Strefa zawodowców

 Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz. w związku z organizacją staży uczniowskich w zawodach:

  • plastyk
  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
  • technik fotografii i multimediów
  • technik usług fryzjerskich

w ramach projektu "Strefa zawodowców" realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie RPLD.11.03.01-10-0026/18-00 podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

ZAPRASZA

do współpracy pracodawców.

Okres ferii zimowych, to czas intensywnych szkoleń, które odbywały się w ramach projektu „Strefa zawodowców”. Uczniowie (fryzjerzy, graficy, fototechnicy, plastycy) zakwalifikowani do drugiej tury projektu podnosili swoje umiejętności i kompetencje zawodowe. W pierwszym tygodniu (13.01. – 17.01.2020) odbył się kurs AutoCada dla plastyków i kurs wizażu dla fryzjerów, a w drugim tygodniu (20.01. – 24.01.2020) kurs Adobe Photoshop dla fototechników i kurs AutoCada dla plastyków.

Kurs z zakresu wizażu przeprowadziła Szkoła Wizażu i Stylizacji „AESTHETIC” z Lublina. Uczestnicy kursu nabyli umiejętności wykonywania różnych typów makijażu (codzienny, wieczorowy, ślubny), korekty kształtu twarzy, doboru kosmetyków do typu cery i typu urody oraz poznali triki stosowane przez profesjonalnych wizażystów.

Kurs AutoCADa przeprowadziła firma Aplikom Sp. z o.o z Łodzi. Graficy i plastycy nabyli umiejętność obsługi programu, interfejsu, wyświetlania, ustawiania i drukowania rysunku. Poznali także zasady tworzenia i modyfikowania geometrii, zarządzania cechami obiektów i wymiarowania rysunków.

Kurs Adobe Photoshop przeprowadziła firma Arkance System Poland Sp. z o. o.. Fototechnicy nabyli umiejętność korzystania z interfejsu, podstawowych paneli i narzędzi programu. Poznali zasady zarządzania barwą, pracy z balansem bieli, dokonywania korekty kontrastu, ustawienia kolorów, redukcji szumów i czerwonych oczu. Nauczyli się także wyeksportować zdjęcia do innego programu oraz je drukować.

Kontynuowane było także szkolenie „Nowe Trendy” dla fryzjerów prowadzone przez Salon Mistrza Włodzimierza. Uczniowie zapoznali się z tajnikami koloryzacji włosów.

Ferie trwają dwa tygodnie i nikomu nie było żal tych kilku dni poświęconych na zdobywanie dodatkowych umiejętności zawodowych w ramach kursów i szkoleń zaplanowanych w  projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 „Strefa zawodowców”.