„Na tych strunach nanizanych serce moje gram” – Święto Patrona Szkoły_1
 

W dniu 28 listopada 2016 r. obchodziliśmy 3. rocznicę nadania naszej placówce  imienia Stanisława Wyspiańskiego. Tym razem cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście spotkali się w O.K. ”Tkacz”, by uczcić ten wyjątkowy dzień oraz zgłębić wiedzę o  życiu i twórczości  artysty.

Uroczystość rozpoczęła się krótkim filmem przypominającym życie i dorobek patrona, a następnie członkowie Koła Teatralnego działającego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 zaprezentowali, przygotowany pod kierunkiem pani Ewy Kalbarczyk, spektakl poetycko – muzyczny „Sen artysty”. Złożony z fragmentów dramatów Wyspiańskiego „Wesele” i „Wyzwolenie” oraz z tekstów mniej znanej twórczości lirycznej poety, ukazywał ostatnie chwile życia Wyspiańskiego, jego osobisty dramat, wynikający ze świadomości przemijania i nadchodzącej śmierci. Piękna muzyka Zygmunta Koniecznego, surowa, intrygująca scenografia i dobra gra wielu młodych, debiutujących aktorów wpłynęły na ostateczny efekt przedstawienia, które nagrodzone zostało przez publiczność brawami.

W przedstawieniu wystąpili:

Filip Okupnik (kl. III Fo)  jako  Stanisław Wyspiański,

Jako muzy poety:

Anna Bystrońska, (kl.II Fo),

Anna Domagała, (kl. II Fo),

Aleksandra Pietruszczak (kl. I Lp),             

Aleksandra Podlasek (kl. I F),

Katarzyna Woźniak (kl.F),

Klaudia Stańdo (kl.I Lp)

   Tę część uroczystości zakończyła uczennica Ania Bystrońska, która wyjątkowość Wyspiańskiego jako artysty i jego wpływ na społeczeństwo podkreśliła  piosenką „Poeci nie zjawiają się przypadkiem”.

   W części drugiej zgromadzona na sali publiczność miała okazję zapoznać się z osiągnięciami i twórczością współczesnych,  tomaszowskich poetów: pana Piotra Gajdy i pana Krzysztofa Kleszcza, którzy zaszczycili zgromadzoną młodzież, nauczycieli i zaproszonych gości swoją obecnością.

    Uroczystość zakończona została wspólnym pamiątkowym zdjęciem oraz wpisem gości do Pamiątkowej Księgi Szkoły.