joomplu:12514
 

Tradycją naszej szkoły jest, że podczas obchodów Dnia Patrona uczniowie klas pierwszych są oficjalnie przyjmowani do społeczności szkolnej. We wtorek, 29 listopada 2016 r. pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie przed dyrekcją szkoły, zaproszonymi gośćmi i starszymi kolegami oraz koleżankami. Powtarzając tekst roty przyrzekali, że:

- swoim postępowaniem i zachowaniem będą godnie reprezentować szkołę i jej patrona

- będą starali się mądrze uczyć, zdobywać nowe wiadomości i umiejętności

- będą uczciwie i rzetelnie pracować nad doskonaleniem swego charakteru

- w swoim postępowaniu będą mieć zawsze na uwadze dobro ogółu

- będą wrażliwi na dobro i zło, będą bronić wartości ogólnoludzkich w imię miłości człowieka i pokoju

- chcą wyrosnąć na obywateli godnych swojej ojczyzny

Przedstawiciele klas pierwszych przekazali Pani Dyrektor Magdalenie Fałek tekst roty ślubowania podpisany przez wszystkich uczniów. Następnie przyjęli życzenia od starszych kolegów, aby: przychodzili do szkoły z radością; uczyli się z przyjemnością rzeczy potrzebnych, rozwijających i wzbogacających; mogli decydować o sprawach ważnych; nie tracili naturalnej radości i ciekawości życia; wypełniając swoje obowiązki ucznia, mieli prawo do szacunku, uznania i miłości.