I śniłem życie mojego narodu, królewskie, błękitne, pogodne…

Od dwóch lat uroczystości poświęcone Patronowi zajmują ważne miejsce w kalendarzu imprez naszej szkoły. Ten rok jest wyjątkowy, gdyż mija 2. rocznica nadania szkole imienia Stanisława Wyspiańskiego oraz 5. rocznica powstania Liceum Plastycznego. W dniu 26 listopada 2015 r. uroczystość odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim przy Placu Kościuszki 18 i miała charakter otwarty. Z tej okazji gościliśmy, między innymi: Zastępcę Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz. – Zofię Szymańską, Naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego – Beatę Stańczyk, Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej – Ewę Adamską, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury – Ewę Biazik, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – Elżbietę Kudlik.

Mieszkańcy Tomaszowa oraz zaproszeni goście mogli uczestniczyć w przygotowanym w salach Biblioteki wernisażu wystawy Sami o sobie.  Na ekspozycję składały się: prace malarskie powstałe w szkolnej pracowni plastycznej (martwa natura), rysunki studyjne postaci, wykonane w różnorodnych technikach, prace konkursowe, obrazy pejzażowe i formy ceramiczne, będące konsekwencją plenerów malarsko – rzeźbiarskich w Centrum Rzeźby Współczesnej w Orońsku oraz obrazy, rysunki i rzeźby reprezentujące szkołę w Makroregionalnych Przeglądach z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Podczas wernisażu młodzież opowiadała o swoich osiągnięciach. Wystawa przygotowana została pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów artystycznych i można ją będzie oglądać w salach wystawowych Biblioteki do 12 grudnia br.

Ważnym punktem uroczystości było spotkanie z wnuczką Patrona Szkoły – Dorotą Wyspiańską – Zapędowską. „Córka śpiącego Stasia” z okazji 115. rocznicy powstania Wesela wygłosiła prelekcję pt.: Teatr mój widzę ogromny …, ukazując dramat Wyspiańskiego w plotce i legendzie.

Również z tej okazji członkowie Koła Teatralnego działającego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego przedstawili widowisko poetycko – muzyczne pt.: A ja o Polsce marzę …. Już kolejne pokolenie uczniów zaprezentowało tomaszowianom swoje teatralne umiejętności, ukazując Wesele w konwencji współczesnej. Całość została przyjęta niezwykle przychylnie i nagrodzona gromkimi brawami.

 

Święto Patrona Szkoły 2015_12