W ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS w Łodzi odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu na plakat „Młodzi kontra HIV” promującego zdrowy styl życia, przestrzegającego młodzież przed podejmowaniem ryzykownych i nieodpowiedzialnych
zachowań skutkujących zakażeniem HIV.
Uczennica naszej szkoły Katarzyna Zięba została laureatką tego konkursu i 01 grudnia odebrała nagrodę z rąk Marszałka Województwa Łódzkiego Włodzimierza Fisiaka. Jej praca zostanie zamieszczona w kalendarzu okolicznościowym na rok 2010.

„Alkohol drogą donikąd” to tytuł przedstawienia promującego życie w trzeźwości, a zarazem ostrzeżenie przed skutkami spożywania alkoholu. Nasza młodzież otwarta jest na problemy współczesnego świata i przygotowane przez nas przedstawienie profilaktyczne skierowaliśmy do koleżanek i kolegów z naszej szkoły oraz do gimnazjalistów z miasta i powiatu tomaszowskiego. Wspierani przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystawiliśmy nasz spektakl na scenie kina „Włókniarz”.

30 listopada i 01 grudnia 2009 roku na terenie szkoły podsumowano działania z zakresu profilaktyki HIV-AIDS. Uczniowie klasy 1f uczestniczyli w prelekcji na temat dróg zakażenia wirusem HIV, przebiegu choroby AIDS oraz sposobów unikania zakażenia. W Dniu Walki z AIDS wśród uczniów szkoły rozprowadzono ulotki informacyjne oraz czerwone wstążeczki na znak solidarności z osobami żyjącymi z HIV-AIDS.

W związku z ogólnopolską kampanią antynowotworową „Październik miesiącem szansy” 17 października 2008r. w szkole miała miejsce akcja celem, której jest uświadamianie zarówno uczennicom jak i uczniom jak ważne jest wczesne wykrycie raka piersi, tak aby móc wygrać w walce z nowotworem. W ramach ogólnopolskiej akcji „Dzień Rzucania Palenia” 17 listopada br. w szkole miała miejsce realizacja programu autorskiego „Kampania Antynikotynowa – Nie palę więc jestem OK.!" Celem kampanii było wyrabianie w uczniach odpowiedzialności za własne zdrowie oraz wyzwalanie potrzeby dbałości o nie poprzez prezentowanie postawy przeciwnej paleni tytoniu.
W ramach akcji:

 • zorganizowany został konkurs plastyczny nt.„ Życie w świecie wolnym od dymu tytoniowego” – uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali oceny bardzo dobre z chemii;
 • uczniowie Koła Promocji Ekologicznej – klasa II c- koordynatorzy akcji rozdawali znaczki okolicznościowe „Nie palę, więc jestem OK.!” oraz ulotki o tematyce antynikotynowej;
 • przygotowana została również gazetka tematyczna.
 • organizacja szkolnych obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS.

W grudniu 2008r. uczestnicy koła (kl. Ia) przygotowali szkolne obchody Światowego Dnia Walki z Aids pod hasłem „ W życiu jak w tańcu, liczy się każdy krok”. Celem akcji było uświadomienie młodzieży sposobów w jaki można zarazić się wirusem, oraz konsekwencji wynikających z bycia nosicielem i zakażonym wirusem HIV oraz sposobów w jaki można unikać kontaktu z wirusem.
W ramach akcji : 

 • przygotowanie gazetki tematycznej, rozdawanie ulotek o tematyce HIV – AIDS,
 • przygotowanie i przypinanie czerwonych wstążeczek na znak jednoczenia i znajomości problemu.

Edukacja ekologiczna w terenie:

 • udział w akcji „Sprzątanie świata ‘2008”- 19 września 2008r. Celem akcji było posprzątanie przez młodzież wyznaczonego terenu (okolice ul. Suchej). Jednak działania takie mają na celu również zainteresowanie młodzieży odpowiedzialnością za czystość otaczającego środowiska.
 • udział w warsztatach rekreacyjno – botanicznych na terenie Arboretum i Alpinarium w Rogowie.
 • Organizacja szkolnego etapu Olimpiady Ekologicznej (12 stycznia 2009r.) – udział wzięło 15 uczniów.

Koło Promocji Ekologicznej działa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 od początku roku szkolnego 2001/2002.

 1. Celem działalności Koła Promocji Ekologicznej jest:
 2. Nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska i sposobów jego ochrony.
 3. Pobudzanie do twórczego, innowacyjnego działania zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i maksymalnej ich ochrony.
 4. Zaszczepienie potrzeby postrzegania norm i zakazów ekologicznych. 
 5. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody.
 6. Wdrożenie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i rozumowania, nauczanie postrzegania zależności między stanem środowiska a jakością życia każdej jednostki ludzkiej i całych społeczeństw.

Kierunki działań:

 1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska na poziomie społeczności lokalnych, jak i w kontekście problemów globalnych.
 2. Realizacja programów autorskich:       „Nie palę, więc jestem OK.!” – Kampania Antynikotynowa;   „Promocja zdrowia”
 3. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, celem której jest korzystanie z filmów edukacyjnych, ulotek, plakatów i programów i innych materiałów dydaktycznych otrzymanych z tej instytucji.
 4. Organizacja szkolnych obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS. 
 5. Organizacja akcji „Różowa wstążeczki”.
 6. Redagowanie ściennych gazetek o tematyce ekologicznej i zdrowotnej.
 7. Edukacja ekologiczna w terenie: udział w akcji „Sprzątanie Świata” udział w warsztatach botanicznych: - na terenie Arboretum w Rogowie;  udział w wycieczkach: 
 8. wycieczka do kopalni Piasku – Biała Góra wycieczka do kopalni węgla brunatnego - Bełchatów wycieczka do elektrowni – Smardzewice Tama wycieczka do oczyszczalni ścieków
 9. Realizacja ścieżki edukacyjno – ekologicznej w ramach zajęć z biologii i chemii.

Opiekunowie Koła: 
mgr inż. Kinga Remisz Szewczyk
mgr Joanna Kobyłecka

W ZSP nr 6 odbywają się warsztaty psychologiczne dla uczniów klas pierwszych i drugich liceum ogólnokształcącego. Mamy możliwość poznania podstawowych pojęć psychologicznych, ale przede wszystkim uczymy się umiejętności społecznych.
Dzięki tym zajęciom nie mamy problemów z komunikacją interpersonalną, radzimy sobie ze stresem, rozwijamy twórcze myślenie. Swoją wiedzę wykorzystujemy w pracy z dziećmi ze świetlicy środowiskowej oraz w prowadzeniu zajęć z profilaktyki uzależnień z młodzieżą z naszej szkoły.