Prace uczniów kl. 2GN, 2G, 3G uczących się w zawodzie - Technik grafiki
i poligrafii cyfrowej, wzory geometryczne na kubki, wykonane w programie do grafiki wektorowej.

                                                                           Nauczyciel: Monika Sarwińska