PLAN PRACY OGANIZACJI SAMORZĄD SZKOLNY

Data wydania:2010 – 09 – 13

   

Lp.

Zadania

Sposób realizacji

Termin

1.

Wybór nowego samorządu

Podstawą działania Samorządu Szkolnego jest prawo uczniów do aktywności w szkole i w środowisku lokalnym. Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej.Każdy uczeń poprzez udział w nim powinien poczuć się częścią szkolnej wspólnoty.- ogłoszenie terminu wyborów do Samorządu Szkolnego- wybór zarządu spośród trójek klasowych poprzez głosowanie- prezentacja wybranego zarządu dyrekcji i całej społeczności uczniowskiej.- zapoznanie nowych członków z regulaminem samorządu Szkolnego.- opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Samorządu Szkolnego.

Wrzesień 2010

2.

Redagowanie gazetki ściennej z aktualnościami

- wybór sekcji plastycznej i przydzielenie jej zadań do realizacji- zaplanowanie i redagowanie gazetki przez sekcję plastyczną- uwzględnianie najważniejszych wydarzeń i uroczystości na tablicy informacyjnej.- zamieszczanie ważnych bieżących informacji szkolnych i ogłoszeń na tablicy- zamieszczanie najważniejszych informacji na stronie internetowej.- informowanie o wynikach współzawodnictwa międzyklasowego

Cały rok

3.

Współpraca z nauczycielami i organizacjami działającymi na terenie szkoły

Zadanie członków zarządu jest reprezentowanie uczniów i ich interesów oraz współpraca z innymi członkami szkolnej społeczności.Zarząd jest również kanałem przepływu informacji pomiędzy samymi uczniami, a także między uczniami a dyrekcją, nauczycielami i rodzicami.- pomoc przy organizowaniu najważniejszych uroczystości na terenie szkoły- zaangażowanie w imprezy religijno-patriotyczne na terenie szkoły i miasta- aktywne włączanie się w promocje szkoły na terenie miasta i powiatu.

Cały rok

4.

Organizowanie spotkań przedstawicieli społeczności uczniowskiej z dyrekcją

- rozwiązywanie problemów uczniowskich- opiniowanie uczniów- przedstawianie opinii i wniosków do rady szkoły, dyrektora i rady pedagogicznej we wszystkich    sprawach szkoły.

Cały rok

5.

Współpraca ze strukturami samorządowymi w mieście

-udział w spotkaniach organizowanych przez Urząd Miasta lub Starostwa

Cały rok

6.

Dbanie o ład i porządek na terenie szkoły

- wdrażanie uczniów do wspólnego budowania szkoły bezpiecznej i przyjaznej- wybór sekcji porządkowej-kontrola obuwia przez sekcje porządkową- kształcenie poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro

Cały rok

7.

Podtrzymywanie tradycji szkoły

-przygotowanie uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego- obchody Europejskiego Dnia Języków,- pomoc w organizowaniu obchodów  Dnia Nauczyciela oraz ślubowania klas I.- Wigilia klasowa, studniówka- „Ostatni dzwonek” – pożegnanie absolwentów klas maturalnych

Cały rok

8.

Prace społeczno-użyteczne

- pomoc w szpitalach i domach opieki- zbiórka darów na rzecz potrzebujących - przeprowadzenie akcji charytatywnych- krzewienie idei wolontariatu- współpraca z lokalnym oddziałem PCK- sprzątanie terenów zielonych wokół szkoły- dbanie o „pola nadziei”- promowanie świadomości ekologicznej wśród uczniów

Cały rok

9.

Życie kulturalne i rozrywkowe

- akcja „zdjęcie”- organizowanie wyjść do kina- zorganizowanie i dofinansowanie wyjazdu do teatru dla najlepszych uczniów w szkole- przygotowywanie audycji tematycznych i prezentowanie ich przez radiowęzeł

Wg. potrzeb

         

Jest to kampania prowadzona na rzecz hospicjum oraz domów opieki paliatywnej. W związku z ta akcją założyliśmy w naszej szkole Szkolny Klub Żonkila i stworzyliśmy przed szkołą „ Pole Nadziei”. Posadzone zostały cebulki żonkili w ilości równej liczbie uczniów naszej szkoły. We wszystkich klasach zebrano na ten cel po złotówce od każdego ucznia. Stworzyliśmy tablicę informacyjną zawierającą główne cele i założenia akcji.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia Klub Żonkila przygotował 30 kartek z życzeniami świątecznymi z motywem żonkila dla osób z hospicjum.

Dnia 9 lutego 2009 r. w związku ze Światowym Dniem Chorego członkowie Klubu Żonkila odwiedzili Dom Pomocy Społecznej przy ul. Farbiarskiej. Z tej okazji przygotowany został krótki program artystyczny i słodki poczęstunek dla pensjonariuszy tego ośrodka.

25 marca uczniowie Klubu Żonkila ponownie odwiedzili mieszkańców domu przy ul. Farbiarskiej, aby poczytać im gazety, porozmawiać i spędzić z nimi mile czas.

Na dzień 3 kwietnia Klub Żonkila przygotował 30 kartek świątecznych z życzeniami dla zaprzyjaźnionego Domu Opieki Społecznej i wziął udział w malowaniu pisanek wielkanocnych na terenie ośrodka.

Obecnie klub przygotowuje się do „Kwesty Żonkilowej”, która odbędzie się dnia 19 kwietnia przy kościele św. Jadwigi.

W ramach działań Klub Żonkila przygotował z okazji Świąt Bożego Narodzenia 30 kart świątecznych z życzeniami dla pensjonariuszy DPS-u przy ul.Farbiarskiej. Na Wigilię, która odbyła się 18 grudnia 2009r.

W DPS-ie uczniowie przygotowali słodki poczęstunek oraz koncert kolęd. Raz w miesiącu członkowie Klubu Żonkila spotykają się z pensjonariuszami DPS-u czytając im aktualną prasę oraz uczestniczą we wspólnych zajęciach. Samorząd Szkolny zorganizował zbiórkę pieniędzy na protezę nogi dla Pawła Buczyńskiego. W akcję włączyli się nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie.

PLAN PRACY OGANIZACJI SAMORZĄD SZKOLNY

Data wydania:

2009 – 09 – 18

 

 

Lp.

Zadania

Sposób realizacji

Termin

1.

Wybór nowego samorządu

- wybór zarządu spośród trójek klasowych poprzez głosowanie

- opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Samorządu Szkolnego.

Wrzesień 2010

2.

Redagowanie gazetki ściennej z aktualnościami

- zaplanowanie i redagowanie gazetki przez sekcję plastyczną

- uwzględnianie najważniejszych wydarzeń i uroczystości na tablicy informacyjnej.

Cały rok

3.

Współpraca z nauczycielami i organizacjami działającymi na terenie szkoły

- pomoc przy organizowaniu najważniejszych uroczystości na terenie szkoły

- zaangażowanie w imprezy religijno-patriotyczne na terenie szkoły i miasta

Cały rok

4.

Organizowanie spotkań przedstawicieli społeczności uczniowskiej z dyrekcją

- rozwiązywanie problemów uczniowskich

- opiniowanie uczniów

Cały rok

5.

Dbanie o ład i porządek na terenie szkoły

-kontrola obuwia przez sekcje porządkową

Cały rok

6.

Podtrzymywanie tradycji szkoły

-przygotowanie uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego

- obchody Europejskiego Dnia Języków,

- pomoc w organizowaniu obchodów  Dnia Nauczyciela oraz ślubowania klas I.

- Wigilia klasowa, studniówka

- „Ostatni dzwonek” – pożegnanie absolwentów klas maturalnych

Cały rok

7.

Prace społeczno-użyteczne

 - przeprowadzenie akcji charytatywnych

- Ekipa Świętego Mikołaja

- sprzątanie terenów zielonych wokół szkoły

- dbanie o „pola nadziei”

Cały rok

8.

Życie kulturalne i rozrywkowe

- akcja „zdjęcie”

- organizowanie wyjść do kina

Wg. potrzeb

Samorząd szkolny w roku 2009/2010

Przewodniczący:

Konrad Szczegielniak – II K/G

Z – ca przewodniczącego:

Paulina Kraś – II A

Członek zarządu:

Sylwia Rutkowska - I A,

Krzysztof Lisicki - II K/G

Sekcja plastyczna:

Woźniak Magdalena - III b

Kwiatkowska Izabela - III b

We wrześniu, jak co roku Samorząd przeprowadził akcję "Zdjęcie".

07 września 2009r. odbyło się pierwsze spotkanie w II LO wszystkich uczestników drugiej edycji programu, na którym przydzielone zostały działania poszczególnym klubom.

28 września 2009r. odbyła się w Urzędzie Miasta inauguracja drugiej edycji programu "Pola nadziei" , na którą zostali zaproszeni opiekunowie Szkolnych Klubów Żonkila wraz z dyrektorami szkół. Szkoła nasza już po raz drugi weźmie udział w akcji i włączy się aktywnie w prace na rzecz hospicjum i domów pomocy społecznej.

Dnia 18 listopada 2009r. uczniowie z Klubu Żonkila naszej szkoły odwiedzili podopiecznych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Farbiarskiej i czytali pensjonariuszom gazety i czasopisma oraz będą uczestniczyli w zajęciach rekreacyjnych.

W roku szkolnym 2007/2008 nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim programie „Mam haka na raka” – jako jedna z 557 szkół z całej Polski. Szkolną kampanię antynowotworową w ZSP nr 6 zorganizował zespół w składzie: Agnieszka Witkowska, Paulina Kędzierska. Kinga Kamińska, Sylwia Stanik, Michał Kaczmarek i Agata Piłat z klasy IIb pod kierunkiem p. Ireny Stańczykowskiej.

Przedstawiciele tej grupy 28 października 2007r. uczestniczyli w inauguracyjnym spotkaniu w XXVI LO im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi. Kampania miała na celu uświadomienie wszystkim uczniom naszej szkoły jak ważna jest profilaktyka w walce z rakiem. Prowadzona akcja promowała zdrowy styl życia i odżywiania się. W ramach kampanii zorganizowane były zajęcia instruktażowe z aerobiku, zajęcia warsztatowe w klasach biologiczno-chemicznych, prezentacje zdrowej żywności, a także spotkanie z członkiniami klubu „Amazonek”. Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Na zakończenie akcji zostały wręczone nagrody i dyplomy dla organizatorów oraz podziękowania dla pracowników szkoły wspierających tę akcję.

344 4 20100921 1160463285

Zapraszamy do galerii:

Mam haka na raka