Inteligencja człowieka jest sumą inteligencji racjonalnej i emocjonalnej. Pierwsze pojęcie odnosi się do umiejętności racjonalnego myślenia. Inteligencja emocjonalna (QE) jest kompetencją miękką - oznacza umiejętność rozpoznawania, rozumienia emocji swoich i osób w otoczeniu oraz zarządzanie nimi. Pojęcie to wprowadził Daniel Goleman. Osoby z dobrze wykształconą  inteligencją emocjonalną lepiej sobie radzą w życiu codziennym, społecznym i zawodowym. QE nie mamy danej od urodzenia, ale możemy ją rozwijać. W skrócie QE to:

 1. Samoświadomość – wiedza o sobie, samoocena, wiara w siebie
 2. Samoregulacja – samokontrola, panowanie nad sobą
 3. Motywacja – zdolność do stawiania i osiągania celów
 4. Asertywność – umiejętność powiedzenia bezpiecznego „nie”, poszanowania swojego i czyjś praw
 5. Empatia – rozumienie uczuć i potrzeb innych.

Korzyści z korzystania z inteligencji emocjonalnej:

 1. Obniżenie poziomu stresu.
 2. Dobra relacja z ludźmi – rozumienie emocji, odpowiednie ich wyrażanie, odczytywaniu stanu emocjonalnego innych ludzi poprawia relacje społeczne.
 3. Nie stwarzasz i potrafisz załagodzić konflikty – osoba korzystająca z QE potrafi wczuć się w stan emocjonalny rozmówcy i w razie czego zapobiec konfliktom lub je załagodzić. To jest umiejętność bardzo przydatna w negocjacjach.
 4. Osoby korzystające z QE są większymi optymistami, a nie zamartwianie się redukuje poziom stresu i pozwala zachować zdrowie.
 5. Korzystając z QE lepiej się motywujemy, rośnie skuteczność naszego działania i w efekcie łatwiej osiągamy swoje cele oraz rośnie poczucie naszej wartości.
 6. Osoby z wysoką QE są dobrymi pracodawcami, osobami zarządzającymi, przywódcami, liderami gdyż lepiej odczytują stany emocjonalne, potrzeby i oczekiwania podwładnych, czy osób którymi kierują.