Zachęcamy do udziału w szkolnym konkursie Koła Wolontariatu, którego celem jest propagowanie działań charytatywnych i idei wolontariatu poprzez zaprezentowanie w formie wizualnej różnych organizacji proludzkich, prozwierzęcych oraz ekologicznych. Konkurs kierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły – Technikum i Liceum Sztuk Plastycznych.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane w formie wystawy na korytarzu szkolnym. Prace konkursowe można przynosić do p. Joanny Mulawy lub p. Joanny Kobyłeckiej do 16 października 2020 r. (piątek).

Zasady konkursu:

  1. Praca ma mieć formę plakatu, format A3.
  2. Dozwolone techniki wykonania: kolaż, rysunek (ołówek, kredki, pastele), praca malarska, praca graficzna wykonana na komputerze (wtedy wymagany jest jej wydruk).
  3. Na plakacie musi się znaleźć dobrze widoczna nazwa organizacji/fundacji/akcji oraz informacje na jej temat – w jakim zakresie działa, kiedy powstała, czy działa lokalnie lub na większym terenie, w jaki sposób można ją wspierać, jak można zostać jej wolontariuszem (jeśli jest taka możliwość).
  4. Wybrane do prac konkursowych organizacje powinny działać na terenie Polski lub być polskimi oddziałami fundacji zagranicznych.
  5. Przy ocenie pracy brane pod uwagę będą: ciekawy pomysł, zgodność z tematem i wytycznymi oraz walory artystyczne i estetyka wykonania.
  6. Prace konkursowe oceni i wyłoni zwycięzców jury w składzie: p. Joanna Mulawa, p. Joanna Kobyłecka, p. Anna Kunka-Kawełczyk, p. Małgorzata Piłat.