W poniedziałek 29 marca 2021 r. odbyło się spotkanie on-line z prezydentem Tomaszowa Maz. Marcinem Witko oraz członkami Młodzieżowej Rady Miasta V kadencji. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali również pani v-ce prezydent Izabela Śliwińska, pani Beata Stańczyk - naczelnik wydziału oświaty,  dyrektorzy szkół, przedstawiciele Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do MRM oraz opiekunowie- koordynatorzy, którzy czuwali nad wyborem jej członków. Naszą szkołę reprezentował wybrany w ubiegłym roku na radnego do Młodzieżowej Rady Miasta Tomaszowa Maz. - Karol Rospędowski, ucz. klasy IV LP. W spotkaniu uczestniczyła również pani dyrektor Magdalena Fałek i koordynator wyborów- Barbara Miszczuk. Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju było to pierwsze spotkanie młodych radnych, którzy wystąpili z inicjatywą wielu działań na terenie miasta. Pomysły ich znalazły akceptację pana prezydenta i radnych Rady Miejskiej. Wielokrotnie wypowiadał się Karol, który poparł inicjatywę malowania murali na terenie miasta, jak również wystąpił z propozycją zwolnienia młodych uczących się kierowców z opłat parkingowych w mieście.