Dnia 1 czerwca 2010 r. odbył się Szkolny Dzień Europejski zorganizowany przez nauczycielki mgr Małgorzatę Jończyk i mgr Dorotę Łącką.

Celem konkursu było przybliżenie uczniom naszej szkoły historii, kultury i tradycji państw Unii Europejskiej. Uczniowie pod kierunkiem wychowawców przygotowali prezentacje wcześniej wylosowanych państw.

Nagrodą główną był czek o wartości 100 zł, który zwycięska klasa mogła przeznaczyć na dowolny cel.

Poziom wykonania tegorocznych prezentacji oraz stoisk był bardzo wysoki - w związku z tym jury przyznało dodatkowe wyróżnienia.

Zwycięzcy:
- I miejsce - zajęła klasa 2A za prezentację Holandii
- II miejsce - klasa 1A za prezentację Finlandii
- III miejsce - klasa 1F za prezentację Niemiec

Wyróżnienia:

- klasa 3TK za prezentację Włoch
- klasa 2F za prezentację Portugalii
- klasa 3Z za prezentację Hiszpanii

Uczniowie naszej szkoły uświetnili Szkolny Dzień Europejski występem kabaretowym, pt. „Europa nie da się nie lubić”.

Zwycięzcom gratulujemy!!!

 szkolny dzien europejski 1 20110301 1920907018

Zapraszamy do galerii:

Dzień Europejski

Koło Europejskie działające z Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Maz. organizuje Dzień Unii Europejskiej w naszej szkole. Zadaniem każdej z klas: I, II oraz III TK będzie przygotowanie ekspozycji poświęconej wylosowanemu przez klasę państwa Unii Europejskiej.

Losowanie państw odbyło się 14 stycznia. Prezentacja stworzona przez daną klasę (wszystkich jej uczniów), w formie stoiska zaprezentowanego na sali gimnastycznej, dotyczyć powinna zarówno historii, kultury, jak również tradycji i zwyczajów panujących w danym państwie.

Komisja pod przewodnictwem Pani Dyrektor mgr inż. Magdaleny Fałek wyłoni zwycięzcę. 

Poszczególne klasy wylosowały następujące państwa:

IA – Finlandia

IF – Niemcy

IG – Irlandia

IIA – Holandia

IIF– Portugalia

IIK/G – Słowacja

IIITK – Włochy 

Dodatkowych informacji udziela mgr Małgorzata Jończyk.

 

W dniu 30 marca 2010 roku uczniowie klas: III a i III c gościli na lekcji wiedzy o społeczeństwie pana Roberta Telusa - Posła na Sejm RP. W trakcie spotkania uczniowie zapoznani zostali z historią polskiego parlamentaryzmu oraz z wieloaspektową pracą posłów obecnej kadencji Sejmu. Organizatorką spotkania była pani prof. Jadwiga Wonko.

inne 2010-04-22 1738 p1020992 20100921 1238895650

Zapraszamy do galerii:

Robert Telus


23 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 odbył się Dzień Europy. Uczniowie klas pierwszych, drugich oraz klasa III technikum technologii odzieży, pod kierunkiem wychowawców prezentowali historię, kulturę i tradycje państw Unii Europejskiej. Stoiska oraz prezentacje poszczególnych państw UE zostały przygotowane na bardzo wysokim poziomie.  

Zwyciężyła klasa IIC, która prezentowała Hiszpanię.  
II miejsce zajęła klasa IF za prezentację Danii.
III miejsce przypadło klasie IIITK za prezentację Szwecji..

Komisja przyznała specjalne wyróżnienie klasie IIA za prezentację Belgii.

Dzień Europy przygotowały panie: mgr Małgorzata Jończyk i mgr Renata Kasiewicz

aktualnosci 2009-03-25 1315 p3230004 20100921 1234953821

Zapraszamy do galerii:

Dzień Europy