joomplu:19698

24 kwietnia odbyła się kolejna edycja akcji profilaktycznej „Lepiej zapobiegać niż leczyć” skierowana do uczniów i pracowników Wyspiańskiego, realizowana we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków Koło nr 1 oraz Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Tomaszowie Maz. W ramach programu wczesnego wykrywania cukrzycy zainteresowani skorzystali z bezpłatnych pomiarów ciśnienia krwi i zawartości glukozy we krwi, które połączono z konsultacjami uzyskanych wyników oraz poradami odnośnie właściwej diety. Na zdrowy styl życia składa się również życie wolne od używek, dlatego akcję wzbogacono o projekcje filmów edukacyjnych poruszających problem palenia papierosów. Uczniowie obejrzeli wystawę plakatów „Cała prawda o papierosie” oraz skorzystali z pomiarów zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu prowadzonych za pomocą smokerlyzera. Podczas zajęć młodzież wypróbowała również jak działają alkogogle. Uczniowie starali się przejść po linii z symulatorem upojenia alkoholowego na oczach. Koordynatorem akcji była pani Joanna Kobyłecka.

{joomplucat:1321 limit=12|columns=3|ordering=random}