DRODZY KANDYDACI

EGZAMIN WSTĘPNY DO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH OBEJMUJE:

Oferta edukacyjna ZSP nr 6 na rok szkolny 2022/2023

PUBLICZNE SZKOŁY ARTYSTYCZNE DLA MŁODZIEŻY

Projekt wykonali uczniowie z zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej w ramach przedmiotu: modelowanie i drukowanie 3D, pod kierunkiem nauczyciela p. Małgorzaty Piłat.

Fotorelacja z życia naszej szkoły:

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji oferty edukacyjnej Liceum Sztuk Plastycznych i Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6. Prezentujemy prace uczniów wykonane podczas nauki na przedmiotach artystycznych i zawodowych.

Liceum Sztuk Plastycznych:

Technikum nr 5 w ZSP nr 6

  • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej:

Film promujący zawód technik grafiki i poligrafii cyfrowej w ZSP nr 6 - montaż: Weronika Łysakowska klasa 2FoF. 

  • Technik usług fryzjerskich (o profilu kosmetycznym):

Film promujący zawód technik usług fryzjerskich w ZSP nr 6 - montaż: Weronika Łysakowska pod kierunkiem nauczyciela praktycznej nauki zawodu p. Dariusza Kubryna.

Film promujący zawód technik usług fryzjerskich w ZSP nr 6 - montaż: Maksymilian Kowalski pod kierunkiem nauczyciela praktycznej nauki zawodu p. Justyny Piątek.

  • Technik fotografii i multimediów:

Film promujący zawód technik fotografii i multimediów w ZSP nr 6 - montaż: Weronika Łysakowska klasa 2FoF (technik fotografii i multimediów) pod kierunkiem nauczycieli praktycznej nauki zawodu p. Joanny Goździk i p. Dariusza Kubryna.

Realizujemy projekty stypendialne: "Zawodowcy w łódzkim - Stypendia dla najzdolniejszych", "Stypendium artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego".

 

Kształcimy kompetencje cyfrowe uczniów - szkoła realizuje innowacyjny program edukacyjny „Kreatywny Start”: dzięki imiennym licencjom uczniowie mogą korzystać w domu z 28 aplikacji wchodzących w skład pakietu Adobe Creative Cloud między innymi Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere, Adobe Animate i wiele innych.

Realizujemy projekty unijne, w ramach których uczniowie uczestniczą w szkoleniach i wyjazdach zagranicznych.

Zapraszamy wszystkich utalentowanych i ambitnych młodych ludzi, pragnących rozwijać swoje umiejętności oraz zdobyć ciekawy i oryginalny zawód.

Dla osób zamiejscowych istnieje możliwość skorzystania z bursy szkolnej:

  • Bursa przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 47, 97-200 Tomaszów Maz.; tel./fax (44) 724 27 43 - sekretariat ZSiPO.
  • Bursa przy ZSP nr 3: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37, tel. 44 724 56 41 lub 44 724 23 68 wew. 22.