1LSP

Liceum Sztuk Plastycznych

Ewelina Sidwa

2LSP

Liceum Sztuk Plastycznych

Barbara Miszczuk

3LSP

Liceum Sztuk Plastycznych

Monika Kut

3LP

Liceum Plastyczne

Agnieszka Suska

4LP

Liceum Plastyczne

Anna Porczyk

1F

Technik usług fryzjerskich

Joanna Kobyłecka

1Fo

Technik fotografii i multimediów

Bożena Adamiec

1G

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Jakub Maciejek

2FoF

Technik fotografii i multimediów/Technik usług fryzjerskich

Justyna Piątek

2G

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Martyna Rękorajska

3FoF

Technik fotografii i multimediów/Technik usług fryzjerskich

Agnieszka Pełka

3G

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Małgorzata Piłat

3FN

Technik usług fryzjerskich

Martyna Cała

3FoN

Technik fotografii i multimediów

Sebastian Fajfer

3GN

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Wojciech Wojciechowski

4FoF

Technik fotografii i multimediów/Technik usług fryzjerskich

Marcin Przybyłkowicz

4G

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Paweł Godala