Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie związanym życiem i twórczością Stanisława Wyspiańskiego - patrona naszej szkoły.

W tym roku przypada 110 rocznica śmierci Czwartego Wieszcza oraz piąta edycja konkursu Z Wyspiańskim „na Ty…”,organizowanego przez naszą szkołę. W związku z tym organizatorzy postanowili zmienić formę konkursu - uczestnicy mają za zadanie przygotować prezentację multimedialną na jeden z poniższych tematów:

  1. Rodzina i przyjaciele Stanisława Wyspiańskiego.
  2. Związek Stanisława Wyspiańskiego z Krakowem.
  3. Stanisław Wyspiański – miłośnik i reformator teatru.

Prezentację multimedialną w programie Power Point (15 – 20 slajdów, z automatycznym przełączaniem slajdów, łączny czas nie może przekroczyć 8 minut) należy nagrać na płytę DVD (dwa egzemplarze) i przekazać do p. Agnieszki Suskiej do dnia 20 listopada 2017 roku. Płyty należy podpisać  pseudonimem. W osobnej kopercie, również opatrzonej pseudonimem i zaklejonej, należy podać dane autora, tj. imię i nazwisko oraz klasę.

Ocenie jury podlegają zawartość merytoryczna oraz forma artystyczna prezentacji. Wynik konkursu zostanie ogłoszony w Dniu Patrona Szkoły – 24 listopada 2017, a nagrodą główną jest najnowsza biografia Stanisława Wyspiańskiego Dopóki starczy życia z autografem autorki Moniki Śliwińskiej.