W grudniu przeprowadzono w szkole zbiórkę pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, której celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, placówek pogotowia rodzinnego, zawodowych rodzin zastępczych oraz domów dziecka realizujących prorodzinne programy wychowawcze.

Ostatecznie zebrano:

- 4125 monet 1 gr (41,25zł)

- 2105 monet 2 gr (42,10 zł)

- 1495 monet 5 gr (74,75 zł)

- 59 monet 10 gr (5,90 zł)

- 40 monet 20 gr (8 zł)

- 38 monet 50 gr (19 zł)

- 35 monet 1 zł (35 zł)

- 32 monety 2 zł (64 zł)

- 24 monety 5 zł (120 zł)

- inne monety: 8 sztuk.

W sumie zebrano 7961 sztuk (17 kilogramów) monet o łącznej wartości - 410 złotych. W akcję zaangażowali się przedstawiciele wszystkich klas i chętni nauczyciele.

Najwięcej monet zebrała klasa 3F, na drugim miejscu znalazła się klasa 2F , a na trzecim – 3FG.

Ranking klas przedstawia się następująco: 1. Klasa 3F, 2. Klasa 2F, 3. Klasa 3FG, 4. Klasa 1Fo, 5. Klasa 2FoG, 6. Klasa 1FG, 7. Klasa 1LP, 8. Klasa 2LP, 9. Klasa 4F, 10. Klasa 3LP, 11. Klasa 4LP, 12. Klasa 4G. Koordynatorem zbiórki monet była pani J. Kobyłecka.