6 listopada 2017r. gościliśmy w ZSP nr 6 przedstawicieli Punktu Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT z Piotrkowa Trybunalskiego. Młodzież naszej szkoły uczestniczyła w lekcjach europejskich, które poprowadziły p. Małgorzata Kociniak oraz p. Anna Jędrzejewska. Każde spotkanie rozpoczęło się od rozmowy o Punkcie Informacji Europejskiej. Uczniowie klasy 4LP aktywnie uczestniczyli w zajęciach na temat  „EUROPASS – europejskie CV”. Spośród rozdanych przykładów wybierali informacje, których nie należy umieszczać w CV oraz te, które powinny się w nim znaleźć. Podczas lekcji młodzież dowiedziała się, że do każdej rekrutacji należy stworzyć nowe CV odpowiadające oczekiwaniom pracodawcy. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali broszury z informacjami o życiu i pracy za granicą. Natomiast młodzież klasy 2F wzięła udział w lekcji, której tematem były „Sprawiedliwość, prawa podstawowe i równość”. Dzięki udziałowi w spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, że Unia Europejska jest obszarem w którym przestrzega się wolności, tolerancji i praw człowieka. Dzięki przedstawionym przykładom z życia codziennego dowiedzieli się jak radzić sobie w różnych sytuacjach będąc obywatelem Unii Europejskiej poza granicami swojego kraju. Na zakończenie lekcji wszyscy uczestnicy otrzymali mapy „Podróże po Europie 2017-2018” oraz broszury „Twoja Europa, Twoje prawa”. Szkoła zaś otrzymała zestaw publikacji na temat Unii Europejskiej oraz grę edukacyjną Legislator – prawo UE, które będą dostępne do użytku w Bibliotece szkolnej.

Spotkanie zostało zorganizowane przez opiekuna Koła europejskiego – p. Annę Porczyk.

 joomplu:17361

{joomplucat:1168 limit=9|columns=3|ordering=random}