Wartości to standardy naszych myśli, postaw i zachowań. Określają, kim jesteśmy, jak żyjemy i jak traktujemy innych ludzi.

Wartości można określić jako te wszystkie cele, normy i zasady postępowania, które umożliwiają ludziom rozwój oraz osiągnięcie trwałej satysfakcji życiowej.

Nauką, która zajmuje się ogólną teorią wartości i wartościowania jest aksjologia.

1. Spośród wartości zapisanych w tabeli, wypisz na kartce 10 ważnych dla Ciebie:

Bogactwo

Autentyczność

Wolność

Sprawiedliwość

Mądrość

Akceptacja

Dobro

Zabawa

Bezinteresowność

Szczerość

Osiągnięcia

Pogoda ducha

Przyjaźń

Zaangażowanie

Szacunek

Uznanie

Równowaga

Zdrowie

Spontaniczność

Tradycja

Przygoda

Piękno

Troska

Bezpieczeństwo

Porządek

Ambicja

Przynależność

Życzliwość

Odpowiedzialność

Siła

Docenienie

Odwaga

Uczciwość

Różnorodność

Sukces

Wdzięczność

Spokój

Wiedza

Niezależność

Spełnienie

Atrakcyjność

Radość

Miłość

Wiarygodność

Tolerancja

Duchowość

Empatia

Skromność

Wytrwałość

Prawda

Współczucie

Entuzjazm

Sława

Oryginalność

Optymizm

Pewność

Komfort

Sens

Szczodrość

Motywacja

Kreatywność

Wiarygodność

Równość

Inteligencja

Pokój

Wrażliwość

Wiara

Otwartość

Innowacyjność

Rozwój

Spokój

Zaufanie

Pasja

Odkrywanie

Lojalność

 

2. Spośród wypisanych przez siebie 10 wartości, wybierz tylko 5 najważniejszych.

3. Teraz przyjrzyj się dokładnie wypisanym 5 wartościom.


Odpowiedz sobie na pytania:

  • Co dokładnie znaczy dla mnie ta wartość?
  • Jak ją rozumiem?
  • Dlaczego jest dla mnie tak ważna?
  • Co świadczy o tym, że kierujesz się tą wartością?

GRATULUJĘ!!! Właśnie stworzyłeś/łaś własną HIERARCHIĘ WARTOŚCI.