Podstawowym celem działalności Koła jest niesienie pomocy uczniom szkoły znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej, a także stała współpraca z Powiatowym Kołem TPD oraz udział w zebraniach i spotkaniach okolicznościowych – zgodnie z harmonologiem.

Dnia 24.03.2010 odbyła się w naszej szkole kolejna akcja „Ambulans”. Większość młodzieży chętnej do podzielenia się najcenniejszym darem po raz pierwszy uczestniczyła w takiej akcji. Wcześniej, oprócz chęci pomocy innym ludziom, uczniowie mieli sporo pytań i wątpliwości. Na wszystkie pytania znaleźli odpowiedź na spotkaniu z panią Anetą Świątczak – przedstawicielem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, które odbyło się 22 marca 2010r.
Podczas prelekcji „Twoja krew ratuje życie” młodzież dowiedziała się kto może zostać krwiodawcą, jak przebiega wizyta i jak się do niej przygotować. Strach przed igłą pokonany został świadomością, że można pomóc drugiemu człowiekowi i uratować komuś życie.
Dziękuję wszystkim za udział w akcji „Ambulans”.

465 1 20100921 1827814738

Zapraszamy do galerii:

Akcja Ambulans

24 marca 2010 r. planowana jest akcja „AMBULANS”. Szczegółową wiedzę o tym, kto może zostać honorowym dawcą krwi będzie można uzyskać podczas planowanego na 16 marca spotkania z pracownikami punktu krwiodawstwa.

Informacje na ten temat znajdują się również na tablicy szkolnego koła PCK i HDK. 

Zapraszam wszystkie osoby mogące oddać krew do udziału w tej akcji