Uczniowie z klas 3F i 2FoF wzięli udział w warsztatach profilaktycznych na temat zakażeń HIV i choroby AIDS, które poprowadziła pani Anetta Markiewicz z Fundacji Arka Nadziei w Tomaszowie Maz. Zajęcia miały na celu promowanie wśród młodzieży zachowań i postaw, które zabezpieczą przed zakażeniem wirusem.

joomplu:21289
{joomplucat:1412 limit=3|columns=3|ordering=random}