Przedstawiamy prace uczniów z zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej.