Tomaszowskie Amazonki przeprowadziły dzisiaj warsztaty z profilaktyki i samobadania piersi dla uczniów klas 1LP, 3LP i 1FoF. Po krótkim wykładzie dotyczącym przyczyn występowania raka piersi, objawów i sposobów wykrywania oraz leczenia raka uczniowie przystąpili do ćwiczenia samobadania piersi na fantomach. Samobadanie jest podstawowym elementem profilaktyki raka piersi ponieważ pozwala na wykrycie zmian na wczesnym etapie choroby nowotworowej, kiedy szanse na wyleczenie są największe. Według niektórych specjalistów samokontrola piersi prowadzona systematycznie może przyczynić się w znacznym stopniu do obniżenia umieralności z powodu raka piersi. Prelekcję wzbogacono projekcjami filmów edukacyjnych zachęcających do wykonywania badań profilaktycznych i zadbania o swoje zdrowie. Spotkanie koordynowała pani Joanna Kobyłecka.

joomplu:21656
{joomplucat:1433 limit=6|columns=3|ordering=random}