28 listopada 2019 r., w 112 rocznicę śmierci Stanisława Wyspiańskiego, w naszej szkole odbyły się obchody Święta Patrona połączone z uroczystością ślubowania uczniów klas pierwszych. Uroczystość tę swoją obecnością uświetnili następujący goście: Sekretarz Powiatu Tomaszowskiego Jerzy Kowalczyk; Zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim brygadier Dariusz Polański; Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim Anna Zwardoń; Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Ewa Adamska; Prezes Powiatowego Zarządu Oddziału ZNP Renata Szadkowska; Proboszcz Parafii Św. Jadwigi Królowej Polski ks. Jan Cholewa.

Gościem honorowym uroczystości była pani Dorota Wyspiańska – Zapędowska, wnuczka Stanisława Wyspiańskiego, córka Śpiącego Stasia.

Tradycją już się stało, że w Dniu Patrona Szkoły uczniowie klas pierwszych są oficjalnie przyjmowani do społeczności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim. Po wypowiedzeniu przez pierwszoklasistów roty ślubowania życzenia oraz ciepłe słowa skierowali do nich pani dyrektor oraz uczniowie klas starszych.

Część artystyczną spotkania rozpoczęła uczennica Karolina Zalewska, wykonując utwór pt. Wyspiański. Następnie uczennica Ewelina Koch przedstawiła prezentację dotyczącą życia i twórczości naszego patrona. Punktem kulminacyjnym spotkania było zaprezentowanie przez gościa honorowego, panią Dorotę Wyspiańską – Zapędowską, fragmentów listów jej dziadka do bliskich mu osób, m.in do wujostwa Rogowskich – siostry zmarłej matki i jej męża, to oni, zgodnie z wolą matki, będą sprawować opiekę nad małym Stasiem, a także wspierać go już w dorosłym życiu, do Lucjana Rydla – przyjaciela artysty z czasów gimnazjalnych, jego ślub i wesele z wiejską dziewczyną stały się inspiracją do napisania Wesela najwybitniejszego dzieła Wyspiańskiego oraz do Józefa Mehhofera – przyjaciela z czasów studenckich oraz z pobytu na stypendium w Paryżu.

Następnie zostały ogłoszone wyniki Konkursu pt. Moje najbliższe – inspiracje twórczością Stanisława Wyspiańskiego, który został przeprowadzony wśród uczniów Liceum Plastycznego w ramach obchodów Święta Patrona Szkoły. Spotkanie zakończyła uczennica Aleksandra Żegnałek utworem pt.  Bracka

W przygotowaniu uroczystości uczestniczyli następujący nauczyciele: Barbara Miszczuk oraz Agnieszka Suska – scenariusz i reżyseria, Wojciech Wojciechowski oraz Adam Tataradziński - oprawa muzyczna i dźwięk, Dariusz Bauer- oprawa multimedialna, Dariusz Kubryn - oświetlenie, Irena Laszczyk oraz Justyna Jura - dekoracja. Uroczystość poprowadzili uczniowie: Martyna Mochola oraz Karol Rosępdowski. Oprawa fotograficzna: Kacper Groń (kl. 1FoF).

joomplu:17617

W piątek 24 listopada 2017r. obchodzony był Dzień Patrona naszej szkoły Stanisława Wyspiańskiego. Tradycyjnie w ten dzień uczniowie klas pierwszych są oficjalnie przyjmowani do społeczności uczniowskiej i składają uroczyste ślubowanie.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: pani Monika Śliwińska – autorka najnowszej biografii Stanisława Wyspiańskiego; pan Krzysztof Kuchta - Przewodniczący Rady Miejskiej; pan Bartłomiej Matysiak - Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego; pan Wojciech Sitek - przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Tomaszowskiego; panie Aneta Cichoń i Elżbieta Lottko - wizytatorzy Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz pani Magdalena Ciesielska przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu nastąpiło uroczyste ślubowanie uczniów klas I oraz wręczenie na ręce pani Dyrektor aktu ślubowania wraz z podpisami pierwszoklasistów. Delegacja uczniów złożyła kwiaty pod tablicą patrona.

Druga część uroczystości poświęcona była życiu i twórczości naszego patrona. Głównym punktem uroczystości był wywiad z panią Moniką Śliwińską, autorką biografii Stanisława Wyspiańskiego, która przybliżyła nam sylwetkę i twórczość wszechstronnego artysty. Wywiad z autorką przeprowadziła uczennica kl. III LPL – Aleksandra Bubis.

Uroczystość uświetnił występ Daniela Wlazło ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej w Tomaszowie Mazowieckim, który zagrał sonatę Scarlattiego i sonatę nr 2 cz. I Zołotariewa.

Na koniec wręczono nagrody zwycięzcom konkursów o patronie.

{joomplucat:1193 limit=9|columns=3|ordering=random}

{joomplucat:1194 limit=9|columns=3|ordering=random}

joomplu:12357
{joomplucat:942 limit=4}
 

W dniu 28 listopada 2016 r. obchodziliśmy 3. rocznicę nadania naszej placówce  imienia Stanisława Wyspiańskiego. Tym razem cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście spotkali się w O.K. ”Tkacz”, by uczcić ten wyjątkowy dzień oraz zgłębić wiedzę o  życiu i twórczości  artysty.

Uroczystość rozpoczęła się krótkim filmem przypominającym życie i dorobek patrona, a następnie członkowie Koła Teatralnego działającego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 zaprezentowali, przygotowany pod kierunkiem pani Ewy Kalbarczyk, spektakl poetycko – muzyczny „Sen artysty”. Złożony z fragmentów dramatów Wyspiańskiego „Wesele” i „Wyzwolenie” oraz z tekstów mniej znanej twórczości lirycznej poety, ukazywał ostatnie chwile życia Wyspiańskiego, jego osobisty dramat, wynikający ze świadomości przemijania i nadchodzącej śmierci. Piękna muzyka Zygmunta Koniecznego, surowa, intrygująca scenografia i dobra gra wielu młodych, debiutujących aktorów wpłynęły na ostateczny efekt przedstawienia, które nagrodzone zostało przez publiczność brawami.

W drugim dniu obchodów Święta Patrona, w przededniu przypadającej na 28 listopada 2. rocznicy nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 imienia Stanisława Wyspiańskiego, odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania klas pierwszych. Swoją obecnością uświetnili ją zaproszeni goście: Barbara Robak – Członek Zarządu Powiatu, ks. proboszcz prałat Henryk Kowaliński, Barbara Przybysz – Dyrektor Ośrodka Kultury „Tkacz”, Elżbieta Wilczyńska – Dyrektor ZS nr 8, Dariusz Kwiatkowski – Dyrektor ZSP nr 1, Antoni Węgliński – Prezes Oddziału ZNP w Tomaszowie Maz., rodzice uczniów, oraz gość honorowy: pani Dorota Wyspiańska – Zapędowska – wnuczka Patrona.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem ślubowania przez uczniów klas I, którzy w tym ważnym dla tradycji szkoły dniu, zostali oficjalnie przyjęci do społeczności szkolnej.

Tekst roty przyrzeczenia, powtarzany za panią Wicedyrektor Kamilą Mosiężnik, odwołujący się do poczucia odpowiedzialności i dojrzałości ślubujących koleżanek i kolegów, był deklaracją poszanowania obowiązujących w szkole reguł i obligował do godnego jej reprezentowania. Następnie uczniowie klas starszych, przyjmując pierwszoklasistów w poczet uczniów naszej szkoły, życzyli im wielu sukcesów w nauce, spełnienia ambicji, realizacji marzeń i pasji, a także radości z odkrywania w sobie talentów i uzdolnień.

Ważnym punktem uroczystości było również wystąpienie pani Doroty Wyspiańskiej - Zapędowskiej, która w prelekcji „Wesele w plotce i legendzie”, wygłoszonej do społeczności szkolnej i przybyłych gości, mówiła o okolicznościach powstania dramatu i koncepcji teatru młodopolskiego.

Jako gość honorowy dokonała również wręczenia nagród laureatom III edycji szkolnego konkursu o życiu i biografii Patrona, Z Wyspiańskim „na ty”. Nagrody książkowe z dedykacją wnuczki Patrona odebrali: Jacek Goździk, Bartosz Szymański, Beata Krześlak i Aneta Adamus. Uczestnicy spotkania mogli także obejrzeć wystawione przez członków Koła Teatralnego działającego przy ZSP nr 6, przygotowane pod kierunkiem pani Ewy Kalbarczyk, widowisko poetycko – muzyczne pt.: A ja o Polsce marzę… Kolejne już pokolenie młodzieży z wielką pasją i zaangażowaniem zaprezentowało się we fragmentach Wesela Stanisława WyspiańskiegoUtrzymane w konwencji współczesnej, wzbogacone fragmentami filmu Andrzeja Wajdy i oryginalną muzyką przedstawienie, zostało przyjęte niezwykle przychylnie i nagrodzone gromkimi brawami. 

Na zakończenie Dyrektor Magdalena Fałek podziękowała wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości. Szczególne słowa podziękowania za wsparcie organizacyjne i finansowe skierowała do sponsorów: Tomisława Pieniążka, Ewy i Sławomira Burianów, właścicieli hotelu „Mazowiecki”, Krzysztofa Cały, właściciela piekarni „Starzyce”, Rady Rodziców ZSP nr 6.

  Galeria zdjęć - Ślubowanie klas pierwszych

 joomplu:9860

{joomplucat:762 limit=25|columns=4}

 I śniłem życie mojego narodu, królewskie, błękitne, pogodne…

Od dwóch lat uroczystości poświęcone Patronowi zajmują ważne miejsce w kalendarzu imprez naszej szkoły. Ten rok jest wyjątkowy, gdyż mija 2. rocznica nadania szkole imienia Stanisława Wyspiańskiego oraz 5. rocznica powstania Liceum Plastycznego. W dniu 26 listopada 2015 r. uroczystość odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim przy Placu Kościuszki 18 i miała charakter otwarty. Z tej okazji gościliśmy, między innymi: Zastępcę Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz. – Zofię Szymańską, Naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego – Beatę Stańczyk, Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej – Ewę Adamską, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury – Ewę Biazik, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – Elżbietę Kudlik.

Mieszkańcy Tomaszowa oraz zaproszeni goście mogli uczestniczyć w przygotowanym w salach Biblioteki wernisażu wystawy Sami o sobie.  Na ekspozycję składały się: prace malarskie powstałe w szkolnej pracowni plastycznej (martwa natura), rysunki studyjne postaci, wykonane w różnorodnych technikach, prace konkursowe, obrazy pejzażowe i formy ceramiczne, będące konsekwencją plenerów malarsko – rzeźbiarskich w Centrum Rzeźby Współczesnej w Orońsku oraz obrazy, rysunki i rzeźby reprezentujące szkołę w Makroregionalnych Przeglądach z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Podczas wernisażu młodzież opowiadała o swoich osiągnięciach. Wystawa przygotowana została pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów artystycznych i można ją będzie oglądać w salach wystawowych Biblioteki do 12 grudnia br.

Ważnym punktem uroczystości było spotkanie z wnuczką Patrona Szkoły – Dorotą Wyspiańską – Zapędowską. „Córka śpiącego Stasia” z okazji 115. rocznicy powstania Wesela wygłosiła prelekcję pt.: Teatr mój widzę ogromny …, ukazując dramat Wyspiańskiego w plotce i legendzie.

Również z tej okazji członkowie Koła Teatralnego działającego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego przedstawili widowisko poetycko – muzyczne pt.: A ja o Polsce marzę …. Już kolejne pokolenie uczniów zaprezentowało tomaszowianom swoje teatralne umiejętności, ukazując Wesele w konwencji współczesnej. Całość została przyjęta niezwykle przychylnie i nagrodzona gromkimi brawami.

 

joomplu:9842
{joomplucat:753 limit=13|columns=3}
{joomplucat:754 limit=14|columns=3}
 

10 grudnia 2013 odbędzie się uroczystość  otwarcia hali sportowej oraz nadania szkole imienia.

   Program uroczystości:

11:30 Zwiedzanie szkoły i okolicznościowych wystaw prac nauczycieli i uczniów

12:00 Rozpoczęcie uroczystości

12:10 Oficjalne otwarcie i poświęcenie hali sportowej

12:40 Uroczyste nadanie imienia i przekazanie sztandaru

13:10 Program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły pt.: „I śniłem życie mojego narodu królewskie, błękitne, pogodne…”

13:40 Wystąpienia zaproszonych gości wpisy do księgi pamiątkowej, poczęstunek

 

 

Podkategorie