„Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć” – film pod tym tytułem obejrzeli uczniowie nagrodzeni za najwyższą średnią ocen i 100% frekwencję w I semestrze. Projekcja filmu odbyła się 14.02.2017r., a bilety ufundował Samorząd Szkolny.

joomplu:13920