joomplu:14342

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” – pod tym hasłem w szkole przeprowadzono akcję z zakresu profilaktyki zdrowia. Uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły mieli okazję skorzystać z bezpłatnych badań poziomu cukru oraz ciśnienia tętniczego krwi. Badania uzupełniono o porady dotyczące właściwej diety i aktywności fizycznej. Akcję zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 1 w Tomaszowie Maz. w ramach programu wczesnego wykrywania cukrzycy. Łącznie przebadano 160 osób. Dla zachowania zdrowia szczególnie ważne jest również życie wolne od uzależnień, dlatego na korytarzu szkoły uruchomiono punkt informacyjny dotyczący zagrożeń jakie niosą za sobą używki. Uczniowie obejrzeli mix filmów i reklam antynikotynowych oraz otrzymali materiały edukacyjne na temat szkodliwości palenia. Ten niebezpieczny i kosztowny nałóg odpowiada za powstanie wielu chorób, takich jak miażdżyca, udar mózgu, zawał serca, nowotwory, czy wrzody żołądka. Zainteresowani wzięli udział w badaniu za pomocą smokerlyzera, czyli urządzenia wykorzystywanego do oznaczenia poziomu tlenku węgla w powietrzu wydychanym przez palaczy lub osoby biernie palące. Osoby niepalące mają w wydychanym powietrzu średnio do 6 jednostek tlenku węgla. Palacze wydychają znacznie więcej tlenku węgla, który skutecznie blokuje dopływ tlenu do komórek czym stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Z dniem rzucenia palenia jego zawartość w wydychanym powietrzu systematycznie spada - tym samym zmniejsza się ryzyko wystąpienia chorób odtytoniowych. Materiały edukacyjne i smokerlyzer udostępniła Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicza w Tomaszowie Maz. Koordynatorem akcji była p. Joanna Kobyłecka.

 Kody odczytywania wyników (badanie smokerlyzerem)

Kolor diody

Opis

Dorośli (ppm)

Nieletni (ppm)

zielony

osoba niepaląca

0-6

0-4

żółty

osoba zagrożona

7-10

5-6

1 czerwony

osoba paląca

11-15

7-10

2 czerwony

osoba często paląca

16-25

11-15

3 czerwony

osoba uzależniona

26-35

16-25

4 czerwony

osoba silnie uzależniona

35-50

26-35

4 czerwony migający

nałogowiec

50+

36+

 {joomplucat:1034 limit=4}

 

Z okazji Dnia Walki z AIDS dla dziewcząt z klas 1F, 3LP i 4F zorganizowano spotkanie z panią Magdaleną Drochlińską - położną z Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Uczennice uzyskały informacje na temat infekcji HIV, AIDS, innych chorób przenoszonych drogą płciową, antykoncepcji, zasad higieny osobistej i zapobiegania infekcjom oraz alkoholowego zespołu płodowego. Położna omówiła zasady postępowania podczas ciąży, mity związane z porodem i opieką nad noworodkiem. Zwróciła uwagę na zagrożenia wynikające z przedwczesnego rozpoczęcia współżycia. Spotkanie koordynowały: p. M. Rybak i p. J. Kobyłecka.

 

joomplu:12743

Uczennice z klas 1F, 2FG, 2Fo, 2LP, 3FG, 3Fo i 3LP uczestniczyły w zajęciach pt. „Podstawy wiedzy o Alkoholowym Zespole Płodowym FAS”, które poprowadziła p. Małgorzata Markiewicz – edukator z zakresu FASD w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tomaszowie Maz. Alkoholowy Zespół Płodowy obejmuje wady wrodzone, zaburzenia fizyczne i neurologiczne pojawiające się u dziecka, którego matka piła alkohol podczas trwania ciąży. Nie wiadomo, jaka ilość alkoholu szkodzi dziecku i wywołuje FAS lub FAE, czyli lżejszą odmianę FAS. Niechlubne statystyki wskazują, że wiele kobiet sięga po alkohol mimo ciąży, być może nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Podczas zajęć uczennice poznały skutki zdrowotne i następstwa społeczne wynikające z sięgania po alkohol przez kobietę spodziewającą się dziecka. Zwrócono także uwagę na objawy wtórne dotyczące zachowania się i cech osobowościowych dzieci starszych i osób dorosłych, których matki spożywały alkohol podczas trwania ciąży.

 

joomplu:12082

 

 {joomplucat:916 limit=4}

 

joomplu:10984
{joomplucat:844 limit=4}

8 maja uczniowie z klas 2LP, 3LP i 3FoG uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez panią A. Markiewicz z Fundacji Arka Nadziei. Podczas spotkania realizowano założenia programu „Młodzież na rozdrożu” współfinansowanego ze środków Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. Podstawowym zadaniem tego programu jest promocja zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od dopalaczy, narkotyków, papierosów, leków wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Spotkanie to było kolejnym z cyklu spotkań profilaktycznych organizowanych w ramach realizowanego w szkole projektu „Strefa zdrowia”.

 

joomplu:10857
{joomplucat:829 limit=4}

W dniu 26 kwietnia w szkole odbyło się spotkanie profilaktyczne dla rodziców uczniów klas I – III z panią A. Markiewicz z Fundacji Arka Nadziei, dotyczące zagrożeń płynących z sięgania przez młodzież po różne środki psychoaktywne. Podczas prelekcji rodzice uzyskali istotne informacje na temat rodzajów tych substancji, ich oddziaływania na organizm, następstw zdrowotnych wynikających z zażywania i sposobów radzenia sobie w sytuacjach gdy rozwinie się uzależnienie. Spotkanie było okazją do zdobycia wielu cennych wskazówek wychowawczych do wykorzystania na gruncie rodzinnym. Pani A. Markiewicz przedstawiła również informacje na temat  programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii, które realizuje Fundacja we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Szczegółowe informacje na ich temat można znaleźć na stronie Fundacji: http://arkanadziei.org.pl/ w zakładce wydarzenia. Spotkanie na temat zagrożeń związanych z narkotykami i substancjami zastępczymi zorganizowano także dla uczniów z klas 1LP, 1fo, 1fg, 2fo, 2fg i 3f. Prelekcję dla młodzieży poprowadził pan S. Tatarewicz - specjalista terapii uzależnień z Fundacji „ARKA”. Koordynatorem obu spotkań była pani J. Kobyłecka.

30 marca młodzież z klas 1fg, 1fo i 2fo uczestniczyła w zajęciach poświęconych uzależnieniom od środków psychoaktywnych, które prowadziły panie Katarzyna Dobruszek i Paulina Kraś. Uczniowie dyskutowali nad przyczynami sięgania po alkohol, czy dopalacze. Poznali skład chemiczny dopalaczy, objawy zażywania i konsekwencje wynikające z eksperymentowania z tymi środkami. Zajęcia wzbogacono o projekcje krótkich filmów profilaktycznych, które przybliżyły uczniom następstwa zdrowotne wynikające z nawet jednorazowego kontaktu z dopalaczami. Podczas warsztatów omówiono również mechanizm powstawania uzależnienia od alkoholu. Zwrócono uwagę, że nadużywanie alkoholu może stać się naprawdę bardzo poważnym problemem, który niszczy nie tylko zdrowie chorej osoby, ale często również jej relacje z najbliższymi. Warsztaty wsparły realizację w szkole programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

 

joomplu:10596
{joomplucat:812 limit=4}

W związku z przypadającym 1 grudnia Światowym Dniem Walki z AIDS uczennice z klas 2LP, 2FG, 2Fo i 3F uczestniczyły w spotkaniu z panią Magdaleną Drochlińską - położną pracującą w Tomaszowskim Centrum Zdrowia. Prelekcja poświęcona profilaktyce zakażeń HIV/AIDS, innym chorobom przenoszonym drogą płciową oraz seksualności człowieka była kolejnym działaniem w ramach projektu „Strefa zdrowia”. Koordynatorem spotkania była pani M. Rybak.

 

 

 

joomplu:9789

 

 

W dniu 19.11.2015 r. gościliśmy w szkole pracowników Państwowej Straży Pożarnej, którzy zapoznali uczniów z klas 1Fo i 2FG z rodzajami zagrożeń oraz zasadami postępowania w przypadku zaistniałych niebezpieczeństw. Prowadzący zajęcia przedstawili jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia życia np. podczas strzelaniny, czy ataku terrorystycznego. Młodzież uczestniczyła również w ćwiczeniach oraz wysłuchała pogadanki na temat właściwych zachowań w razie wybuchu pożaru m.in. uczniowie dowiedzieli się jak prawidłowo użyć gaśnicy. Spotkanie zorganizowały panie Anna Ogórek i Justyna Piątek.

{joomplucat:746}

 

 

W związku z przypadającym w tym tygodniu Dniem Walki z Paleniem Tytoniu w szkole odbyła się piąta edycja konkursu na plakat antynikotynowy. Do konkursu zgłoszono 25 prac, które wykonano techniką dowolną w formacie A3. Zwycięzców wyłoniono po głosowaniu, w którym wzięli udział uczniowie i chętni nauczyciele.

Komisja konkursowa po podliczeniu głosów przyznała:

I miejsce dla Aleksandry Bubis,

II miejsce dla Patrycji Warczyńskiej,

III miejsce dla Darii Jakóbczyk.

 

Uczennice otrzymały nagrody i dyplomy pamiątkowe.


joomplu:9763

{joomplucat:744 limit=5|columns=3}

 

W dniu 3 listopada 2015 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie z ratownikiem medycznym mgr Konradem Kowalczykiem. Uczniowie kilku klas uczestniczyli w prelekcji dotyczącej właściwego postępowania w przypadku ratowania życia osób poszkodowanych w wypadkach i różnego rodzaju zdarzeniach. Zaprezentowane zostały na fantomie ćwiczenia z resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz ćwiczenia z użyciem defibrylatora. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w pokazie, mieli możliwość wykonania ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem dostępnych trenażerów. Prelekcja i przekazana wiedza były bardzo ciekawe, uczniowie chętnie słuchali i z dużym zaangażowaniem brali udział w ćwiczeniach.

Spotkanie zostało zorganizowane przez nauczycieli: Justynę Piątek i Annę Ogórek

  joomplu:9682

 
{joomplucat:733 limit=4}