W dniu 15 listopada 2013 r. odbył się drugi etap konkursu poświęconego znajomości życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego.Uczestnicy odpowiadali na wylosowane przez siebie pytania z trzech obszarów:

  1. Biografia S. Wyspiańskiego.
  2. Znajomość treści i problematyki twórczości literackiej.
  3. Analiza i interpretacja dzieła plastycznego.

Jury, pod przewodnictwem pani dyrektor, Magdaleny Fałek, w składzie: p. Ewa Kalbarczyk, p. Agnieszka Suska oraz p. Joanna Mulawa, miało sporo kłopotów w wyłonieniem zwycięzcy, ponieważ uczestnicy wykazali się dobrą znajomością życia i twórczości artysty.

Laureatem konkursu został Kacper Gąsieniec – uczeń klasy III LPl, drugie miejsce , ex aequo , zajęły Weronika Wojtysiak oraz Izabela Krześlak – uczennice klasy IV LPl.

Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom 10 grudnia 2013r. podczas uroczystości otwarcia sali gimnastycznej oraz nadania szkole imienia.

Film o twórczości Stanisława Wyspiańskiego przygotowany przez uczniów Technikum nr 5 kształcących się w zawodzie Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

 

W dniu 26 września 2013r. podczas XL Sesji Rady Powiatu Tomaszowskiego zgodnie z punktem 7 i 8 posiedzenia

7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie nadania imienia Technikum Nr 5 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim;
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie nadania imienia Liceum Plastycznemu wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim;

zostały podjęte uchwały o nadaniu imienia Stanisława Wyspiańskiego Technikum nr 5 i Liceum Plastycznemu wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz.

 

 {youtube}i4XoKOKU1dU{/youtube}

 

 

 

19 września 2013 r. odbył się pierwszy etap konkursu dotyczącego znajomości życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego – przyszłego patrona  naszej szkoły. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 30 zadań zamkniętych. Najlepsze wyniki osiągnęli: Kamila Mokrogulska, Weronika Wojtysiak, Izabela Krześlak, Kacper Gąsieniec, Katarzyna Piwowarska oraz Kinga Zagajewska. Uczniowie ci przygotowują się do części ustnej konkursu, która odbędzie się 15 listopada 2013r.

 

1. Powołanie zespołu.

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dn. 15.09.2009 r. powołany został zespół zadaniowy do wdrażania procedury nadania imienia szkole, w składzie: E. Kalbarczyk – przewodnicząca, B. Miszczuk, A Ogórek, J. Kobyłecka, A. Suska, J. Nikodemska, M. Jończyk, K. Remisz-Szewczyk, A.M. Jurewicz. Opiekę nad pracami zespołu sprawować będzie wicedyrektor M. Szymczak.

2. Kandydaci.

Od poszczególnych klas, pracowników szkoły i przedstawicieli Rady Rodziców zebrano wstępne propozycje kandydatów na patrona, spośród których wyłoniono trzy najczęściej powtarzające się nazwiska: Stanisław Wyspiański, Tomasz Ostrowski i Julian Tuwim. Cała społeczność szkolna została zapoznana z sylwetkami kandydatów.

 

patroni 20130712 1454641135

 Stanisław Wyspiański

(1869 - 1907)

Polski dramaturg, poeta, malarz, grafik, architekt. Tworzył w epoce Młodej Polski, nieoficjalnie nazywany Czwartym Wieszczem Polskim. W swojej twórczości malarskiej, realizowanej głównie techniką pastelu, stosował symbolizm i stylizację secesyjną. Zajmował się grafiką książkową, a także był autorem projektów wnętrz i mebli.

W dziedzinie literatury był jednym z największych twórców dramatu, zwłaszcza tragedii. Tematyka dramatów Wyspiańskiego jest bardzo rozległa – od dziejów legendarnych i wczesnohistorycznych po powstanie listopadowe.

Najbardziej znane jego dramaty to: Warszawianka, Wesele, Wyzwolenie, Noc Listopadowa.


patroni 20130712 1089815250

 Julian Tuwim

 (1894 - 1953)

Polski poeta, pisarz, autor wodewili, skeczy, librett operetkowych i tekstów piosenek. Jeden z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego, współzałożyciel kabaretu literackiego „Pod Picadorem” i grupy poetyckiej „Skamander”. Poeta związany był z Tomaszowem Mazowieckim, skąd pochodziła jego małżonka – Stefania oraz Inowłodzem, gdzie w dzieciństwie spędzał wakacje. Nasze miasto i jego okolice rozsławił w wierszu pt. Tomaszów.

 

patroni 20130712 1095426534

 Tomasz Ostrowski

 (1735 - 1817)

Prezes Senatu Królestwa Polskiego, marszałek Sejmu Księstwa Warszawskiego, podskarbi nadworny koronny, szambelan króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.  W roku 1788 w dobrach ujezdzkich założył osadę hutniczą Kuźnice Tomaszowe, którą syn Antoni Jan na cześć swego ojca w roku 1822 nazwał Tomaszowem Mazowieckim. 

 

3. Wybór patrona

Wśród młodzieży, nauczycieli, rodziców i pracowników pedagogicznych została przeprowadzona ankieta, mająca na celu wyłonienie przyszłego patrona szkoły. W wyniku głosowania, liczbą 245 głosów na 443, zwyciężył Stanisław Wyspiański i tym samym został oficjalnym kandydatem na patrona Zespołu Szkół Ponadgimnazjalych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.

 

 


 1. pre 20130712 1319071948   2.pre 20130712 1534961192

 3. pre 20130712 1192176603   4. pre 20130712 1228281713

 5. pre 20130712 1391993759   6. pre 20130712 1440703501

 7. pre 20130712 1607724190   8. pre 20130712 1027123965

 9. pre 20130712 1867729849 10. pre 20130712 2028311284

11.pre 20130712 1399104185 12. pre 20130712 1714563465

13.pre 20130712 1605429644 14. pre 20130712 1174660755

15.pre 20130712 2097638416 16. pre 20130712 2035157188

17.pre 20130712 1332658256 18. pre 20130712 1794039656

19.pre 20130712 1762021304 20. pre 20130712 1091215142

21.pre 20130712 1118464825 22. pre 20130712 1338435229

23.pre 20130712 1804029735 24. pre 20130712 2065174256

25.pre 20130712 1694681777 26. pre 20130712 1753129591

27.pre 20130712 1130616600 28. pre 20130712 2050009777

29.pre 20130712 1974288787 30. pre 20130712 1058613209

31.pre 20130712 1358447959 32. pre 20130712 1819562489

33.pre 20130712 1108002838 34. pre 20130712 1913126541

35.pre 20130712 1303183623 36. pre 20130712 2017574258

37.pre 20130712 1892504364 38. pre 20130712 1631327824

39.pre 20130712 1732297759 40. pre 20130712 1868414661

 

Prezentacja do pobrania w załączniku.

Wycieczka do Krakowa śladami Stanisława Wyspiańskiego.

W dniu 14 grudnia 2011 roku uczniowie klas I i II Liceum Plastycznego uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej po krakowskich muzeach. Zwiedzili wystawę sztuki japońskiej, gdzie podziwiali misternie wykonane drzeworyty i japońskie malarstwo. Wzięli również udział w lekcji muzealnej w Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. W trakcie zajęć, prowadzonych metodą warsztatową przez historyka sztuki panią Elżbietę Podgórską, uczniowie mieli za zadanie omówić techniki malarskie oraz kompozycję i historię wybranego dzieła.

Na zakończenie wycieczki młodzież podziwiała zabytkową architekturę krakowskiego rynku.

Wycieczka została zorganizowana w ramach Projektu Unijnego „Kreatywni specjaliści”.

 

 

patron 20130712 1285670312      patron 20130712 1298728132

 

patron 20130712 1952783192

 

Konkurs plastyczny inspirowany twórczością Wyspiańskiego dla uczniów klas Liceum Plastycznego.

W styczniu 2012 roku dla uczniów klas Liceum Plastycznego ogłoszono konkurs inspirowany twórczością Wyspiańskiego. Uczniowie wykonywali biżuterię oraz malowali obrazy, odzwierciedlające technikę i tematykę prac przyszłego patrona. W marcu 2012 roku komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce Julia Baryś za biżuterię inspirowaną twórczością patrona.

Wyróżnienia za prace malarskie:

- Izabela Krześlak

- Weronika Wojtysiak

- Wiktoria Staruch.

Laureatki konkursu otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe. Prace uczestników można było podziwiać na wystawie pokonkursowej w holu szkoły podczas Dni Otwartych w kwietniu 2012 roku. 

 

patron 20130712 1495828253   

patron 20130712 1874494527

 

 

IX Powiatowy Konkurs Plastyczny „Zaprojektuj swój świat”.

 

3 marca 2012 roku gimnazjalistom powiatu tomaszowskiego zaprezentowana została sylwetka przyszłego patrona naszej szkoły. Podczas uroczystej gali Konkursu Plastycznego dla Gimnazjalistów pokazano prezentację multimedialną i program artystyczny inspirowany kulturą Krakowa.

 

patron 20130712 1011350147      patron 20130712 1114343465

 

patron 20130712 1568228372      patron 20130712 1341950937

 

 

Planowane konkursy

 

Z Wyspiańskim „na ty”- konkurs na temat życia i twórczości naszego przyszłego patrona Stanisława  Wyspiańskiego.

 

REGULAMIN KONKURSU DOTYCZĄCEGO  ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI STANIASŁAWA WYSPIAŃSKIEGO -

Z Wyspiańskim „na ty”.

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.

2. Koordynatorami konkursu są: Barbara Miszczuk oraz Agnieszka Suska.

3. Konkurs odbędzie się 19 września 2013 r.

4. Zgłoszenie udziału w konkursie do 10.09. 2013 r. do koordynatorów.

5. Konkurs stanowi część uroczystości związanych z oddaniem do użytku sali gimnastycznej oraz nadaniem szkole imienia.

6. Celem konkursu jest przybliżenie i rozpowszechnienie wiedzy na temat życia i  twórczości przyszłego patrona szkoły – Stanisława Wyspiańskiego.

7. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.

8. Konkurs składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

9. Część pisemną stanowi test zadań zamkniętych.

10. Pięciu uczestników etapu pisemnego, którzy osiągną najlepsze wyniki przechodzi do etapu ustnego.(losowanie trzech pytań).

11. Dla zwycięzców – cenne nagrody!

 

Konkurs plastyczny

 

1. Wykonanie na płótnie portretu Stanisława Wyspiańskiego o wymiarach 50 cm x 70 cm.

2. Technika: olejna lub akrylowa.

3. Termin składania prac – 17 września 2013 r.

 

 

Podkategorie