4 września o godz. 9 odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/18. Inaugurację  uświetnili swoją obecnością starszy wizytator Centrum Edukacji Artystycznej, pan Marcin Walicki, oraz naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, pani Beata Stańczyk. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego pani dyrektor Magdalena Fałek rozpoczęła oficjalnie nowy rok szkolny witając zaproszonych gości, grono pedagogiczne, pracowników obsługi i administracji, rodziców oraz wszystkich uczniów. Uroczystość  prowadzili przedstawiciele Samorządu Szkolnego, którzy szczególnie ciepłe słowa powitania skierowali do uczniów klas pierwszych. Tegorocznym maturzystom życzyli pomyślności na egzaminach: maturalnym i zawodowym. Głos zabrali również zaproszeni goście, którzy życzyli zarówno nauczycielom, jak i uczniom w nowym roku szkolnym wielu sukcesów.
Niespodzianką dla wszystkich były multimedialne życzenia od wnuczki Stanisława Wyspiańskiego, pani Doroty Wyspiańskiej - Zapędowskiej, która była gościem honorowym w Tomaszowie Maz. na Narodowym Czytaniu "Wesela" St. Wyspiańskiego, w sobotę 2. września. 
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego przygotowali opiekunowie Samorządu Szkolnego: Anna Ogórek i Barbara Miszczuk