Tomaszów Mazowiecki jako osada powstał pod koniec XVIII wieku, w dobrach Tomasza Adama Ostrowskiego hrabiego herbu Rawicz, kasztelana czerskiego, senatora Księstwa Warszawskiego, późniejszego prezesa senatu Królestwa Polskiego. Była to niewielka osada górniczo – hutnicza nazywana również osadą kuźniczą. Późniejszy dziedzic hrabia Antoni Ostrowski tak pisał w jednym ze swych dzieł o osadzie Tomaszów: „mała to osadeczka kuźnicza położona była wśród lasów wysokopiennych sosen i dębów przeglądających się jakby po raz ostatni przed zgonem w pysznem wód zwierciadle, ulanem przez pełną życia i ruchu rzekę Wolbórkę, ponad której cienistemi brzegami lęgły się niedawno jeszcze bobry, jak świadczą znajdywane ich misterne gniazda, a gdzie legną się dotąd futrem okryte wydry”.

   mgr Renata Kasiewicz

Tekst autorski

(Całość tekstu znajduje się pod zdjęciami - w pliku)

 

 {joomplucat:793 limit=2}

Portrety Tomasza i Antoniego Ostrowskich – www.muzeumtomaszow.pl