W drugim dniu obchodów Święta Patrona, w przededniu przypadającej na 28 listopada 2. rocznicy nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 imienia Stanisława Wyspiańskiego, odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania klas pierwszych. Swoją obecnością uświetnili ją zaproszeni goście: Barbara Robak – Członek Zarządu Powiatu, ks. proboszcz prałat Henryk Kowaliński, Barbara Przybysz – Dyrektor Ośrodka Kultury „Tkacz”, Elżbieta Wilczyńska – Dyrektor ZS nr 8, Dariusz Kwiatkowski – Dyrektor ZSP nr 1, Antoni Węgliński – Prezes Oddziału ZNP w Tomaszowie Maz., rodzice uczniów, oraz gość honorowy: pani Dorota Wyspiańska – Zapędowska – wnuczka Patrona.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem ślubowania przez uczniów klas I, którzy w tym ważnym dla tradycji szkoły dniu, zostali oficjalnie przyjęci do społeczności szkolnej.

Tekst roty przyrzeczenia, powtarzany za panią Wicedyrektor Kamilą Mosiężnik, odwołujący się do poczucia odpowiedzialności i dojrzałości ślubujących koleżanek i kolegów, był deklaracją poszanowania obowiązujących w szkole reguł i obligował do godnego jej reprezentowania. Następnie uczniowie klas starszych, przyjmując pierwszoklasistów w poczet uczniów naszej szkoły, życzyli im wielu sukcesów w nauce, spełnienia ambicji, realizacji marzeń i pasji, a także radości z odkrywania w sobie talentów i uzdolnień.

Ważnym punktem uroczystości było również wystąpienie pani Doroty Wyspiańskiej - Zapędowskiej, która w prelekcji „Wesele w plotce i legendzie”, wygłoszonej do społeczności szkolnej i przybyłych gości, mówiła o okolicznościach powstania dramatu i koncepcji teatru młodopolskiego.

Jako gość honorowy dokonała również wręczenia nagród laureatom III edycji szkolnego konkursu o życiu i biografii Patrona, Z Wyspiańskim „na ty”. Nagrody książkowe z dedykacją wnuczki Patrona odebrali: Jacek Goździk, Bartosz Szymański, Beata Krześlak i Aneta Adamus. Uczestnicy spotkania mogli także obejrzeć wystawione przez członków Koła Teatralnego działającego przy ZSP nr 6, przygotowane pod kierunkiem pani Ewy Kalbarczyk, widowisko poetycko – muzyczne pt.: A ja o Polsce marzę… Kolejne już pokolenie młodzieży z wielką pasją i zaangażowaniem zaprezentowało się we fragmentach Wesela Stanisława WyspiańskiegoUtrzymane w konwencji współczesnej, wzbogacone fragmentami filmu Andrzeja Wajdy i oryginalną muzyką przedstawienie, zostało przyjęte niezwykle przychylnie i nagrodzone gromkimi brawami. 

Na zakończenie Dyrektor Magdalena Fałek podziękowała wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości. Szczególne słowa podziękowania za wsparcie organizacyjne i finansowe skierowała do sponsorów: Tomisława Pieniążka, Ewy i Sławomira Burianów, właścicieli hotelu „Mazowiecki”, Krzysztofa Cały, właściciela piekarni „Starzyce”, Rady Rodziców ZSP nr 6.

  Galeria zdjęć - Ślubowanie klas pierwszych

 Ślubowanie klas pierwszych_1