1. Powołanie zespołu.

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dn. 15.09.2009 r. powołany został zespół zadaniowy do wdrażania procedury nadania imienia szkole, w składzie: E. Kalbarczyk – przewodnicząca, B. Miszczuk, A Ogórek, J. Kobyłecka, A. Suska, J. Nikodemska, M. Jończyk, K. Remisz-Szewczyk, A.M. Jurewicz. Opiekę nad pracami zespołu sprawować będzie wicedyrektor M. Szymczak.

2. Kandydaci.

Od poszczególnych klas, pracowników szkoły i przedstawicieli Rady Rodziców zebrano wstępne propozycje kandydatów na patrona, spośród których wyłoniono trzy najczęściej powtarzające się nazwiska: Stanisław Wyspiański, Tomasz Ostrowski i Julian Tuwim. Cała społeczność szkolna została zapoznana z sylwetkami kandydatów.

 

patroni 20130712 1454641135

 Stanisław Wyspiański

(1869 - 1907)

Polski dramaturg, poeta, malarz, grafik, architekt. Tworzył w epoce Młodej Polski, nieoficjalnie nazywany Czwartym Wieszczem Polskim. W swojej twórczości malarskiej, realizowanej głównie techniką pastelu, stosował symbolizm i stylizację secesyjną. Zajmował się grafiką książkową, a także był autorem projektów wnętrz i mebli.

W dziedzinie literatury był jednym z największych twórców dramatu, zwłaszcza tragedii. Tematyka dramatów Wyspiańskiego jest bardzo rozległa – od dziejów legendarnych i wczesnohistorycznych po powstanie listopadowe.

Najbardziej znane jego dramaty to: Warszawianka, Wesele, Wyzwolenie, Noc Listopadowa.


patroni 20130712 1089815250

 Julian Tuwim

 (1894 - 1953)

Polski poeta, pisarz, autor wodewili, skeczy, librett operetkowych i tekstów piosenek. Jeden z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego, współzałożyciel kabaretu literackiego „Pod Picadorem” i grupy poetyckiej „Skamander”. Poeta związany był z Tomaszowem Mazowieckim, skąd pochodziła jego małżonka – Stefania oraz Inowłodzem, gdzie w dzieciństwie spędzał wakacje. Nasze miasto i jego okolice rozsławił w wierszu pt. Tomaszów.

 

patroni 20130712 1095426534

 Tomasz Ostrowski

 (1735 - 1817)

Prezes Senatu Królestwa Polskiego, marszałek Sejmu Księstwa Warszawskiego, podskarbi nadworny koronny, szambelan króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.  W roku 1788 w dobrach ujezdzkich założył osadę hutniczą Kuźnice Tomaszowe, którą syn Antoni Jan na cześć swego ojca w roku 1822 nazwał Tomaszowem Mazowieckim. 

 

3. Wybór patrona

Wśród młodzieży, nauczycieli, rodziców i pracowników pedagogicznych została przeprowadzona ankieta, mająca na celu wyłonienie przyszłego patrona szkoły. W wyniku głosowania, liczbą 245 głosów na 443, zwyciężył Stanisław Wyspiański i tym samym został oficjalnym kandydatem na patrona Zespołu Szkół Ponadgimnazjalych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.