Wyniki V. edycji szkolnego konkursu z historii sztuki_8

Tegoroczna edycja szkolnego konkursu z historii sztuki odbyła się 08.02.2019 r. i wzięło w niej udział 21 uczniów z klas Liceum Plastycznego. Uczestnicy musieli zmierzyć się z zagadnieniami dotyczącymi ornamentyki i terminologii historii sztuki, do nauczenia mieli ponad 100 różnorodnych pojęć. Zadania konkursowe składały się z pytań otwartych i zamkniętych. Wyniki konkursu ogłoszono 01.03.2019 r. Nagrodzono sześcioro uczestników:

Dwa miejsca 1 - Aleksandra Jastrzębska oraz Magdalena Staruch z klasy 4LP, które uzyskały taką samą liczbę punktów.

Miejsce 2 - Jan Szulc z klasy 3LP

Miejsce 3 - Julia Sęk z klasy 2LP

Oraz dwa wyróżnienia dla Dominiki Zawiślak z klasy 2LP oraz Darii Jakóbczyk z klasy 4LP.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe (czasopisma o sztuce, notatniki oraz przybory plastyczne) oraz dyplomy, a wszystkim uczestnikom podziękowano za udział drobnymi słodkimi upominkami. 

Gratulujemy serdecznie i zachęcamy do udziału w szkolnych konkursach przedmiotowych. 

Tegoroczna edycja szkolnego konkursu z historii sztuki odbyła się 08.02.2019 r. i wzięło w niej udział 21 uczniów z klas Liceum Plastycznego. Uczestnicy musieli zmierzyć się z zagadnieniami dotyczącymi ornamentyki i terminologii historii sztuki, do nauczenia mieli ponad 100 różnorodnych pojęć. Zadania konkursowe składały się z pytań otwartych i zamkniętych. Wyniki konkursu ogłoszono 01.03.2019 r. Nagrodzono sześcioro uczestników:

Dwa miejsca 1 - Aleksandra Jastrzębska oraz Magdalena Staruch z klasy 4LP, które uzyskały taką samą liczbę punktów.

Miejsce 2 - Jan Szulc z klasy 3LP

Miejsce 3 - Julia Sęk z klasy 2LP

Oraz dwa wyróżnienia dla Dominiki Zawiślak z klasy 2LP oraz Darii Jakóbczyk z klasy 4LP.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe (czasopisma o sztuce, notatniki oraz przybory plastyczne) oraz dyplomy, a wszystkim uczestnikom podziękowano za udział drobnymi słodkimi upominkami. 

Gratulujemy serdecznie i zachęcamy do udziału w szkolnych konkursach przedmiotowych. 

Dzisiaj uczniowie naszej szkoły wzięli udział w III edycji Ogólnopolskiego konkursu o prawie wyborczym "Wybieramy wybory". W konkursie wzięło udział 39 uczniów z klas pierwszych oraz trzecich. Opiekunem uczniów była Pani Martyna Rękorajska - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.
Nad prawidłowym przebiegiem etapu szkolnego czuwała Pani Martyna Rękorajska oraz Pani Anna Porczyk.

 Sukces w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego _3

Z radością informujemy o sukcesie uczennic klasy IV Liceum Plastycznego:

Wiktorii Wojciechowskiej, Oli Jastrzębskiej i Oli Bubis w IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, organizowanego przez Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wiktoria otrzymała II Nagrodę, przyznaną przez Dyrektora Instytutu Sztuk Pięknych.

Obraz Oli Jastrzębskiej został wyróżniony, natomiast rysunek Oli Bubis zakwalifikował się do wystawy pokonkursowej.

Dziewczyny uczą się w pracowni rysunku i malarstwa pani Anny Kunki-Kawełczyk.

Gratulujemy!

 

 V. edycja szkolnego konkursu z historii sztuki

Uczniów wszystkich klas Liceum Plastycznego zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji szkolnego konkursu z historii sztuki. Temat konkursu to ornamentyka oraz terminologia historii sztuki. Zadaniem konkursowym będzie rozwiązanie testu z pytaniami oraz rozpoznanie na ilustracjach i zdjęciach m.in. ornamentów i elementów architektonicznych zawartych w wykazie pojęć.

Chęć udziału w konkursie należy zgłaszać do organizatora: p. J. Mulawy do dnia 1.02.2019r.

Zapraszamy! 

 IX edycja Szkolnego Konkursu Ortograficznego _6

W naszej szkole odbyła się IX edycja Szkolnego Konkursu Ortograficznego pt:

Honor Polaka plami, kto pisze z błędami.

Do konkursu przystąpiło 31 uczniów. W tym roku młodzież mogła sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne, pisząc dyktando pt: „Nasze wspaniałe wakacje

Konkurs przeprowadzono w obecności Komisji Konkursowej w składzie:

przewodniczący: mgr Katarzyna Jaworska,

członek: mgr Anna Porczyk.

Komisja oceniała konkursowe dyktanda według sporządzonego regulaminu i zgodnie z przyjętą przez Centralną Komisję Egzaminacyjną klasyfikacją błędów.

Wyłoniono następujących laureatów:

III miejsce ex aequo - Ewelina Koch (kl. II G), Julia Jachimowska  (kl. II LP),

II miejsce  -  Julia Sęk (kl. II LP),

I miejsce - Martyna Ruś  (kl. II FoF),

Gratulujemy!

Poniżej zamieszczamy tekst dyktanda.

IV edycja Konkursu Historycznego

W dniu 11 stycznia odbyło się w naszej szkole rozstrzygnięcie Powiatowego  Konkursu Najpiękniejszy zabytek Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu. Pomysłodawczynią i organizatorką pierwszych trzech edycji była Pani Renata Kasiewicz - nauczycielka historii. Organizatorką tegorocznej IV edycji konkursu była Pani Martyna Rękorajska - również nauczycielka historii.

Uroczystą galę swoją obecnością zaszczycili: Marek Kubiak Członek Zarządu Powiatu, Marzanna Popławska Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Renata Kasiewicz Przewodnicząca Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim, Emilia Tesz poetka tomaszowska.

Adresatami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych  powiatu tomaszowskiego oraz młodzież naszej szkoły. Nawiązywał on do najpiękniejszych miejsc naszej małej ojczyzny – miasta oraz powiatu tomaszowskiego, a przyświecał mu bardzo szczytny cel – kształtowanie poczucia więzi z miejscem pochodzenia oraz regionalnej i narodowej tożsamości. 

Na konkurs napłynęło 85 prac, które jury konkursowe oceniało w dwóch kategoriach wiekowych:

- szkoły podstawowej i gimnazjalnej,

- uczniów ZSP nr 6

oraz  w dwóch kategoriach tematycznych:

- najlepsza praca artystyczna,

- najlepsza prezentacja multimedialna.

Laureatami konkursu zostali:

w kategorii najlepsza praca artystyczna:

- wśród szkoły podstawowej i gimnazjalnej:

 I miejsce – Sonia Latocha uczennica Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim

II miejsce – Liliana Ślifierska uczennica Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Wiadernie

III miejsce – Marlena Dębowska uczennica Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Wiadernie

Wyróżnienie – Vivian Lesiak uczennica Szkoły Podstawowej nr 10

Wyróżnienie – Natalia Wawrzyńczyk uczennica Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim

- wśród uczniów ZSP nr 6:

I miejsce – Julia Sęk uczennica kl. II LP

II miejsce – Aleksandra Pietruszczak uczennica kl. III LP

III miejsce – Karolina Kapińska uczennica kl. III LP

Wyróżnienie – Wiktoria Rytych uczennica kl. I LP

Wyróżnienie – Karolina Żak uczennica kl. I LP

w kategorii najlepsza prezentacja multimedialna:

- wśród szkoły podstawowej i gimnazjalnej:

I miejsce – Kacper Wójciak uczeń Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim

II miejsce – Lena Przybylska uczennica Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim

III miejsce – Mateusz Bąkowski uczennica Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim

Z rąk Pani Dyrektor Magdaleny Fałek, Członka Zarządu Powiatu Marka Kubiaka, Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Marzanny Popławskiej oraz przewodniczącej jury Martyny Rękorajskiej laureaci odebrali dyplomy i nagrody. Gratulujemy.

Podczas uroczystości wręczono również nagrody za udział w konkursie fotograficznym ,,Fotografia z Tomaszowem w tle”, którego organizatorami byli: Pani Anna Krasoń – Skibicka, Pani Małgorzata Wojtkiewicz, Pan Dariusz Kubryn.

W konkursie zwyciężyła: Natalia Kowalewska.

Wyróżnienia otrzymali: Paulina Starzyńska, Martyna Mochola, Patryk Gabryszewski, Oliwia Trojak, Zuzanna Osiak, Martyna Ruś, Natalia Stańczyk, Sandra Przybyła, Sandra Kumur, Damian Kaczor.

 Uroczystość przebiegła w bardzo miłej atmosferze. W repertuarze muzycznym zaprezentowała się uczennica naszej szkoły: Aleksandra Żegnałek, która zaśpiewała piosenki: Niebo z moich stron Czerwonych Gitar oraz Powrócisz tu Ireny Santor. Ponadto wszyscy zebrani mieli możliwość zapoznania się z twórczością i wysłuchania utworów lirycznych tomaszowskiej poetki Pani Emilii Tesz, które zaprezentowała sama autorka.

W przygotowaniu uroczystej gali udział wzięli uczniowie: Martyna Mochola, Karol Rospędowski, Aleksandra Żegnałek, Emilia Zawada, Matylda Sierant, Małgorzata Kubryn, Zuzanna Osiak.

Nad przygotowaniem i przebiegiem uroczystości czuwali nauczyciele: Katarzyna Jaworska, Adam Tataradziński, Martyna Rękorajska. Za oprawę fotograficzną odpowiadał Pan Dariusz Kubryn.

Serdecznie zapraszamy uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz wszystkich sympatyków czytania książek i naszej szkoły do oddania głosu na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim. Szkoła bierze udział w Konkursie 200 książek do wygrania – edycja styczeń 2019.

Głosy można oddawać na stronie https://novaedita.com/konkurs/ zaznaczając kółko obok nazwy naszej szkoły i klikając głosuj poniżej listy szkół. Głosy może oddawać każdy co jedną minutę. Konkurs trwa od 8 stycznia 2019 r. do 7 lutego 2019 r.

Już teraz dziękujemy za oddane głosy, które umożliwią wzbogacenie naszego księgozbioru bibliotecznego.

Konkurs 200 książek do wygrania_1
XVI edycja Powiatowego Konkursu Plastycznego - zapraszamy_2

 

Tomaszów Maz. 02.01.2019

Drodzy

uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych i gimnazjów

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. St. Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim organizuje XVI edycję Powiatowego Konkursu Plastycznego adresowanego do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych
oraz klas trzecich gimnazjalnych pt.

XVI edycja Powiatowego Konkursu Plastycznego - zapraszamy_3

Konkurs organizowany jest pod patronatem Starosty Tomaszowskiego i Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Podstawowym celem konkursu jest motywowanie uczniów do podejmowania nowych wyzwań związanych z zainteresowaniami plastycznymi, rozwijanie wrażliwości twórczej, wymiana doświadczeń w zakresie nowatorskiej pracy z uczniami o artystycznych zdolnościach.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

  • projekt stylizacji postaci,
  • projekt malarski.

Prace uczniów wykonane w dwóch etapach konkursu będą ocenione pod względem nowatorskiego podejścia, pomysłowości i atrakcyjności plastycznej.

Autorom najciekawszych prac Jury konkursowe przyzna atrakcyjne nagrody.

Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z regulaminem znajdującym się w załącznikach.

XVI edycja Powiatowego Konkursu Plastycznego - zapraszamy_1

 

 Dyrektor szkoły

Magdalena Fałek

W załącznikach do pobrania znajdują się:

- regulamin konkursu

- karty zgłoszeniowe

- klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych opiekuna i ucznia.

 „Bitwa o włos” – II Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski o Puchar Starosty Tomaszowskiego_49

W dniu 12 grudnia 2018 r. odbył się w naszej szkole II Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski  o Puchar Starosty Tomaszowskiego, nad którym patronat objęli: Starosta Tomaszowski pan Mariusz Węgrzynowski i Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego pan Marcin Witko. Gośćmi konkursu byli: pani Elżbieta Łojszczyk Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, pani Beata Stańczyk Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego, pan Grzegorz Rybicki właściciel Klubu Tanecznego Cantinero.

Patronat medialny sprawowali: Tomaszowski Informator Tygodniowy, portal społecznościowy Nasz Tomaszów i Radio Fama. Natomiast instytucjami wspierającymi wydarzenie były: Cech Rzemiosł Różnych w Tomaszowie Mazowieckim i Ochotniczy Hufiec Pracy w Tomaszowie Mazowieckim.

Adresatami konkursu „Bitwa o włos” byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dla których fryzjerstwo to nie tylko zawód, ale także zainteresowanie i ogromna pasja. Tegoroczne zadanie konkursowe polegało na wykonaniu stylizacji fryzjerskiej zgodnej z hasłem: „Hiszpańskie wesele”. Uczestnicy konkursu w ciągu 60 minut mieli za zadanie wykonać fryzurę, wykazując się kreatywnością, własną inwencją i pomysłowością oraz nowatorstwem rozwiązań w branży fryzjerskiej.

W zmaganiach konkursowych udział wzięło 20 młodych fryzjerów z 8 szkół uczących w zawodzie fryzjera i technika usług fryzjerskich: Sieradza, Końskich, Rawy Mazowieckiej, Suchedniowa, Skarżyska - Kamiennej, Piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa Mazowieckiego.

Oceny prac konkursowych dokonała i zwycięzców wyłoniła komisja w składzie:

Przewodniczący – pan Błażej Adamus – właściciel salonów fryzjerskich i Akademii Fryzjerskiej

Członek: pani Beata Stańczyk – Naczelnik Wydziału Oświaty,

Członek: pani Izabela Osenka - przedstawicielka Cechu Rzemiosł Różnych w Tomaszowie Mazowieckim, właścicielka salonu fryzjerskiego.

Laureatami tegorocznego konkursu zostali:

I miejsce – Aleksandra Czajka z ZSP nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim; nagroda rzeczowa i statuetka ufundowane przez Starostę Tomaszowskiego pana Mariusza Węgrzynowskiego;

II miejsce – Agata Pietrzak z ZSP nr 3 imienia Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim; nagroda rzeczowa ufundowana przez Cech Rzemiosł Różnych w Tomaszowie Mazowieckim;

III miejsce – Iwona Lisowska z Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej; nagroda rzeczowa ufundowana przez Ochotniczy Hufiec Pracy w Tomaszowie Mazowieckim.

Wyróżnienie otrzymała Monika Łuczak z Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

Szczególne nagrody - staże w Akademii Fryzjerskiej - dla wszystkich uczestników konkursu ufundował pan Błażej Adamus:

I miejsce – 4 tygodnie stażu,

II miejsce – 3 tygodnie stażu,

III miejsce – 2 tygodnie stażu,

dla pozostałych zawodników – 1 tydzień stażu.

Prestiżową nagrodę – Nagrodę Publiczności zdobyła Klaudia Drużdż z ZSP nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Statuetkę, dyplomy i upominki laureatom wręczyli: pani Dyrektor Magdalena Fałek, Członek Zarządu Powiatu Elżbieta Łojszczyk, jury konkursowe oraz organizatorki.

Sponsorami nagród byli również: Prospektor, Hurtownia Fryzjerska Euro-Fryz”, „Delia” Cosmetics, F.H.U. Kulfon, Hurtownia Fryzjerska „Kaskada”, Inter Vion, Hurtownia Artykułów Spożywczych „Egro”, Piekarnia „Starzyce”, F.H.U. „Jarkpol”, Apteki i Drogerie Tomaszowskie.

Uroczystość przebiegła w bardzo miłej atmosferze. W repertuarze muzycznym zaprezentowali się:

Aleksandra Żegnałek – uczennica Liceum Plastycznego i Jakub Lewandowski - uczeń prywatnego Ośrodka Muzycznego Tim w piosence „Libre” oraz Anna Bystrońska – uczennica Technikum Fotografii i Multimediów w piosence „Miłość moja największa”. Ponadto zebrani mogli spotkać się z Mistrzem Świata Fryzjerów z 2016 r. panem Błażejem Adamusem.

Miłym akcentem uroczystości był także występ młodych tancerzy klubu „Cantinero” Weroniki Gajek i Stanisława Drzewieckiego, których przedstawił i zapowiedział pan Grzegorz Rybicki.

Organizatorkami konkursu były: Justyna Piątek i Kinga Remisz-Szewczyk.

W przygotowaniu uroczystej gali udział wzięli uczniowie: Martyna Mochola, Karol Rospędowski, Anna Bystrońska, Aleksandra Żegnałek, Jakub Lewandowski, Natalia Kubiak, Adrian Wachowiec, Kacper Duczek, Oliwia Staszek, Kinga Warczyńska, Pola Rybak, Julia Centka, Karolina Wójciak.

Podkategorie