I śniłem życie mojego narodu, królewskie, błękitne, pogodne…

Od dwóch lat uroczystości poświęcone Patronowi zajmują ważne miejsce w kalendarzu imprez naszej szkoły. Ten rok jest wyjątkowy, gdyż mija 2. rocznica nadania szkole imienia Stanisława Wyspiańskiego oraz 5. rocznica powstania Liceum Plastycznego. W dniu 26 listopada 2015 r. uroczystość odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim przy Placu Kościuszki 18 i miała charakter otwarty. Z tej okazji gościliśmy, między innymi: Zastępcę Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz. – Zofię Szymańską, Naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego – Beatę Stańczyk, Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej – Ewę Adamską, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury – Ewę Biazik, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – Elżbietę Kudlik.

Mieszkańcy Tomaszowa oraz zaproszeni goście mogli uczestniczyć w przygotowanym w salach Biblioteki wernisażu wystawy Sami o sobie.  Na ekspozycję składały się: prace malarskie powstałe w szkolnej pracowni plastycznej (martwa natura), rysunki studyjne postaci, wykonane w różnorodnych technikach, prace konkursowe, obrazy pejzażowe i formy ceramiczne, będące konsekwencją plenerów malarsko – rzeźbiarskich w Centrum Rzeźby Współczesnej w Orońsku oraz obrazy, rysunki i rzeźby reprezentujące szkołę w Makroregionalnych Przeglądach z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Podczas wernisażu młodzież opowiadała o swoich osiągnięciach. Wystawa przygotowana została pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów artystycznych i można ją będzie oglądać w salach wystawowych Biblioteki do 12 grudnia br.

Ważnym punktem uroczystości było spotkanie z wnuczką Patrona Szkoły – Dorotą Wyspiańską – Zapędowską. „Córka śpiącego Stasia” z okazji 115. rocznicy powstania Wesela wygłosiła prelekcję pt.: Teatr mój widzę ogromny …, ukazując dramat Wyspiańskiego w plotce i legendzie.

Również z tej okazji członkowie Koła Teatralnego działającego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego przedstawili widowisko poetycko – muzyczne pt.: A ja o Polsce marzę …. Już kolejne pokolenie uczniów zaprezentowało tomaszowianom swoje teatralne umiejętności, ukazując Wesele w konwencji współczesnej. Całość została przyjęta niezwykle przychylnie i nagrodzona gromkimi brawami.

 

Święto Patrona Szkoły 2015_12
 

10 grudnia 2013 odbędzie się uroczystość  otwarcia hali sportowej oraz nadania szkole imienia.

   Program uroczystości:

11:30 Zwiedzanie szkoły i okolicznościowych wystaw prac nauczycieli i uczniów

12:00 Rozpoczęcie uroczystości

12:10 Oficjalne otwarcie i poświęcenie hali sportowej

12:40 Uroczyste nadanie imienia i przekazanie sztandaru

13:10 Program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły pt.: „I śniłem życie mojego narodu królewskie, błękitne, pogodne…”

13:40 Wystąpienia zaproszonych gości wpisy do księgi pamiątkowej, poczęstunek

 

 

W dniu 28 listopada 2013 – w 106 rocznicę śmierci Stanisława Wyspiańskiego – w kościele Św. Jadwigi, Królowej Polski, podczas mszy świętej celebrowanej przez ks. Biskupa Ireneusz Pękalskiego, został poświęcony sztandar szkoły.

Następnie odsłonięto tablicę pamiątkową na budynku szkoły. Jest to płaskorzeźba z wizerunkiem patrona, wykonana przez Izabelę Krześlak, uczennicę klasy IV Liceum Plastycznego, pod opieką profesora nadzwyczajnego ASP w Łodzi, pana Zbigniewa Dudka, nauczyciela naszej szkoły.

poswiecenie sztandaru i odsloniecie tablicy 20131204 1544068685Zapraszamy do galerii:

Poświęcenie sztandaru i odsłonięcie tablicy

 

W dniu 15 listopada 2013 r. odbył się drugi etap konkursu poświęconego znajomości życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego.Uczestnicy odpowiadali na wylosowane przez siebie pytania z trzech obszarów:

  1. Biografia S. Wyspiańskiego.
  2. Znajomość treści i problematyki twórczości literackiej.
  3. Analiza i interpretacja dzieła plastycznego.

Jury, pod przewodnictwem pani dyrektor, Magdaleny Fałek, w składzie: p. Ewa Kalbarczyk, p. Agnieszka Suska oraz p. Joanna Mulawa, miało sporo kłopotów w wyłonieniem zwycięzcy, ponieważ uczestnicy wykazali się dobrą znajomością życia i twórczości artysty.

Laureatem konkursu został Kacper Gąsieniec – uczeń klasy III LPl, drugie miejsce , ex aequo , zajęły Weronika Wojtysiak oraz Izabela Krześlak – uczennice klasy IV LPl.

Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom 10 grudnia 2013r. podczas uroczystości otwarcia sali gimnastycznej oraz nadania szkole imienia.

Film o twórczości Stanisława Wyspiańskiego przygotowany przez uczniów Technikum nr 5 kształcących się w zawodzie Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

 

W dniu 26 września 2013r. podczas XL Sesji Rady Powiatu Tomaszowskiego zgodnie z punktem 7 i 8 posiedzenia

7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie nadania imienia Technikum Nr 5 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim;
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie nadania imienia Liceum Plastycznemu wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim;

zostały podjęte uchwały o nadaniu imienia Stanisława Wyspiańskiego Technikum nr 5 i Liceum Plastycznemu wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz.

 

 {youtube}i4XoKOKU1dU{/youtube}

 

 

 

19 września 2013 r. odbył się pierwszy etap konkursu dotyczącego znajomości życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego – przyszłego patrona  naszej szkoły. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 30 zadań zamkniętych. Najlepsze wyniki osiągnęli: Kamila Mokrogulska, Weronika Wojtysiak, Izabela Krześlak, Kacper Gąsieniec, Katarzyna Piwowarska oraz Kinga Zagajewska. Uczniowie ci przygotowują się do części ustnej konkursu, która odbędzie się 15 listopada 2013r.

 

1. Powołanie zespołu.

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dn. 15.09.2009 r. powołany został zespół zadaniowy do wdrażania procedury nadania imienia szkole, w składzie: E. Kalbarczyk – przewodnicząca, B. Miszczuk, A Ogórek, J. Kobyłecka, A. Suska, J. Nikodemska, M. Jończyk, K. Remisz-Szewczyk, A.M. Jurewicz. Opiekę nad pracami zespołu sprawować będzie wicedyrektor M. Szymczak.

2. Kandydaci.

Od poszczególnych klas, pracowników szkoły i przedstawicieli Rady Rodziców zebrano wstępne propozycje kandydatów na patrona, spośród których wyłoniono trzy najczęściej powtarzające się nazwiska: Stanisław Wyspiański, Tomasz Ostrowski i Julian Tuwim. Cała społeczność szkolna została zapoznana z sylwetkami kandydatów.

 

patroni 20130712 1454641135

 Stanisław Wyspiański

(1869 - 1907)

Polski dramaturg, poeta, malarz, grafik, architekt. Tworzył w epoce Młodej Polski, nieoficjalnie nazywany Czwartym Wieszczem Polskim. W swojej twórczości malarskiej, realizowanej głównie techniką pastelu, stosował symbolizm i stylizację secesyjną. Zajmował się grafiką książkową, a także był autorem projektów wnętrz i mebli.

W dziedzinie literatury był jednym z największych twórców dramatu, zwłaszcza tragedii. Tematyka dramatów Wyspiańskiego jest bardzo rozległa – od dziejów legendarnych i wczesnohistorycznych po powstanie listopadowe.

Najbardziej znane jego dramaty to: Warszawianka, Wesele, Wyzwolenie, Noc Listopadowa.


patroni 20130712 1089815250

 Julian Tuwim

 (1894 - 1953)

Polski poeta, pisarz, autor wodewili, skeczy, librett operetkowych i tekstów piosenek. Jeden z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego, współzałożyciel kabaretu literackiego „Pod Picadorem” i grupy poetyckiej „Skamander”. Poeta związany był z Tomaszowem Mazowieckim, skąd pochodziła jego małżonka – Stefania oraz Inowłodzem, gdzie w dzieciństwie spędzał wakacje. Nasze miasto i jego okolice rozsławił w wierszu pt. Tomaszów.

 

patroni 20130712 1095426534

 Tomasz Ostrowski

 (1735 - 1817)

Prezes Senatu Królestwa Polskiego, marszałek Sejmu Księstwa Warszawskiego, podskarbi nadworny koronny, szambelan króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.  W roku 1788 w dobrach ujezdzkich założył osadę hutniczą Kuźnice Tomaszowe, którą syn Antoni Jan na cześć swego ojca w roku 1822 nazwał Tomaszowem Mazowieckim. 

 

3. Wybór patrona

Wśród młodzieży, nauczycieli, rodziców i pracowników pedagogicznych została przeprowadzona ankieta, mająca na celu wyłonienie przyszłego patrona szkoły. W wyniku głosowania, liczbą 245 głosów na 443, zwyciężył Stanisław Wyspiański i tym samym został oficjalnym kandydatem na patrona Zespołu Szkół Ponadgimnazjalych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.

 

 


 1. pre 20130712 1319071948   2.pre 20130712 1534961192

 3. pre 20130712 1192176603   4. pre 20130712 1228281713

 5. pre 20130712 1391993759   6. pre 20130712 1440703501

 7. pre 20130712 1607724190   8. pre 20130712 1027123965

 9. pre 20130712 1867729849 10. pre 20130712 2028311284

11.pre 20130712 1399104185 12. pre 20130712 1714563465

13.pre 20130712 1605429644 14. pre 20130712 1174660755

15.pre 20130712 2097638416 16. pre 20130712 2035157188

17.pre 20130712 1332658256 18. pre 20130712 1794039656

19.pre 20130712 1762021304 20. pre 20130712 1091215142

21.pre 20130712 1118464825 22. pre 20130712 1338435229

23.pre 20130712 1804029735 24. pre 20130712 2065174256

25.pre 20130712 1694681777 26. pre 20130712 1753129591

27.pre 20130712 1130616600 28. pre 20130712 2050009777

29.pre 20130712 1974288787 30. pre 20130712 1058613209

31.pre 20130712 1358447959 32. pre 20130712 1819562489

33.pre 20130712 1108002838 34. pre 20130712 1913126541

35.pre 20130712 1303183623 36. pre 20130712 2017574258

37.pre 20130712 1892504364 38. pre 20130712 1631327824

39.pre 20130712 1732297759 40. pre 20130712 1868414661

 

Prezentacja do pobrania w załączniku.

Podkategorie