Ruszyła rekrutacja do projektu nr: 2022-1-PL01-KA121-VET-000055099

Ruszyła rekrutacja do projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055099, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach którego 28 uczniów naszej placówki odbędzie swoje praktyki we Włoszech, jesienią 2022 roku.

Projekt dedykowany jest dla 28 uczniów kształcących się w dziedzinie technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów, technik usług fryzjerskich oraz plastyk.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim, Strefowa 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Polska. Do udziału w projekcie zostaną wybrani uczniowie, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji. Nabór ma charakter dobrowolny – oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności.

Do pobrania broszura podsumowująca projekt „Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej”

Attachments:
Download this file (Tomaszów Mazowiecki - broszura.pdf)Tomaszów Mazowiecki - broszura.pdf[ ]2298 kB

Wystawa prac uczniów z zawodu technik fotografii i multimediów. Zdjęcia powstały podczas praktyk zagranicznych w Grecji z projektu „Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogę do kariery zawodowej". Zapraszamy do oglądania.

 


Zakończyła się mobilność w ramach projektu

„Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej”

nr 2020-1-PL01-KA102-079245

Zakończyły się dwutygodniowe praktyki w ramach projektu „Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej” nr 2020-1-PL01-KA102-079245, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, w którym wzięło udział 40 uczniów naszej szkoły. Praktyki odbyły się w Grecji w dniach 17-28.05.2021 roku.

Podczas zajęć zawodowych uczniowie z kierunku Technik Fotografii i Multimediów doskonalili swój warsztat pracy pod kierunkiem greckiego fotografa. Każdego dnia młodzież wykonywała zdjęcia w plenerze, których tematykę wskazywał prowadzący zajęcia. Uczniowie zadbali również o dokumentację fotograficzną całego pobytu w Grecji.

Uczniowie z zawodu Technik Usług Fryzjerskich doskonalili swoje umiejętności fryzjerskie pracując pod kierunkiem greckich fryzjerek. Wykonywali zabiegi pielęgnacyjne i regeneracyjne włosów oraz zajmowali się ich stylizacją. Część zajęć odbyła się w salonach fryzjerskich: „Maria” w miejscowości Mesangala oraz Hair Art&Style w Pyrgetos. Uczniowie obserwowali wykonanie cięcia klasycznego włosów damskich, tworzenie różnorodnych fryzur oraz samodzielnie wykonywali cięcia włosów, modelowanie i zabiegi regeneracyjne z użyciem greckich kosmetyków.

Uczniowie z kierunku Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej oraz Plastyk tworzyli projekty z wykorzystaniem oprogramowania Adobe Creative. Plastycy uczestniczyli w plenerze rysunkowym w miasteczku Litochoro, utrwalając szczegóły architektury greckiej na szkicach. Praktykanci odwiedzili także Municipal Art Gallery of Larissa by poznać dzieła greckiego artysty Yannis’a Gaitisa. Największe wrażenie wywoła wystawa zatytułowana „The crowd and the loneliness”.

Oprócz zajęć praktycznych nasza młodzież zrealizowała program kulturowy, który zakładał wizyty w najciekawszych miejscach Grecji kontynentalnej. Mieli okazję zobaczyć wpisany na Światową Listę UNESCO zespół klasztorów w Meteorach, zwiedzieć miasto Saloniki, odbyć rejs statkiem, podczas którego poznali wyspiarskie życie i tradycje Greków, usłyszeć ciekawe informacje na temat Zamku Platamon, czy spróbować naturalnych greckich potraw w górskiej wiosce w Starym Panteleimonie. Zarówno zajęcia praktyczne i aspekty kulturowe pomogły rozwinąć horyzonty naszym uczniom i dać im szansę na lepszy start w dorosłe życie.

Projekt „Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej” nr 2020-1-PL01-KA102-079245realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Zakończyła się rekrutacja do projektu „Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej” nr 2020-1-PL01-KA102-079245, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, w ramach którego 40 uczniów naszej szkoły wyjedzie na praktyki do Grecji.

Do udziału w projekcie zostali wybrani uczniowie z czterech kierunków zawodowych, którzy przeszli proces rekrutacji, a nabór miał charakter dobrowolny, był oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności, na zasadach rekrutacji zawartych w Regulaminie rekrutacji.

Po weryfikacji 62 zgłoszeń została opracowana lista rankingowa zakwalifikowanych uczniów wraz z osobami rezerwowymi. Lista rankingowa jest dostępna w gabinecie projektowym w szkole.

 

Projekt „Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej” o numerze 2020-1-PL01-KA102-079245, w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Do pobrania: 

 

Miło nam poinformować, że rusza rekrutacja do projektu pt. „Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej”, realizowanego w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Działanie zakłada wyjazd 40 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim na staż zagraniczny do Grecji.

Celem głównym projektu jest stworzenie możliwości rozwoju zawodowego dla 40 uczniów ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim, co będzie służyć aktywizacji młodzieży na szczeblu międzynarodowym, rozwojowi językowemu oraz podniesieniu ich kwalifikacji w związku z wykonywanym zawodem. W związku z udziałem w projekcie uczestnicy będą mieli okazje zapoznać się z czekającym na nich rynkiem pracy, wykorzystać zdobytą w szkole wiedzę w praktyce, a także będą mieli możliwość poznania innej kultury i tradycji, które z pewnością wpłyną na ich rozwój osobisty.

 

 

 

W dniu dzisiejszym 40 uczniów naszej szkoły otrzymało certyfikaty potwierdzające umiejętności nabyte w projekcie „Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy”, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Podczas praktyk zawodowych uczniowie tworzyli projekty logo indywidualnego i grupowego korzystając z programów graficznych, wykonywali statyczne i dynamiczne witryny internetowe, aktualizowali, publikowali i archiwizowali internetowe projekty multimedialne. Poznali styl projektowania oparty na typografii oraz styl projektantki grafiki Pauli Scher. Korzystając ze wskazówek opiekuna praktyk uczniowie stworzyli kampanię społeczną zachęcającą do używania szkła zamiast plastiku. W grupach interdyscyplinarnych młodzież pracowała nad realizacją projektu kalendarza wykorzystując programy komputerowe np. Photoshop, Corel. Uczestnicy praktyk analizowali aktualny styl obowiązujący w mediach społecznościowych a następnie projektowali koncepcję reklamy w social mediach takich jak Instagram, Facebook. Ponadto przygotowywali publikacje prac graficznych do drukowania oraz składali tekst i łamali publikacje za pomocą specjalistycznego oprogramowania. W czasie wolnym od praktyk młodzież realizowała program kulturalny np. uczestniczyła w wycieczkach krajoznawczych, nauce tradycyjnego tańca oraz wieczorze greckim z elementami folkloru i muzyki greckiej.