joomplu:22884

Uczniów wszystkich klas Liceum Plastycznego zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji szkolnego konkursu z historii sztuki. Temat konkursu to ornamentyka oraz terminologia historii sztuki. Zadaniem konkursowym będzie rozwiązanie testu z pytaniami oraz rozpoznanie na ilustracjach i zdjęciach m.in. ornamentów i elementów architektonicznych zawartych w wykazie pojęć.

Chęć udziału w konkursie należy zgłaszać do organizatora: p. J. Mulawy do dnia 1.02.2019r.

Zapraszamy! 

{joomplucat:1502 limit=2|ordering=random}