Młodzież kształcąca się w zawodzie „technik fotografii i multimediów” uczestniczyła w praktykach zawodowych w Grecji, zorganizowanych w ramach projektu „Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy”. Podczas zajęć uczniowie doskonalili umiejętności zawodowe np. organizacji planu zdjęciowego, rejestrowania, kopiowania i obróbki obrazu, fotomontażu oraz posługiwania się programami komputerowymi do obróbki zdjęć. Uczniowie wykonywali prace graficzne przeznaczone do wydruku, prezentacje graficzne i multimedialne oraz wzięli udział w interdyscyplinarnym projekcie na kalendarz, którego przewodnim motywem byli greccy bogowie. Dzięki zajęciom zawodowym wszyscy uczestnicy nabyli umiejętność klasyfikacji materiałów cyfrowych i analogowych oraz poznali sposoby gromadzenia i katalogowania materiałów. Każdego dnia wykonywali zdjęcia w plenerze, których tematykę określał prowadzący zajęcia.