Dnia 3.X.2017 odbyło się spotkanie samorządów klasowych wszystkich klas z opiekunami Samorządu Szkolnego.
Spośród zebranych wybrany został w drodze głosowania przewodniczący i zastępca Samorządu Szkolnego oraz członkowie zarządu:
Przewodniczący:  Kacper Duczek – kl. III F/G
Zastępca przewodniczącego:  Aleksandra Bubis – kl. III LPL
Członkowie zarządu: 
- Patryk Owczarek - kl. III LPL
- Aleksandra Jastrzębska – kl. III LPL
- Oliwia Miszczak – III F/G
Spośród chętnych zebranych wybrano sekcję plastyczną w składzie:
- Oliwia Polus – kl. III LPL
- Magdalena Staruch – kl. III LPL
- Ewelina Gross – kl. III LPL
- Sara Staniszek – kl. III LPL
- Dominika Zawiślak – kl. I LPL
- Aleksandra Żegnałek – kl. I LPL
Sekcja radiowa:
- Kacper Ciesielski – kl. II FoG
- Kacper Głusiński – II FoG
Opiekunowie podziękowali uczniom, którzy pracowali w ubiegłym roku szkolnym w zarządzie Samorządu Szkolnego za całoroczną pracę.
W dalszej części zebrania omówiono już z nowym zarządem Samorządu Szkolnego przygotowania do Dnia Edukacji Narodowej.