06 marca uczniowie i pracownicy naszej szkoły skorzystali z bezpłatnych pomiarów ciśnienia krwi i zawartości glukozy we krwi, które połączono z konsultacjami uzyskanych wyników oraz poradami odnośnie właściwej diety. Akcję przeprowadzono we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków Koło nr 1 w Tomaszowie Maz.

joomplu:23083
{joomplucat:1520 limit=3|columns=3|ordering=random}