Zakończyła się rekrutacja do projektu „Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej” nr 2020-1-PL01-KA102-079245, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, w ramach którego 40 uczniów naszej szkoły wyjedzie na praktyki do Grecji.

Do udziału w projekcie zostali wybrani uczniowie z czterech kierunków zawodowych, którzy przeszli proces rekrutacji, a nabór miał charakter dobrowolny, był oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności, na zasadach rekrutacji zawartych w Regulaminie rekrutacji.

Po weryfikacji 62 zgłoszeń została opracowana lista rankingowa zakwalifikowanych uczniów wraz z osobami rezerwowymi. Lista rankingowa jest dostępna w gabinecie projektowym w szkole.

 

Projekt „Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej” o numerze 2020-1-PL01-KA102-079245, w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Do pobrania: 

 

Miło nam poinformować, że rusza rekrutacja do projektu pt. „Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej”, realizowanego w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Działanie zakłada wyjazd 40 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim na staż zagraniczny do Grecji.

Celem głównym projektu jest stworzenie możliwości rozwoju zawodowego dla 40 uczniów ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim, co będzie służyć aktywizacji młodzieży na szczeblu międzynarodowym, rozwojowi językowemu oraz podniesieniu ich kwalifikacji w związku z wykonywanym zawodem. W związku z udziałem w projekcie uczestnicy będą mieli okazje zapoznać się z czekającym na nich rynkiem pracy, wykorzystać zdobytą w szkole wiedzę w praktyce, a także będą mieli możliwość poznania innej kultury i tradycji, które z pewnością wpłyną na ich rozwój osobisty.

 

 

 

W dniu dzisiejszym 40 uczniów naszej szkoły otrzymało certyfikaty potwierdzające umiejętności nabyte w projekcie „Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy”, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Podczas praktyk zawodowych uczniowie tworzyli projekty logo indywidualnego i grupowego korzystając z programów graficznych, wykonywali statyczne i dynamiczne witryny internetowe, aktualizowali, publikowali i archiwizowali internetowe projekty multimedialne. Poznali styl projektowania oparty na typografii oraz styl projektantki grafiki Pauli Scher. Korzystając ze wskazówek opiekuna praktyk uczniowie stworzyli kampanię społeczną zachęcającą do używania szkła zamiast plastiku. W grupach interdyscyplinarnych młodzież pracowała nad realizacją projektu kalendarza wykorzystując programy komputerowe np. Photoshop, Corel. Uczestnicy praktyk analizowali aktualny styl obowiązujący w mediach społecznościowych a następnie projektowali koncepcję reklamy w social mediach takich jak Instagram, Facebook. Ponadto przygotowywali publikacje prac graficznych do drukowania oraz składali tekst i łamali publikacje za pomocą specjalistycznego oprogramowania. W czasie wolnym od praktyk młodzież realizowała program kulturalny np. uczestniczyła w wycieczkach krajoznawczych, nauce tradycyjnego tańca oraz wieczorze greckim z elementami folkloru i muzyki greckiej.

Młodzież kształcąca się w zawodzie „technik fotografii i multimediów” uczestniczyła w praktykach zawodowych w Grecji, zorganizowanych w ramach projektu „Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy”. Podczas zajęć uczniowie doskonalili umiejętności zawodowe np. organizacji planu zdjęciowego, rejestrowania, kopiowania i obróbki obrazu, fotomontażu oraz posługiwania się programami komputerowymi do obróbki zdjęć. Uczniowie wykonywali prace graficzne przeznaczone do wydruku, prezentacje graficzne i multimedialne oraz wzięli udział w interdyscyplinarnym projekcie na kalendarz, którego przewodnim motywem byli greccy bogowie. Dzięki zajęciom zawodowym wszyscy uczestnicy nabyli umiejętność klasyfikacji materiałów cyfrowych i analogowych oraz poznali sposoby gromadzenia i katalogowania materiałów. Każdego dnia wykonywali zdjęcia w plenerze, których tematykę określał prowadzący zajęcia.

W ramach praktyk uczniowie doskonalili posiadane umiejętności zawodowe np. projektowania fryzur, wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych włosów, czesania i stylizacji, strzyżenia, farbowania lub rozjaśniania włosów, odrostów i zarostu. Uczniowie mieli okazję by skonfrontować realia pracy salonów polskich i greckich uczestnicząc również w praktykach wyjazdowych do salonów zlokalizowanych w okolicznych miejscowościach - BARBER SHOP LUX w miejscowości Larisa oraz do salonu fryzjerskiego w miejscowości Plantamonas. Realizacja zajęć zawodowych poza pracownią umożliwiła bezpośredni kontakt uczniów z rzeczywistym środowiskiem pracy za granicą.

W czasie wolnym od zajęć zawodowych uczestnicy projektu PO WER wzięli udział w wycieczkach krajoznawczych umożliwiających poznanie historii, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Grecji. Uczniowie zwiedzili ruiny Zamku w Platamonas, pochodzącego z ok. XI/XII wieku, miasteczko górskie Stary Pantaleimon, Saloniki – drugie co do wielkości miasto w Grecji oraz Klasztor Warłama w paśmie górskim Meteory, które znajdują się na światowej liście dziedzictwa UNESCO. Meteory to malownicza formacja skalna wykorzystywana przez mnichów, już od XI wieku, do zakładania pustelni i klasztorów zapewniających ciszę do medytowania. Obecnie funkcjonuje 6 z 24 klasztorów prawosławnych. Podczas wizyty w Meteorach uczniowie poznali sztukę tworzenia ikon, różnice między kościołem prawosławnym i katolickim, zwiedzili muzeum, pomieszczenie do wciągania liny, historyczną beczkę do przechowywania wody deszczowej oraz kaplicę. W kolejnym dniu odbył się rejs statkiem na wyspę Skiathos znaną z filmu „Mamma Mia”. W czasie wolnym ochotnicy skorzystali z kąpieli w Morzu Egejskim oraz relaksowali się na plaży szyszkowej. Podczas rejsu członkowie załogi uczyli wszystkich chętnych greckich tańców np. Zorby i Sirtaki. Pozyskane umiejętności wykorzystano podczas wieczoru greckiego, który zorganizowano by zapoznać uczestników projektu z grecką muzyką, tańcami i strojami ludowymi.