joomplu:21930

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie związanym z życiem i twórczością Stanisława Wyspiańskiego - patrona naszej szkoły.

W związku z przypadającym jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości warto przypomnieć, jaki wpływ na patriotyzm Polaków w czasach zaborów miał Stanisław Wyspiański, dla którego wolność ojczyzny była wielkim marzeniem.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować prezentację multimedialną na jeden z następujących tematów:

  1. Symbole narodowe w twórczości Stanisława Wyspiańskiego.
  2. Tematyka narodowowyzwoleńcza w twórczości Stanisława Wyspiańskiego.

Prezentację multimedialną w programie Power Point (15 – 20 slajdów, z automatycznym przełączaniem slajdów, łączny czas nie może przekroczyć 5 minut) należy nagrać na płytę DVD (dwa egzemplarze) i przekazać do p. Agnieszki Suskiej do dnia 25 listopada 2018 roku. Płyty należy podpisać  pseudonimem. W osobnej kopercie, również opatrzonej pseudonimem i zaklejonej, należy podać dane autora, tj. imię i nazwisko oraz klasę.

Ocenie jury podlegają zawartość merytoryczna oraz forma artystyczna prezentacji. Wynik konkursu zostanie ogłoszony w Dniu Patrona Szkoły – 28 listopada 2018, a nagrodą główną jest darmowy udział w wycieczce do Krakowa, która odbędzie w styczniu 2019 roku.

Sugerowane dzieła Stanisława Wyspiańskiego:

Witraże: Polonia, Śluby Jana Kazimierza, Kazimierz Wielki 

Dramaty: Warszawianka, Wyzwolenie, Wesele, Noc Listopadowa.

joomplu:21931

 joomplu:21926

11 listopada w kościele św. Marcina w Białobrzegach odbył się koncert finałowy XIII. Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz. pana Marcina Witko. Uczennice naszej szkoły – Aleksandra Żegnałek i Anna Bystrońska zaśpiewały piosenkę „Przyjaciółki” i zajęły II miejsce w kategorii szkoła ponadgimnazjalna. Uczennice do występu przygotowywał pan Adam Tataradziński. Gratulujemy sukcesu!

{joomplucat:1449 limit=3|columns=3|ordering=random}

Zdjęcia: Tomaszów Mazowiecki NaszeMiasto.pl

W załącznikach do pobrania znajdują się:
1. Zaproszenie do udziału w konkursie "Bitwa o włos"
2. Regulamin II Międzyszkolnego Konkursu Fryzjerskiego o Puchar Starosty Tomaszowskiego "Bitwa o włos"
3. Karta zgłoszenia
4. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych, zgoda na przetwarzanie wizerunku
 
joomplu:21540

W dniu 17 października 2018r. odbyła się już VII edycja Szkolnego Konkursu Fryzjerskiego. Tym razem tematem były fryzury historyczne, które wykonywano na modelkach w strojach i makijażach dostosowanych do epoki. W konkursie wystartowało 5 uczniów.

Pracę uczennic oceniało jury w składzie:

  1. Kamila Mosiężnik
  2. Anna Porczyk
  3. Martyna Rękorajska

Po ocenie prac pod względem zgodności z regulaminem, kategorią, wkładem pracy i estetyki jury przyznało następujące nagrody:

I miejsce Aleksandra Czajka klasa 3 F

II miejsce Wiktoria Polus klasa 2 FoF

III miejsce Justyna Sil klasa 4 F/G

Zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni, a wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy pamiątkowe i oceny celujące z przedmiotów zawodowych.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w konkursach regionalnych i ogólnopolskich.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i mamy nadzieję, że był on kolejnym doświadczeniem w opanowywaniu sztuki fryzjerskiej.

Organizatorami konkursu byli nauczyciele: pani Justyna Piątek, pani Ewelina Grałek, pani Kinga Remisz-Szewczyk.

{joomplucat:1427 limit=6|columns=3|ordering=random}

 joomplu:21329

11 października odbyły się eliminacje szkolne do Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, której organizatorem jest Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Uczniowie z klas 2FoF, 3LP i 4FG rozwiązali test złożony z 42 pytań dotyczących m.in. budowy i biologii wirusa HIV, przebiegu choroby AIDS, testowania w kierunku obecności wirusa, praw nosicieli i chorych.

{joomplucat:1420 limit=3|columns=3|ordering=random}

26 września 2018 roku

w ramach corocznych obchodów Europejskiego Dnia Języków

European Day of Languages

Europäischer Tag der Sprachen

odbył się w naszej szkole drużynowy

„Konkurs wiedzy o Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonychʺ.

Tym razem „w szranki” nie stanęli pojedynczy uczniowie, lecz trzyosobowe zespoły reprezentujące każdą z klas 1-3. Uczniowie mieli okazję wykazać się ogólną wiedzą realioznawczą dotyczącą Niemiec, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Drużyny zmierzyły się z różnorodnymi zadaniami, m.in. z takich dziedzin jak podział administracyjny, geografia, historia, polityka, znane osobistości, kultura i obrzędy.

Komisja w składzie: p. Barbara Miszczuk, p. Agnieszka Pełka oraz p. Małgorzata Rybak wyłoniła zwycięzców:

I miejsce klasa 3 Fo/G w składzie: Kacper Ciesielski, Kacper Głusiński, Julian Sowik

II miejsce klasa 2 LP w składzie: Julia Liszewska, Aleksandra Rosińska, Kornelia Ruszkiewicz

III miejsce klasa 2 G w składzie: Natalia Bąk, Joanna Goska, Ewelina Koch

Gratulacje dla zwycięzców i serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników konkursu.

Europejski Dzień Języków to międzynarodowe święto, ustanowione w 2001 z inicjatywy Rady Europy, obchodzone w całej Europie corocznie 26 września.

Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej.

joomplu:21310
{joomplucat:1417 limit=3|columns=3|ordering=random}

Jesteś kreatywny, fryzjerstwo to Twoja pasja?

SZKOLNY KONKURS FRYZJERSKI

to szansa dla Ciebie!

Najwyższy czas, aby Twój talent ujrzał

światło dzienne, podziel się nim z innymi.

Przyjdź i baw się z nami.

Zapraszamy do uczestnictwa

w Szkolnym Konkursie Fryzjerskim 

 
joomplu:21274
 

KONKURENCJA FRYZURA HISTORYCZNA

  1. Zapisy do udziału w konkursie u opiekunów: do 03.10.2018r.

- p. Ewelina Grałek

- p. Justyna Piątek

- p. Kinga Remisz - Szewczyk

O uczestnictwie w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.                       

  1. Miejsce konkursu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz.
  2. Przebieg konkursu: 10.10.2018r. godz. 12.30  
  1. Nagrody: Dla zwycięzców konkursu dyplomy pamiątkowe i upominki.

UCZESTNICY KONKURSU ZOSTANĄ NAGRODZENI OCENAMI CELUJĄCYMI Z PRACOWNI FRYZJERSKIEJ.

  1. Regulaminy konkursu dla poszczególnych kategorii i karta zgłoszeniowa do pobrania u opiekunów konkursu.

 joomplu:20734

Dn. 12.06.2018 ogłoszono wyniki oraz wręczono nagrody w 4. edycji szkolnego konkursu z historii sztuki, który odbył się 25.05.2018 r. Tematem tegorocznego konkursu była ikonografia chrześcijańska – czyli znajomość m.in. symboli, motywów i postaci biblijnych oraz żywotów świętych. Konkurs przeznaczony był dla uczniów Liceum Plastycznego – zgłosiły się 22. osoby z klas 1LP, 2 LP i 3LP. Większość uczestników wykazała się bardzo dobra znajomością zagadnień, a ponieważ dwa najwyższe wyniki dzieliła różnica zaledwie 0,5 pkt. postanowiono przyznać dwa równorzędne miejsca pierwsze, oraz miejsce drugie i trzecie.

I miejsce – Daria Jakóbczyk kl. 3 LP oraz Agata Galicka kl. 2LP

II miejsce – Patrycja Warczyńska kl. 3LP

III miejsce – Patryk Owczarek kl. 3LP

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a wszystkim uczestnikom podziękowano za udział drobnym słodkim upominkiem. Darii, Agacie, Patrycji i Patrykowi gratulujemy znakomitych wyników oraz zachęcamy wszystkich naszych uczniów do brania udziału w konkursach szkolnych.

Organizatorem konkursu była p. J. Mulawa.

{joomplucat:1376 limit=6|columns=3|ordering=random}

Podkategorie