05 listopada w szkole odbyły się ostatnie zajęcia z cyklu spotkań profilaktycznych dla młodzieży prowadzonych przez trenerów z Fundacji „Aby nikt nie zginął” z Łodzi pod hasłem „Ja, jako wartość”. Łącznie w zajęciach, trwających od września bieżącego roku, wzięło udział 260 uczniów. Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość doświadczyć i zrozumieć emocje wpływające na obraz samego siebie. Uświadomili sobie, że podstawową przyczyną sięgania po środki uzależniające jest niska samoocena, a wewnętrzną siłą opierania się wszelkim patologicznym zagrożeniom jest własna, zdrowa tożsamość. Program współfinansowano ze środków Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki.

Znalezione obrazy dla zapytania aby nikt nie zginął

JAK POMOC DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ, ABY MIMO CZĘSTYCH ABSENCJI RADZIŁO SOBIE W SZKOLE

Wskazówki dla rodziców

Drogi Rodzicu!

1.Przekaż szkole (nauczycielom, wychowawcy, pedagogowi) szczegółowe informacje dotyczące choroby dziecka: opisz objawy, które mogą utrudniać naukę i funkcjonowanie w grupie, zapoznaj z ograniczeniami psychofizycznymi, jakim podlega dziecko, poinformuj wszystkich ważnych czynnikach choroby. Informacje te są szkole potrzebne, by jak najlepiej wspomóc Twoje dziecko.

2.Udaj się z dzieckiem do poradni psychologiczno-pedagogicznej, by zdiagnozować jego potrzeby i możliwości. Na podstawie przeprowadzonych badań zostanie wystawiona opinia psychologiczno-pedagogiczna zawierająca wskazówki do pracy z dzieckiem - w domu w szkole. Prawdopodobnie znajdzie się w niej zapis o dostosowaniu wymagań szkolnych do możliwości dziecka. Przekaż opinię nauczycielom w szkole, by mogli wdrażać zawarte w niej zalecenia.

SZANOWNY RODZICU!

Dorastanie to okres naturalnych przeobrażeń ciała, które budzą w każdym nastolatku wiele sprzecznych odczuć. Charakterystyczne są: poczucie osamotnienia, obniżenie poczucia własnej wartości i kompleksy. Nastolatek porównuje się z rówieśnikami, oceniając rysy twarzy, kształt sylwetki czy dobór elementów stroju. To wszystko w obawie przed brakiem ich akceptacji, a niekiedy także akceptacji rodziny. Poza tym pewien kult piękna, mało realistyczny schemat doskonałości lansują także media. W tym wieku eksperymentowanie z własnym wizerunkiem jest normalne, o ile nie przeradza się w niebezpieczną obsesję na punkcie idealnej figury. Zaczyna się to bardzo niewinnie - od marzeń, by wyglądać jak modelka czy znany aktor, a może skończyć się depresją lub inną ciężką chorobą.

Twoim zadaniem jest mądre i rozsądne wyznaczanie dorastającemu dziecku granic, baczna obserwacja jego poczynań, zachęcanie go do rozmów i uważne słuchanie tego, co do Ciebie mówi.

NIEBIESKA LINIA

Pogotowie Ofiar Przemocy

INFOLINIA 0 801 12 00 02

POMARAŃCZOWA LINIA

Problem alkoholowy u Nastolatków

INFOLINIA 0 801 14 00 68

Poniedziałek - Piątek 14.00 - 20.00

Krajowe Biuro D/S Przeciwdziałania Narkomanii

INFOLINIA 0 801 19 99 90

Czynne codziennie godz. 16.00 - 21.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Cekanowska 5

97-200 Tomaszów Maz.

tel. (44) 723 73 53

Komenda Państwowa Policji

ul. O. Lange 44

97-200 Tomaszów Maz.

Rewir Dzielnicowych

tel. (44) 726-10-29

Stowarzyszenie Pomocy "Arka Noego"

ul. Legionów 25 a

97-200 Tomaszów Maz.

tel. (44) 725-04-50

609 802 096

Stowarzyszenie Abstynenckie "Azyl"

ul. Hallera 2

97-200 Tomaszów Maz.

tel. (44) 725-23-21

Abstynenckie Stowarzyszenie "Ala"

ul. Św. Antoniego 55

97-200 Tomaszów Maz.

tel. (44) 724-50-02

Miejska Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych

ul. Św. Antoniego 55

97-200 Tomaszów Maz.

tel. (44) 724-60-16

Poradnia Leczenia Uzależnień

ul. Graniczna 63

97-200 Tomaszów Maz.

tel. (44) 724-66-10

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Piłsudskiego 37

97-200 Tomaszów Maz.

tel. (44) 723 34 86

Sąd rejonowy - III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Mościckiego 9

97-200 Tomaszów Maz.

tel. (44) 725-75-44