Film powstał w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty (Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie -- projekty systemowe), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego." Film udostępniony ze strony KOWEZiU.

„Szkoła dla rynku pracy" - branża poligraficzno-drukarska i papiernicza

Co zrobić, aby pomóc uczniowi w wyborze przyszłego zawodu?

Jak dowiedzieć się o danej profesji jak najwięcej?

Jak i gdzie szukać informacji o niej?

Na co zwrócić uwagę szukając informacji o danej profesji?

Film udostępnony ze strony KOWEZiU .

Jakie są typy szkół?

Gdzie szukać informacji?

Co warto brać pod uwagę decydując się na daną szkołę?

 Film udostępniony ze strony KOWEZiU.

Jakie możemy wybrać szkoły?

Film powstał w ramach projektu „EDUKACJA DLA PRACY" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty (Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie -- projekty systemowe), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego." Film udostępnony ze strony KOWEZiU.

Szkolnictwo ponadgimnazjalne - ale jakie?

Skąd czerpać informacje o zawodach?

Film powstał w ramach projektu „EDUKACJA DLA PRACY" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty (Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie -- projekty systemowe), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego." Film udostępnony ze strony KOWEZiU.

Zawody - co warto o nich wiedzieć

Film powstał w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty (Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie -- projekty systemowe), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego." Film udostępniony ze strony KOWEZiU.

„Szkoła dla rynku pracy" - branża fryzjersko-kosmetyczna