw prac nauczycieli i uczniów

12:00 Rozpoczęcie uroczystości

12:10 Oficjalne otwarcie i poświęcenie hali sportowej

12:40 Uroczyste nadanie imienia i przekazanie sztandaru

13:10 Program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły pt.: „I śniłem życie mojego narodu królewskie, błękitne, pogodne…”

13:40 Wystąpienia zaproszonych gości wpisy do księgi pamiątkowej, poczęstunek

 

 

W dniu 28 listopada 2013 – w 106 rocznicę śmierci Stanisława Wyspiańskiego – w kościele Św. Jadwigi, Królowej Polski, podczas mszy świętej celebrowanej przez ks. Biskupa Ireneusz Pękalskiego, został poświęcony sztandar szkoły.

Następnie odsłonięto tablicę pamiątkową na budynku szkoły. Jest to płaskorzeźba z wizerunkiem patrona, wykonana przez Izabelę Krześlak, uczennicę klasy IV Liceum Plastycznego, pod opieką profesora nadzwyczajnego ASP w Łodzi, pana Zbigniewa Dudka, nauczyciela naszej szkoły.

poswiecenie sztandaru i odsloniecie tablicy 20131204 1544068685Zapraszamy do galerii:

Poświęcenie sztandaru i odsłonięcie tablicy

 

Podkategorie