joomplu:10836
{joomplucat:827 limit=4}

W dniu 20 kwietnia 2016 r. odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim spotkanie z pułkownikiem Józefem Suchodolskim uczestnikiem walk o wyzwolenie Tomaszowa Mazowieckiego dnia 18 stycznia 1945 r., człowiekiem zasłużonym dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego, działaczem społecznym, kawalerem orderu Virtuti Militari.

Spotkanie było szkolnym podsumowaniem projektu historycznego ,,Drogi do Polski”. Na powitanie Anna Bystrońska uczennica klasy I Fo zaśpiewała  dla gościa i wszystkich zebranych piosenkę ,,Opowiedz nam Ojczyzno” następnie pułkownika przywitała pani Dyrektor Magdalena Fałek, zaś w imieniu młodzieży Wyspiańskiego Aleksandra Pietraszek uczennica klasy III LP. Pułkownik Józef Suchodolski  opowiedział młodzieży klas I LP i III LP o swojej drodze do Polski – szlaku bojowym jaki pokonał, wspominał dzień wyzwolenia Tomaszowa Mazowieckiego, sytuacje po wyzwoleniu miasta, a także swoje późniejsze życie w Tomaszowie Mazowieckim. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadania pytań panu pułkownikowi, zaś uczennice biorące udział w projekcie historycznym ,,Drogi do Polski”: Aleksandra Jastrzębska, Ewa Krenic, Beata Krześlak, Aleksandra Pietraszek pod kierunkiem pani mgr Renaty Kasiewicz miały możliwość wzbogacenia swojej wiedzy na temat historii Tomaszowa Mazowieckiego i czasów po II wojnie światowej, a także drogi do Polski pułkownika Józefa Suchodolskiego, a tym samym mogą wnikliwie przygotować się do podsumowania projektu ,,Drogi do Polski, które odbędzie się  9 czerwca 2016 r. Uczennice podziękowały panu pułkownikowi za spotkanie wręczając bukiet kwiatów, następnie Natalia Suros uczennica klasy III F zaśpiewała ,,Historie zagubione”. Na koniec spotkania zrobiona została pamiątkowa fotografia. Spotkanie przygotowała pani mgr Renata Kasiewicz.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim według oficjalnego zestawienia  Olimpiady Solidarności  znalazł się wśród 17 szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego, którym udało się przejść do etapu wojewódzkiego Olimpiady dodajmy, że jest to 8 pozycja – najwyższa wśród  szkół ponadgimnazjalnych z powiatu tomaszowskiego.

Olimpiadę Solidarności i uczennice do Olimpiady przygotowała pani mgr Renata Kasiewicz.

 

 

  W dniu 17 stycznia 1945 r., 11 Korpus Pancerny gen. mjr Iwana Juszczuka wchodzący w skład I Frontu Białoruskiego dotarł pod Tomaszów Mazowiecki.

18 stycznia około południa czołowe oddziały weszły na przedpola miasta, gdzie zostały zatrzymane na przygotowanych niemieckich umocnieniach obronnych. Obrona niemiecka składała się z dwóch pozycji obronnych, a te z kolei z 2 – 3 transzei. Pierwsza pozycja biegła za Pilicą i była osłonięta ciągłymi zaporami z drutu kolczastego oraz licznymi polami minowymi. Z kolei drugą pozycję osłaniał rów przeciwczołgowy szerokości 6 m i głębokości 3 m. Niemcy rozbudowali także  system obrony wokół Tomaszowa Mazowieckiego, Inowłodza i okolicznych miejscowości. Znalazły się tam umocnienia fortyfikacyjne, a także liczne schrony żelbetonowe. Naczelne dowództwo niemieckie było przekonane o dużej wartości tych schronów, nie dopuszczało możliwości przełamania obrony nad rzeką Pilicą.

W okolicy Tomaszowa Mazowieckiego broniło się szereg rozbitych oddziałów niemieckich, które wycofywały się znad Wisły. Do walki na odcinku Inowłódz – Tomaszów Mazowiecki włączyło się do walki sześć niemieckich batalionów i pułk artylerii przeciwlotniczej. Siły niemieckie były dobrze przygotowane do prowadzenia obrony nad rzeką Pilicą. W wyniku zagrożenia miasta, wieczorem 17 stycznia 1945 r. sztab 9 Armii z gen. Smilo von Lütwitzem udał się na nowe stanowisko dowodzenia.

Natarcie rozpoczęło się o godzinie 16.00, 18 stycznia 1945 r., było poprzedzone kilkunastominutowym przygotowaniem artyleryjskim. 20 brygada pancerna, po otworzeniu silnego ognia, rozpoczęła forsowanie rzeki Pilicy. Do wieczora oddziały korpusu rozpoznawały doskonale przygotowaną niemiecką obronę, ustaliły miejsca dogodne do forsowania rzeki Pilicy. Pierwsza sforsowała rzekę Pilicę, a zarazem przełamała jej obronę na zachodnim brzegu w rejonie Spały 20 Brygada Pancerna, również 36 Brygada Pancerna i 12 Brygada Zmotoryzowana, sforsowały Pilicę i przełamały obronę przeciwnika na wschodnich krańcach Tomaszowa Mazowieckiego, wdzierając się do miasta. Niemiecki garnizon wzięty został z trzech stron w kleszcze, mimo zaciętej obrony wojska niemieckie zostały w nocnych walkach w mieście rozgromione.

Dzień 18 stycznia 1945 r. był ostatnim dniem okupacji hitlerowskiej Tomaszowa Mazowieckiego.  Rankiem 18 stycznia 1945 r. utknęło w rzece Pilicy wiele ciężarówek, aut pancernych, ciągników artyleryjskich i innych pojazdów niemieckich. Część z nich została wydobyta zaraz po wojnie, zaś inne rzeka ukryła w swoich piaskach na dziesiątki lat. Na tomaszowskim odcinku rzeki wydobyto m.in. w lipcu 1999 r. transporter opancerzony o wojennym imieniu „Rosi”, który zrekonstruowano  i odnowiono, a następnie przekazano Muzeum Regionalnemu w Tomaszowie Mazowieckim.

W październiku 1999 r. wydobyty został kolejny niemiecki wóz ważący prawie 20 ton półgąsienicowy pojazd z półtoracentymetrowym opancerzeniem, który okazał się unikatem na światową skalę. Okazało się, że pojazd ten jest niezmiernie rzadkim egzemplarzem ciągnika artyleryjskiego przeznaczonego dla sił powietrznych Luftwaffe. Niemcy wykonali tylko kilka lub kilkanaście takich pojazdów służących do holowania ciężkiej armaty przeciwlotniczej aż do linii walki. Z pewnością rzeka Pilica kryje jeszcze wiele wojennych pamiątek.

 Tomaszów Mazowiecki w wyniku walk stoczonych 18 stycznia 1945 r. został wyzwolony przez wojska wchodzące w skład I Frontu Białoruskiego, zakończyła się kilkuletnia niemiecka okupacja miasta.  

                                                                                      Tekst autorski

                                                                                 mgr Renata Kasiewicz

 

 

 

       W dniu 2 listopada 2015 r. odbyła się w naszej szkole prezentacja projektu edukacyjnego ,,Bo ta, co nie zginęła… 1945 r.” W spotkaniu z pracownikami Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim panem mgr Maciejem Hubką i panem mgr Michałem Ordakiem wzięli udział uczniowie klas 1-3 naszej szkoły. Gości przywitała pani Dyrektor mgr inż. Magdalena Fałek, następnie młodzież klas 1-3 grupami wysłuchała krótkiej prelekcji i obejrzała film ,,Bo ta, co nie zginęła…1945 r.” odnoszący się do historii naszego regionu i miasta, w którym na podstawie wyselekcjonowanych dokumentów zostały zaprezentowane wydarzenia i procesy, jakie miały miejsce w naszym regionie w okresie kształtowania się powojennej Polski. Począwszy od działalności lokalnych komitetów partii politycznych, aż po zagadnienia konspiracji antykomunistycznej - ,,Żołnierzy Wyklętych”. Organizatorem spotkania była pani mgr Renata Kasiewicz.

joomplu:9669
{joomplucat:732 limit=4}

 

 

Tomaszów Mazowiecki jako osada powstał pod koniec XVIII wieku, w dobrach Tomasza Adama Ostrowskiego hrabiego herbu Rawicz, kasztelana czerskiego, senatora Księstwa Warszawskiego, późniejszego prezesa senatu Królestwa Polskiego. Była to niewielka osada górniczo – hutnicza nazywana również osadą kuźniczą. Późniejszy dziedzic hrabia Antoni Ostrowski tak pisał w jednym ze swych dzieł o osadzie Tomaszów: „mała to osadeczka kuźnicza położona była wśród lasów wysokopiennych sosen i dębów przeglądających się jakby po raz ostatni przed zgonem w pysznem wód zwierciadle, ulanem przez pełną życia i ruchu rzekę Wolbórkę, ponad której cienistemi brzegami lęgły się niedawno jeszcze bobry, jak świadczą znajdywane ich misterne gniazda, a gdzie legną się dotąd futrem okryte wydry”.

   mgr Renata Kasiewicz

Tekst autorski

(Całość tekstu znajduje się pod zdjęciami - w pliku)

 

 {joomplucat:793 limit=2}

Portrety Tomasza i Antoniego Ostrowskich – www.muzeumtomaszow.pl

KOŁO SYMPATYKÓW TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

zaprasza na spotkania Koła do sali 4

wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły.

Spotkania Koła poświęcone będą historii naszego miasta

Spotkania Koła odbywać się będą w czwartek na 9 godzinie lekcyjnej

(15.10- 15.55) co 2 tygodnie.

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły.

Planowane terminy spotkań Koła Sympatyków Tomaszowa Mazowieckiego:

 

Termin

Sala

08.10.2015

4

22.10.2015

4

05.11.2015

4

19.11.2015

4

03.12.2015

4

 

Opiekun Koła

mgr Renata Kasiewicz

KOŁO SYMPATYKÓW TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

 zaprasza na spotkania Koła do sali 4

wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły.

Spotkania Koła poświęcone będą historii naszego miasta.                           

 

Spotkania Koła odbywać się będą w czwartek na 9 godzinie lekcyjnej

(15.10- 15.55) co 2 tygodnie.

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły.

Planowane terminy spotkań

Koła Sympatyków Tomaszowa Mazowieckiego:

 

Termin

Sala

08.10.2015

4

22.10.2015

4

05.11.2015

4

19.11.2015

4

03.12.2015

4

                                                                                                            Opiekun Koła

 

                                                                                                       mgr Renata Kasiewicz