W czwartek młodzież z klas 2LP, 3F, 3LP, 4F, 4LP i 4FG wzięła udział w warsztatach będących częścią projektu „Strefa Młodzieży” realizowanego na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Zajęcia, prowadzone przez studentów uczelni, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Tematyka warsztatów była następująca:

Motywacja i koncentracja: integracja, techniki motywacyjne, motywacja do nauki, sposoby na koncentrację;

Autoprezentacja: na maturze ustnej, na rozmowie kwalifikacyjnej, komunikacja werbalna i niewerbalna;

Ważny wybór: plany i marzenia;

Efektywna nauka.

 

Wszystkie tematy realizowano metodami aktywizującymi. Koordynatorem spotkania była pani Joanna Kobyłecka.

 

Warsztaty „Strefa Młodzieży”_1

W poniedziałek 23 lutego 2015 uczniowie klas: 2F, 3FG, 4F, 4G i 4LP uczestniczyli w warsztatach psychoedukacyjnych prowadzonych przez studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Podczas 6 godzinnego spotkania odbyły się warsztaty dotyczące technik skutecznej nauki, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem, motywacji i zarządzania czasem. Podczas zajęć uczniowie poznali techniki szybkiego i skutecznego zapamiętywania sprzyjające uczeniu, triki dzięki którym można osiągnąć sukces podczas występów publicznych np. na egzaminach ustnych i rozmowach kwalifikacyjnych, techniki sprzyjające walce ze stresem. Uczniowie wykonywali różne ćwiczenia m.in. na podniesienie samooceny i koncentrację przed nauką. Omówiono również znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w kontaktach z drugim człowiekiem. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży, która aktywnie uczestniczyła w ćwiczeniach proponowanych przez prowadzących. Koordynatorem spotkania była pani Joanna Kobyłecka.

warsztaty psychoedukacyjne 20150226 1057413758Zapraszam do galerii:

Warsztaty psychoedukacyjne

 

W grudniu przeprowadzono w szkole zbiórkę pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, której celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, placówek pogotowia rodzinnego, zawodowych rodzin zastępczych oraz domów dziecka realizujących prorodzinne programy wychowawcze.

Ostatecznie zebrano:

- 4125 monet 1 gr (41,25zł)

- 2105 monet 2 gr (42,10 zł)

- 1495 monet 5 gr (74,75 zł)

- 59 monet 10 gr (5,90 zł)

- 40 monet 20 gr (8 zł)

- 38 monet 50 gr (19 zł)

- 35 monet 1 zł (35 zł)

- 32 monety 2 zł (64 zł)

- 24 monety 5 zł (120 zł)

- inne monety: 8 sztuk.

W sumie zebrano 7961 sztuk (17 kilogramów) monet o łącznej wartości - 410 złotych. W akcję zaangażowali się przedstawiciele wszystkich klas i chętni nauczyciele.

Najwięcej monet zebrała klasa 3F, na drugim miejscu znalazła się klasa 2F , a na trzecim – 3FG.

Ranking klas przedstawia się następująco: 1. Klasa 3F, 2. Klasa 2F, 3. Klasa 3FG, 4. Klasa 1Fo, 5. Klasa 2FoG, 6. Klasa 1FG, 7. Klasa 1LP, 8. Klasa 2LP, 9. Klasa 4F, 10. Klasa 3LP, 11. Klasa 4LP, 12. Klasa 4G. Koordynatorem zbiórki monet była pani J. Kobyłecka.

 

 

05 listopada w szkole odbyły się ostatnie zajęcia z cyklu spotkań profilaktycznych dla młodzieży prowadzonych przez trenerów z Fundacji „Aby nikt nie zginął” z Łodzi pod hasłem „Ja, jako wartość”. Łącznie w zajęciach, trwających od września bieżącego roku, wzięło udział 260 uczniów. Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość doświadczyć i zrozumieć emocje wpływające na obraz samego siebie. Uświadomili sobie, że podstawową przyczyną sięgania po środki uzależniające jest niska samoocena, a wewnętrzną siłą opierania się wszelkim patologicznym zagrożeniom jest własna, zdrowa tożsamość. Program współfinansowano ze środków Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki.

Znalezione obrazy dla zapytania aby nikt nie zginął