joomplu:19246
joomplu:19245
 Sebastian Jastrzębski  Aleksandra Kubik

 

Uczniowie kl. III FO: Sebastian Jastrzębski i Aleksandra Kubik zakwalifikowali się do półfinału konkursu Fotopołowy 2018 „Przyroda z daleka i z bliska”,  zorganizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach.

Wyżej zamieszczone zdjęcia uczniów biorą udział w głosowaniu internetowym, które potrwa do 12.03.2018 r. (do godziny 15.00).

 

Prosimy o oddanie swojego głosu

na uczniów naszej szkoły: GŁOSOWANIE

 

Spośród zdjęć zakwalifikowanych do II etapu komisja konkursowa wybierze laureatów oraz wskaże do 30 zdjęć, które zostaną zakwalifikowane na wystawę pokonkursową.

 

joomplu:19068

 

Cele konkursu:
- popularyzacja grafiki komputerowej jako współczesnej dziedziny sztuki,
- ukazywanie możliwości techniki komputerowej,
- wymiana doświadczeń między uczestnikami,
- doskonalenie warsztatu pracy,
- poszerzenie wiedzy na temat grafiki komputerowej,
- twórcze spędzanie czasu.

Regulamin konkursu w załączeniu.

Koordynator projektu: Monika Sarwińska

Attachments:
Download this file (1_schronisko.jpg)1_schronisko.jpg[ ]179 kB
Download this file (2_schronisko.jpg)2_schronisko.jpg[ ]71 kB
Download this file (3_schronisko.jpg)3_schronisko.jpg[ ]42 kB
Download this file (4_schronisko.jpg)4_schronisko.jpg[ ]27 kB
Download this file (karta produktu.pdf)karta produktu.pdf[ ]227 kB
Download this file (Regulamin Konkursu.pdf)Regulamin Konkursu.pdf[ ]626 kB
Download this file (zakladka_50x180.jpg)zakladka_50x180.jpg[ ]51 kB
Download this file (zakladka_50x180.pdf)zakladka_50x180.pdf[ ]502 kB

      2 marca 2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim odbył się Finał XV Powiatowego Konkursu Plastycznego Zaprojektuj swój świat, nad którym patronat sprawują Starosta Tomaszowski oraz Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Konkurs został zorganizowany przez panią Kamilę Mosiężnik, wicedyrektora szkoły, która 15 lat temu była jego pomysłodawczynią i od początku zajmuje się przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursowych zmagań. Uczestnicy drugiego etapu wykonywali prace w jednej z dwóch kategorii: Projekt stylizacji postaci oraz Projekt malarski inspirowane twórczością Vincenta van Gogha.
     W czasie, gdy jurorzy oceniali prace gimnazjalistów, uczestnicy konkursu, ich opiekunowie oraz zaproszeni goście obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły. Z uwagi na jubileuszowy, XV-ty, finał konkursu publiczność poznała jego historię i przemiany, jakim podlegał w ciągu tych piętnastu lat. Młodzież przybliżyła również cechy postimpresjonizmu oraz twórczość jego czołowych przedstawicieli, ze szczególnym uwzględnieniem życia i malarstwa bohatera tegorocznej edycji konkursu Vincenta van Gogha. Urozmaiceniem programu artystycznego był pokaz mody inspirowany malarstwem van Gogha pt. Kwiaty w czterech odsłonach, a także występy wokalne Aleksandry Żegnałek. Uroczystość poprowadzili: Daria Jakóbczyk, Karolina Kuśmierska, Kacper Duczek oraz Karol Rospędowski. Finał tegorocznego konkursu przygotowały panie Agnieszka Suska oraz Małgorzata Jończyk. Oprawą muzyczną i multimedialną zajęli się: pani Joanna Mulawa, pan Jacek Dziubiński oraz pan Adam Tataradziński. Fryzury i makijaże wykonały uczennice kształcące się w zawodzie technik usług fryzjerskich pod kierunkiem nauczycielek przedmiotów zawodowych, pani Justyny Piątek oraz pani Eweliny Grałek.

joomplu:19199
{joomplucat:1283 limit=12|columns=3|ordering=random}

PROTOKÓŁ

            w sprawie wyników XV Powiatowego Konkursu Plastycznego ,,Zaprojektuj swój świat’’ – 02.03.2018

Konkurs składał się z dwóch etapów:

I etap – wewnątrzszkolny w gimnazjach (wykonanie jednego z dwóch projektów). Gimnazjaliści mogli wybrać kategorię:

- projekt stylizacji postaci

- projekt malarski

a następnie przesłać go do organizatora konkursu.

II etap – finałowy w ZSP6 w Tomaszowie Maz. (wykonanie pracy plastycznej w wybranej kategorii).

Finał konkursu przeprowadzony był 2 marca 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz. jako organizatora konkursu.

Patronat nad konkursem sprawował Starosta Tomaszowski Pan Mirosław Kukliński i Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Pan Marcin Witko.

Do konkursu przystąpiło 54 gimnazjalistów  z 13-tu szkół  powiatu tomaszowskiego i powiatów ościennych.

Jury konkursowe  w składzie:

1) mgr Anna Kunka – Kawełczyk – przewodnicząca jury,

2) mgr Anna Maria Jurewicz – członek jury,

3) mgr inż. Kamila Mosiężnik – członek jury,

oceniało prace wykonane w I-szym i II-gim etapie i na tej podstawie wyłoniło następujących

laureatów konkursu:

- w  kategorii projekt malarski:

I miejsce:

Ewelina Rzeźnik – Zespół Szkół w Popielawach

II miejsce:

Carolina Brayshaw – Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawie Maz..

III miejsce:

Sonia Latocha – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Maz.

 - w kategorii projekt stylizacji postaci:

I miejsce:

Wiktoria Papież – Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawie Maz.

II miejsce:

Jakub Michalczyk – Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Tomaszowie Maz.

III miejsce:

Weronika Norwińska – Zespół Szkół w Popielawach.

 Wyróżnienia w konkursie otrzymały:

- w kategorii projekt malarski:

Agata Liman  – Gimnazjum w Rzeczycy

- w  kategorii projekt stylizacji postaci:

 Barbara Czajkowska – Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawie Maz.

joomplu:19200 
{joomplucat:1284 limit=8}

W dniu 23 lutego 2018 roku odbył się w Opocznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Etap Regionalny Konkursu Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę, naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Patrycja Przybysz kl. IV Fo, Anna Sowik kl. IV Fo, Bartosz Szymański kl. IV F/G pod opieką pani Renaty Kasiewicz, która przygotowywała uczniów do Konkursu. Uczniowie przystąpili do drugiego etapu konkursu zorganizowanego pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, tym samym znaleźli się wśród ponad 100 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z IV regionu obejmującego powiaty: rawski, skierniewicki, Skierniewice m. npp., opoczyński, tomaszowski, radomszczański, bełchatowski, piotrkowski i Piotrków Trybunalski m. npp.

joomplu:19061
{joomplucat:1277 limit=6|columns=3|ordering=random}

 

W dniu 22 lutego 2018  roku odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski.

Celem konkursu było rozwijanie wśród uczniów umiejętności recytatorskich, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji, upowszechnianie kultury żywego słowa oraz popularyzowanie literatury pięknej.

Na ocenę Jury miały wpływ następujące kryteria:

 • interpretacja utworu (odpowiednie tempo, intonacja, dykcja),
 • kultura słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny.

Jury w składzie: Katarzyna Jaworska, Agnieszka Suska, Anna Porczyk przyznało:

ex aequo I miejsce dla Aleksandry Bojanowskiej (2F) i Kingi Matczak (2F).

Uczennice te będą reprezentować naszą szkołę w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Gratulujemy!

 

joomplu:19021
{joomplucat:1271 limit=4|ordering=random}

W samej istocie poezji jest coś nieprzystojnego:

powstaje z nas rzecz, o której nie wiedzieliśmy,

że w nas jest.

 

W dniu 22.02.2018 (tj. czwartek) 

na 5 godzinie lekcyjnej w sali 5 odbędzie się   

 

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

           

W zmaganiach konkursowych mogą wziąć udział reprezentanci wszystkich klas naszej szkoły. Uczestnicy będą zobowiązani przedstawić interpretację jednego wybranego przez siebie tekstu poetyckiego.

Chętni mogą się zapisywać u nauczycieli polonistów i nauczyciela bibliotekarza do dnia 21 lutego br.

Jury w składzie: pani Katarzyna Jaworska, pani Agnieszka Suska, pani Anna Porczyk oraz zasłużeni przedstawiciele klas będą oceniać według następujących kryteriów:

 • znajomość tekstu,
 • interpretacja utworu (odpowiednie tempo, intonacja, a także dykcja),
 • kultura słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny.

Najlepsi recytatorzy wezmą udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim.

Zapraszamy

joomplu:18845
 
 
 
Podsumowanie III edycji Konkursu: Najpiękniejszy zabytek Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu, który odbywał się pod patronatem: Starosty Tomaszowskiego Pana Mirosława Kuklińskiego, Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Pana Marcina Witko i Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego.

Nagrody wręczono na uroczystości podsumowania Konkursu w dniu 26 stycznia 2018 roku.

W kategorii praca artystyczna:

Klasy gimnazjalne

I miejsce Dominika Zdulska uczennica kl. III Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smardzewicach

II miejsce Sonia Latocha uczennica kl. II F Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Tomaszowie Maz.

III miejsce Oliwia Sygitowicz uczennica kl. VII B Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Tomaszowie Maz.

Wyróżnienie Zuzanna Ostałowska uczennica kl. II B  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni

Wyróżnienie Marlena Dębowska uczennica kl. II gimnazjum  Zespołu  Szkół w Wiadernie

W tej samej kategorii

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6

I miejsce Natalia Ogrodniczak  uczennica kl. I LP

II miejsce Olga Wojciechowska uczennica kl. IV LP

III miejsce Magdalena  Mazurkiewicz uczennica kl. I G

Wyróżnienie Natalia Nowak uczennica  kl. IV LP

Wyróżnienie Julia Sęk uczennica  kl. I LP

Wyróżnienie Michał Goździk uczeń kl. I G

Wyróżnienie Magdalena Kalinowska uczennica  kl. III Fo

Wyróżnienie Anna Kucharska kl. uczennica I FoF

W kategorii prezentacja multimedialna:

Klasy gimnazjalne

I miejsce Jakub Kafar uczeń kl. III C Zespół Szkolno – Przedszkolnego nr  9  w Tomaszowie Maz.

II miejsce Antoni Węgliński uczeń kl. III D  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  nr  7 w Tomaszowie Maz.

III miejsce Joanna Zygmunt uczennica kl. II F Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  nr  7 w Tomaszowie Maz.

W tej samej kategorii

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 6

I miejsce Magdalena Staruch uczennica kl. III LP

II miejsce Marita Rybarczyk uczennica kl. III Fo

III miejsce Ewelina Koch uczennica  kl. I G

Wyróżnienie Wiktoria Polus uczennica kl. I FoF

W kategorii prezentacja filmowa:

Klasy gimnazjalne

I miejsce Wiktoria Szulowska uczennica kl. III E Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Tomaszowie Maz.

II miejsce Patryk Gabryszewski uczeń kl. III D Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Tomaszowie Maz.

III miejsce Maria Zysiak uczennica kl. III C Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Tomaszowie Maz.

W tej samej kategorii

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 6

I miejsce Wiktor Goleski  uczeń kl. I G

II miejsce Patrycja Skolik uczennica kl. I FoF

Gratulujemy wszystkim laureatom Konkursu.
Dziękujemy wszystkim uczniom klas gimnazjalnych i ZSP nr 6 za udział w Konkursie, życzymy dalszych sukcesów artystycznych.
Organizator Konkursu: mgr Renata Kasiewicz.
{joomplucat:1257 limit=6|columns=3|ordering=random}

W dniu 26 stycznia 2018 roku w filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim odbył się etap międzyszkolny Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie, który został zorganizowany przez Młodzieżową Radę Miasta pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Pana Marcina Witko. Naszą szkołę reprezentowały uczennice, które w etapie szkolnym Konkursu uzyskały największą liczbę punktów:

 1. Anna Kucharska kl. I FoF
 2. Patrycja Skolik kl. I FoF
 3. Julia Wysmyk kl. I FoF
 4. Natalia Bąk kl. I G
 5. Ewelina Koch kl. I G

Najbliżej wejścia do finału Konkursu była Ewelina Koch kl. I G, która zajęła 14 miejsce, jednak nie udało się jej zakwalifikować do ścisłej 10 finałowej.

Uczennice do Konkursu przygotowała Pani Renata Kasiewicz, przewodnicząca szkolnej komisji konkursowej, członkiem komisji była Pani Anna Porczyk.

joomplu:18826
{joomplucat:1252 limit=3|columns=3|ordering=random}

Podkategorie