1. Magdalena Fałek - DYREKTOR SZKOŁY; podstawy przedsiębiorczości
 2. Kamila Mosiężnik - WICEDYREKTOR SZKOŁY; informatyka, teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe: technik usług fryzjerskich
 3. Kinga Remisz – Szewczyk - KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO; chemia, teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe: technik usług fryzjerskich
 4. Joanna Kobyłecka - PEDAGOG SZKOLNY; biologia
 5. Bożena Adamiec - matematyka
 6. Alicja Antosik - specjalizacja artystyczna: aranżacja wnętrz
 7. Dariusz Bauer - praktyczne i teoretyczne przedmioty zawodowe: technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 8. Izabela Białkowska - zajęcia kosmetyczne
 9. Martyna Cała - język angielski
 10. Paweł Chojnacki - religia
 11. Magdalena Czarnecka - wychowanie fizyczne
 12. Zbigniew Dudek -  rzeźba
 13. Sebastian Fajfer - matematyka
 14. Paweł Godala - wychowanie fizyczne
 15. Joanna Goździk - praktyczne i teoretyczne przedmioty zawodowe: technik fotografii i multimediów
 16. Agnieszka Ciesielska - praktyczne przedmioty zawodowe: technik usług fryzjerskich
 17. Katarzyna Jaworska - język polski, informatyka
 18. Małgorzata Jończyk - język angielski
 19. Justyna Jura – praktyczne i teoretyczne przedmioty zawodowe: fototechnik, informatyka, matematyka
 20. Anna Maria Jurewicz -  rysunek i malarstwo
 21. Magdalena Kołodziejczyk - biologia
 22. Tomasz Kowalczyk - rzeźba
 23. Dariusz Kubryn - praktyczne i teoretyczne przedmioty zawodowe: technik fotografii i multimediów
 24. Anna Kunka – Kawełczyk -  rysunek i malarstwo
 25. Irena Laszczyk – praktyczne i teoretyczne przedmioty zawodowe: technik grafiki i poligrafii cyfrowe
 26. Barbara Miszczuk - język niemiecki
 27. Joanna Mulawa - historia sztuki, plastyka
 28. Agnieszka Pełka - język niemiecki
 29. Justyna Piątek - praktyczne i teoretyczne przedmioty zawodowe: technik usług fryzjerskich,
 30. Małgorzata Piłat - praktyczne i teoretyczne przedmioty zawodowe: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów
 31. Wiktor Polak - podstawy fotografii i filmu, technologie multimedialne, podstawy projektowania
 32. Anna Porczyk - bibliotekarz, geografia
 33. Marcin Przybyłkowicz - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 34. Martyna Rękorajska – historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
 35. Małgorzata Rybak - język angielski
 36. Agnieszka Suska - język polski, wiedza o kulturze
 37. Adam Tataradziński - religia, historia
 38. Magdalena Tkaczyk - fizyka
 39. Krystyna Urbanowicz – Dudek - specjalizacja artystyczna: projektowanie graficzne; projektowanie multimedialne
 40. Piotr Wachowski -  rysunek i malarstwo
 41. Wojciech Wojciechowski - język angielski
 42. Małgorzata Wojtkiewicz - praktyczne i teoretyczne przedmioty zawodowe: technik fotografii i multimediów
 43. Zuzanna Rypina - muzyka

ADMINISTRACJA:

Paweł Piasny - Kierownik Gospodarczy

Aneta Zielińska - Samodzielny Referent

Małgorzata Rybak - Sekretarz Szkoły

Kinga Werner - Główny Księgowy

OBSŁUGA:

Bogusława Kondejewska

Magdalena Krześlak

Mariusz Kłoś

Małgorzata Stańdo

Władysław Trukan

1LP

Liceum Plastyczne

Agnieszka Suska

1FoF

Technik fotografii i multimediów/Technik usług fryzjerskich

Agnieszka Pełka

1G

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Małgorzata Piłat

1LSP

Liceum Sztuk Plastycznych

Katarzyna Jaworska

1FN

Technik usług fryzjerskich

Martyna Cała

1FoN

Technik fotografii i multimediów

Sebastian Fajfer

1GN

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Wojciech Wojciechowski

2LP

Liceum Plastyczne

Anna Porczyk

2FoF

Technik fotografii i multimediów/Technik usług fryzjerskich

Marcin Przybyłkowicz

2G

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Paweł Godala

3LP

Liceum Plastyczne

Barbara Miszczuk

3FoF

Technik fotografii i multimediów/Technik usług fryzjerskich

Joanna Kobyłecka

3G

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Bożena Adamiec

4LP

Liceum Plastyczne

Martyna Rękorajska

4FoG

Fototechnik/Technik cyfrowych procesów graficznych

Małgorzata Jończyk

4F

Technik usług fryzjerskich

Magdalena Czarnecka