Nasze uczennice zdobyły 2 miejsce ustępując miejsca katowickiemu Liceum Plastycznemu o zaledwie 0,25 punktu. Naszą szkołę reprezentowały: Aleksandra Pietruszczak przygotowana przez mgr Annę Marię Jurewicz z rysunku oraz malarstwa, Klaudia Stańdo przygotowana przez mgr Annę Kunkę-Kawełczyk z malarstwa oraz rysunku, Marta Mochocka przygotowana przez dr Magdalenę Walczak z rzeźby oraz mgr Annę Marię Jurewicz z rysunku. Aleksandra Pietruszczak zdobyła również zaproszenie do Dłużewa gdzie laureaci przeglądów Makroregionalnych z całego kraju będą walczyć o złote indeksy na najlepsze Akademie Sztuk Pięknych w Polsce. Serdecznie gratulujemy i cieszymy się bardzo sukcesem, który po raz kolejny potwierdza bardzo wysoki poziom kształcenia w Wyspiańskim!

Dnia 14.03.2019 r. w Łodzi odbył się etap wojewódzki VI edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego "Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii". Naszą szkołę reprezentowali: Magdalena Gierach - uczennica klasy 3FoG oraz Jan Szulc - uczeń klasy 3LP. Uczniowie uzyskali wysokie wyniki. Opiekunem uczniów była pani Martyna Rękorajska. 

joomplu:23424
{joomplucat:1531 limit=3|columns=3|ordering=random}
 

W dniu 6 marca 2019 r. odbył się w naszej szkole Szkolny Konkurs z Języka Angielskiego dla klas drugich i trzecich. Zwycięzcami wśród uczniów klas drugich zostali:

I miejsce: Magdalena Kucharska klasa 2LP

II miejsce: Julia Jachimowska klasa 2LP

III miejsce: Julia Sęk klasa 2LP

Wśród uczniów klas trzecich najlepszymi okazali się;

I miejsce: Aleksandra Przybyłek klasa 3FoG

II miejsce: Agata Galicka klasa 3LP

III miejsce: Igor Olędzki klasa 3FoG

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

 

joomplu:23209
{joomplucat:1522 limit=6|columns=3|ordering=random}

7 marca 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim odbył się Finał XVI Powiatowego Konkursu Plastycznego Zaprojektuj swój świat, nad którym patronat sprawują Starosta Tomaszowski oraz Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Konkurs został zorganizowany przez panią Kamilę Mosiężnik, wicedyrektora szkoły, która 16 lat temu była jego pomysłodawczynią i od początku zajmuje się przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursowych zmagań. Uczestnicy drugiego etapu wykonywali prace w jednej z dwóch kategorii: Projekt stylizacji postaci oraz Projekt malarski inspirowane twórczością Pabla Picassa.

 joomplu:23079

Tegoroczna edycja szkolnego konkursu z historii sztuki odbyła się 08.02.2019 r. i wzięło w niej udział 21 uczniów z klas Liceum Plastycznego. Uczestnicy musieli zmierzyć się z zagadnieniami dotyczącymi ornamentyki i terminologii historii sztuki, do nauczenia mieli ponad 100 różnorodnych pojęć. Zadania konkursowe składały się z pytań otwartych i zamkniętych. Wyniki konkursu ogłoszono 01.03.2019 r. Nagrodzono sześcioro uczestników:

Dwa miejsca 1 - Aleksandra Jastrzębska oraz Magdalena Staruch z klasy 4LP, które uzyskały taką samą liczbę punktów.

Miejsce 2 - Jan Szulc z klasy 3LP

Miejsce 3 - Julia Sęk z klasy 2LP

Oraz dwa wyróżnienia dla Dominiki Zawiślak z klasy 2LP oraz Darii Jakóbczyk z klasy 4LP.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe (czasopisma o sztuce, notatniki oraz przybory plastyczne) oraz dyplomy, a wszystkim uczestnikom podziękowano za udział drobnymi słodkimi upominkami. 

Gratulujemy serdecznie i zachęcamy do udziału w szkolnych konkursach przedmiotowych. 

Tegoroczna edycja szkolnego konkursu z historii sztuki odbyła się 08.02.2019 r. i wzięło w niej udział 21 uczniów z klas Liceum Plastycznego. Uczestnicy musieli zmierzyć się z zagadnieniami dotyczącymi ornamentyki i terminologii historii sztuki, do nauczenia mieli ponad 100 różnorodnych pojęć. Zadania konkursowe składały się z pytań otwartych i zamkniętych. Wyniki konkursu ogłoszono 01.03.2019 r. Nagrodzono sześcioro uczestników:

Dwa miejsca 1 - Aleksandra Jastrzębska oraz Magdalena Staruch z klasy 4LP, które uzyskały taką samą liczbę punktów.

Miejsce 2 - Jan Szulc z klasy 3LP

Miejsce 3 - Julia Sęk z klasy 2LP

Oraz dwa wyróżnienia dla Dominiki Zawiślak z klasy 2LP oraz Darii Jakóbczyk z klasy 4LP.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe (czasopisma o sztuce, notatniki oraz przybory plastyczne) oraz dyplomy, a wszystkim uczestnikom podziękowano za udział drobnymi słodkimi upominkami. 

Gratulujemy serdecznie i zachęcamy do udziału w szkolnych konkursach przedmiotowych. 

{joomplucat:1518 limit=3|columns=3|ordering=random}

Dzisiaj uczniowie naszej szkoły wzięli udział w III edycji Ogólnopolskiego konkursu o prawie wyborczym "Wybieramy wybory". W konkursie wzięło udział 39 uczniów z klas pierwszych oraz trzecich. Opiekunem uczniów była Pani Martyna Rękorajska - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.
Nad prawidłowym przebiegiem etapu szkolnego czuwała Pani Martyna Rękorajska oraz Pani Anna Porczyk.
joomplu:23045
{joomplucat:1514 limit=3|columns=3|ordering=random}

 joomplu:22929

Z radością informujemy o sukcesie uczennic klasy IV Liceum Plastycznego:

Wiktorii Wojciechowskiej, Oli Jastrzębskiej i Oli Bubis w IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, organizowanego przez Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wiktoria otrzymała II Nagrodę, przyznaną przez Dyrektora Instytutu Sztuk Pięknych.

Obraz Oli Jastrzębskiej został wyróżniony, natomiast rysunek Oli Bubis zakwalifikował się do wystawy pokonkursowej.

Dziewczyny uczą się w pracowni rysunku i malarstwa pani Anny Kunki-Kawełczyk.

Gratulujemy!

 {joomplucat:1504 limit=3|columns=3|ordering=random}

 joomplu:22884

Uczniów wszystkich klas Liceum Plastycznego zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji szkolnego konkursu z historii sztuki. Temat konkursu to ornamentyka oraz terminologia historii sztuki. Zadaniem konkursowym będzie rozwiązanie testu z pytaniami oraz rozpoznanie na ilustracjach i zdjęciach m.in. ornamentów i elementów architektonicznych zawartych w wykazie pojęć.

Chęć udziału w konkursie należy zgłaszać do organizatora: p. J. Mulawy do dnia 1.02.2019r.

Zapraszamy! 

{joomplucat:1502 limit=2|ordering=random}

 joomplu:22866

{joomplucat:1500 limit=3|columns=3|ordering=random}

W naszej szkole odbyła się IX edycja Szkolnego Konkursu Ortograficznego pt:

Honor Polaka plami, kto pisze z błędami.

Do konkursu przystąpiło 31 uczniów. W tym roku młodzież mogła sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne, pisząc dyktando pt: „Nasze wspaniałe wakacje

Konkurs przeprowadzono w obecności Komisji Konkursowej w składzie:

przewodniczący: mgr Katarzyna Jaworska,

członek: mgr Anna Porczyk.

Komisja oceniała konkursowe dyktanda według sporządzonego regulaminu i zgodnie z przyjętą przez Centralną Komisję Egzaminacyjną klasyfikacją błędów.

Wyłoniono następujących laureatów:

III miejsce ex aequo - Ewelina Koch (kl. II G), Julia Jachimowska  (kl. II LP),

II miejsce  -  Julia Sęk (kl. II LP),

I miejsce - Martyna Ruś  (kl. II FoF),

Gratulujemy!

Poniżej zamieszczamy tekst dyktanda.

joomplu:22774

W dniu 11 stycznia odbyło się w naszej szkole rozstrzygnięcie Powiatowego  Konkursu Najpiękniejszy zabytek Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu. Pomysłodawczynią i organizatorką pierwszych trzech edycji była Pani Renata Kasiewicz - nauczycielka historii. Organizatorką tegorocznej IV edycji konkursu była Pani Martyna Rękorajska - również nauczycielka historii.

Uroczystą galę swoją obecnością zaszczycili: Marek Kubiak Członek Zarządu Powiatu, Marzanna Popławska Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Renata Kasiewicz Przewodnicząca Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim, Emilia Tesz poetka tomaszowska.

Adresatami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych  powiatu tomaszowskiego oraz młodzież naszej szkoły. Nawiązywał on do najpiękniejszych miejsc naszej małej ojczyzny – miasta oraz powiatu tomaszowskiego, a przyświecał mu bardzo szczytny cel – kształtowanie poczucia więzi z miejscem pochodzenia oraz regionalnej i narodowej tożsamości. 

Na konkurs napłynęło 85 prac, które jury konkursowe oceniało w dwóch kategoriach wiekowych:

- szkoły podstawowej i gimnazjalnej,

- uczniów ZSP nr 6

oraz  w dwóch kategoriach tematycznych:

- najlepsza praca artystyczna,

- najlepsza prezentacja multimedialna.

Laureatami konkursu zostali:

w kategorii najlepsza praca artystyczna:

- wśród szkoły podstawowej i gimnazjalnej:

 I miejsce – Sonia Latocha uczennica Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim

II miejsce – Liliana Ślifierska uczennica Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Wiadernie

III miejsce – Marlena Dębowska uczennica Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Wiadernie

Wyróżnienie – Vivian Lesiak uczennica Szkoły Podstawowej nr 10

Wyróżnienie – Natalia Wawrzyńczyk uczennica Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim

- wśród uczniów ZSP nr 6:

I miejsce – Julia Sęk uczennica kl. II LP

II miejsce – Aleksandra Pietruszczak uczennica kl. III LP

III miejsce – Karolina Kapińska uczennica kl. III LP

Wyróżnienie – Wiktoria Rytych uczennica kl. I LP

Wyróżnienie – Karolina Żak uczennica kl. I LP

w kategorii najlepsza prezentacja multimedialna:

- wśród szkoły podstawowej i gimnazjalnej:

I miejsce – Kacper Wójciak uczeń Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim

II miejsce – Lena Przybylska uczennica Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim

III miejsce – Mateusz Bąkowski uczennica Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim

Z rąk Pani Dyrektor Magdaleny Fałek, Członka Zarządu Powiatu Marka Kubiaka, Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Marzanny Popławskiej oraz przewodniczącej jury Martyny Rękorajskiej laureaci odebrali dyplomy i nagrody. Gratulujemy.

Podczas uroczystości wręczono również nagrody za udział w konkursie fotograficznym ,,Fotografia z Tomaszowem w tle”, którego organizatorami byli: Pani Anna Krasoń – Skibicka, Pani Małgorzata Wojtkiewicz, Pan Dariusz Kubryn.

W konkursie zwyciężyła: Natalia Kowalewska.

Wyróżnienia otrzymali: Paulina Starzyńska, Martyna Mochola, Patryk Gabryszewski, Oliwia Trojak, Zuzanna Osiak, Martyna Ruś, Natalia Stańczyk, Sandra Przybyła, Sandra Kumur, Damian Kaczor.

 Uroczystość przebiegła w bardzo miłej atmosferze. W repertuarze muzycznym zaprezentowała się uczennica naszej szkoły: Aleksandra Żegnałek, która zaśpiewała piosenki: Niebo z moich stron Czerwonych Gitar oraz Powrócisz tu Ireny Santor. Ponadto wszyscy zebrani mieli możliwość zapoznania się z twórczością i wysłuchania utworów lirycznych tomaszowskiej poetki Pani Emilii Tesz, które zaprezentowała sama autorka.

W przygotowaniu uroczystej gali udział wzięli uczniowie: Martyna Mochola, Karol Rospędowski, Aleksandra Żegnałek, Emilia Zawada, Matylda Sierant, Małgorzata Kubryn, Zuzanna Osiak.

Nad przygotowaniem i przebiegiem uroczystości czuwali nauczyciele: Katarzyna Jaworska, Adam Tataradziński, Martyna Rękorajska. Za oprawę fotograficzną odpowiadał Pan Dariusz Kubryn.

{joomplucat:1496 limit=6|columns=3|ordering=random}

Podkategorie