W dniu 12.04.2011 r. w Piotrkowie Tryb. odbyła się sesja popularnonaukowa o tematyce ekologicznej pod hasłem:  ”Bioróżnorodność w moim regionie". Uczennice: Eliza Kotela, Beata Zielonka, Joanna Zielińska wygłosiły prelekcje oraz zaprezentowały wykonane przez siebie prace. Ich działania zostały nagrodzone książkami i wyróżnieniami.

konferencja ekologiczna 4 20110506 1245721484

Zapraszamy do galerii:

Konferencja Ekologiczna 2011