Dyplom ze specjalizacji Projektowanie Graficzne. Promotor: Krystyna Urbanowicz-Dudek.

8 maja to Narodowy Dzień Zwycięstwa przypadający w 74 rocznicę zakończenia wojny w Europie. 74 lata temu w kwaterze głównej, w obecności przedstawicieli czterech mocarstw alianckich, Niemcy podpisały akt bezwarunkowej kapitulacji. Z tej właśnie okazji na Cmentarzu Wojennym w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się uroczystość patriotyczna, w której uczestniczyli uczniowie z klas I FoF, I G, I LP, 3 FoG, 3 LP. Władze samorządowe, kombatanci, wojsko, młodzież i mieszkańcy miasta złożyli hołd tym, którzy walczyli w obronie Ojczyzny. Na uroczystości obecna była Pani Dyrektor Szkoły Magdalena Fałek oraz Grono Pedagogiczne ZSP nr 6: Pani Martyna Rękorajska, Pani Katarzyna Jaworska, Pan Adam Tataradziński oraz Pan Marcin Przybyłkowicz.

Uczniowie klas III, nauczyciele oraz dyrekcja szkoły wzięli udział w uroczystych obchodach upamiętniających podpisanie Konstytucji Trzeciomajowej. Po Mszy Świętej na płycie Placu Kościuszki miały miejsce obchody okolicznościowe, m.in. wystąpienie chóru miejskiego, przemówienie Prezydenta Miasta oraz uroczysta defilada.

Uczniowie klas II, nauczyciele i dyrekcja naszej szkoły wzięli udział w obchodach Dnia Flagi zorganizowanych na Placu Kościuszki. W czasie krótkiej uroczystości wciągnięto flagę na maszt, odśpiewano hymn państwowy oraz przypomniano znaczenie i historię biało-czerwonych barw narodowych. Uroczystości zwieńczyło wspólne zdjęcie wszystkich uczestników z biało-czerwonymi barwami.

21.03.2019r. odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Marszałka Województwa Łódzkiego dla najzdolniejszych uczniów i studentów z regionu łódzkiego. Wśród laureatów znalazła się Aleksandra Jastrzębska, uczennica 4 klasy Liceum Plastycznego im. S. Wyspiańskiego w Tomaszowie Maz. Gratulujemy! 

Dnia 29.04. br. uczniowie klasy I, II oraz III Liceum Plastycznego wzięli udział w wystawie prac uczniów klasy III LP. Zaprezentowane prace powstały w trakcie Przeglądu Makroregionalnego z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby w Katowicach. Wystawa odbyła się w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim. Autorami prac są: Aleksandra Pietruszczak, Klaudia Stańdo, Marta Mochocka, Kajetan Kejna. Uczniowie przygotowywali się pod bacznym okiem nauczycieli przedmiotów plastycznych: Anny Marii Jurewicz, Anny Kunki-Kawełczyk oraz Magdaleny Walczak.

 

26 kwietnia w ZSP nr 6 odbyło się oficjalne zakończenie roku dla klas IV. Wybrzmiał ostatni dzwonek, abiturienci Liceum Plastycznego otrzymali dyplomy, natomiast abiturienci Technikum nr 5 otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. To spotkanie było szczególnie uroczyste. Była to ostatnia okazja do podsumowania pracy czwartoklasistów w ciągu wszystkich lat nauki w tej szkole, a także odpowiedni czas do refleksji i zadumy.

Podczas uroczystości, pani Dyrektor Magdalena Fałek wręczyła abiturientom nagrody oraz dyplomy za liczne sukcesy dydaktyczne oraz aktywny udział w życiu szkoły.

Absolwenci zostali pożegnani przez uczniów klas III. Otrzymali od nich upominki, aby nieco osłodzić wzruszające pożegnanie ze szkołą. Na scenie wystąpiła również po raz ostatni w szeregach klasy 4Fo Anna Bystrońska, a także duet z klasy 1LP - Wiktoria Rytych oraz Carolina Brayshaw. Uczniowie mieli również możliwość powspominać minione lata dzięki przygotowanej prezentacji.

W trakcie uroczystości nie zabrakło znamienitych gości. Obecny był p. Mariusz Węgrzynowski - Starosta Tomaszowski oraz p. Tomasz Trzaskacz - Dyrektor Delegatury z Kuratorium w Piotrkowie Trybunalskim, a także przedstawiciele rodziców klas IV. Nie zabrakło również rodziców uczniów oraz absolwentów.

Nad przebiegiem uroczystości czuwali p. Martyna Rękorajska, p. Magdalena Czarnecka oraz p. Wojciech Wojciechowski. Stroną muzyczną oraz przygotowaniem uczennic zajął się p. Adam Tataradziński.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność, a tegorocznym maturzystom życzymy samych sukcesów!

Podczas praktyk zawodowych uczniowie tworzyli projekty logo indywidualnego i grupowego korzystając z programów graficznych, wykonywali statyczne i dynamiczne witryny internetowe, aktualizowali, publikowali i archiwizowali internetowe projekty multimedialne. Poznali styl projektowania oparty na typografii oraz styl projektantki grafiki Pauli Scher. Korzystając ze wskazówek opiekuna praktyk uczniowie stworzyli kampanię społeczną zachęcającą do używania szkła zamiast plastiku. W grupach interdyscyplinarnych młodzież pracowała nad realizacją projektu kalendarza wykorzystując programy komputerowe np. Photoshop, Corel. Uczestnicy praktyk analizowali aktualny styl obowiązujący w mediach społecznościowych a następnie projektowali koncepcję reklamy w social mediach takich jak Instagram, Facebook. Ponadto przygotowywali publikacje prac graficznych do drukowania oraz składali tekst i łamali publikacje za pomocą specjalistycznego oprogramowania. W czasie wolnym od praktyk młodzież realizowała program kulturalny np. uczestniczyła w wycieczkach krajoznawczych, nauce tradycyjnego tańca oraz wieczorze greckim z elementami folkloru i muzyki greckiej.

 

 

Podkategorie