Uczniowie kl. III FO: Sebastian Jastrzębski i Aleksandra Kubik otrzymali wyróżnienia w konkursie fotograficznym, Fotopołowy 2018 
„Przyroda z daleka i z bliska”, zorganizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

                                                                                                                                                                                             Serdecznie gratulujemy

Uczniowie w półfinale_2
Uczniowie w półfinale_1

 

Sebastian Jastrzębski

 

Aleksandra Kubik
Wyróżnienia w konkursie fotograficznym_3
Wyróżnienia w konkursie fotograficznym_3
Wyniki Szkolnego Konkursu Graficznego - zakładka do książki_1
Projekt graficzny i wykonanie: Amadeusz Skoneczny kl. III FG, Technik Cyfrowych Procesów Graficznych
 
 
W dniu 22.03.2018 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu graficznego na zakładkę do książki na potrzeby szkoły.

Na ocenę Jury miały wpływ następujące kryteria:

  • zgodność pracy z tematem
  • inwencja twórcza autora pracy
  • stopień wykorzystania warsztatu pracy
  • możliwości oprogramowania

Jury w składzie:

  1. Uczniowie kl. I G
  2. Grono Pedagogiczne
  3. Monika Sarwińska

przyznało:

I miejsce Amadeuszowi Skonecznemu kl. III FG

II miejsce Patrykowi Stanisławskiemu kl. II FoG

                                                                                Gratulujemy!

Zapraszamy do udziału w Miejskim Konkursie Plastycznym „1918-2018 - 100 LAT NIEPODLEGŁEJ”

Ogłoszenie o konkursie

Format pracy: A3, orientacja pionowa.

Techniki: grafika (warsztatowa i komputerowa), rysunek (kredka, pastele, ołówek, tusz i inne), malarstwo (akryl, akwarela i inne). 

Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową, która nie może być pracą zbiorową, wcześniej publikowaną lub zgłoszoną do innego konkursu.

Prace konkursowe należy wykonać w technikach płaskich.

Uczestnik wykonuje pracę konkursową samodzielnie.

Praca konkursowa nie może być oprawiona ani zrolowana.

Ewelina Koch, uczennica kl. IG otrzymała wyróżnienie w VI Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Językach Obcych, organizowanym przez II Liceum Ogólnokształcące pod patronatem starosty tomaszowskiego. Konkurs odbył się 9 marca 2018r., a rozstrzygniecie konkursu miało miejsce 16 marca. Uczniowie prezentowali fragmenty prozy lub poezję w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim. Ewelina recytowała wiersz w języku niemieckim Fryderyka Schillera zatytułowany "Das Mädchen aus der Fremde". Uczennicę do konkursu przygotowała mgr Barbara Miszczuk.

Gratulacje dla Eweliny!_2

W dniu 15 marca 2018 roku odbył się, w Łódzkim Centrum Kształcenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, wojewódzki etap V edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Naszą szkołę jako jedną z dwóch tomaszowskich szkół ponadgimnazjalnych reprezentowały uczennice, które zdobyły w etapie szkolnym najwyższą liczbę punktów: Zuzanna Chaber kl. III LP i Daria Jakóbczyk kl. III LP z Liceum Plastycznego jak również Anna Woźniak kl. III F/G z Technikum nr 5 pod opieką pani Renaty Kasiewicz, która przygotowywała uczennice do konkursu. Nasze uczennice znalazły się wśród najlepszych uczniów z województwa łódzkiego, którzy z sukcesem przystąpili do Olimpiady. Uczennice zostały nagrodzone dyplomami i pamiątkowymi albumami o historii regionu, które zostały ufundowane przez Marszałka Województwa Łódzkiego. Uczennicom gratulujemy udziału i życzymy rozwijania wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski.

Olimpiada Solidarności – etap wojewódzki_2
LAUR W MAKROREGIONALNYM PRZEGLĄDZIE Z RYSUNKU, MALARSTWA I RZEŹBY W KATOWICACH!!!_4
 

II miejsce dla naszych uczennic: Aleksandry Bubis, Aleksandry Jastrzębskiej i Wiktorii Wojciechowskiej, reprezentujących Liceum Plastyczne w XIII Makroregionalnym Przeglądzie Plastycznym. Kolejny rok z rzędu umiejętności uczennic Wyspiańskiego zostały docenione przez jury. Dziewczyny przygotowywały się do przeglądu pod okiem doświadczonych i wspaniałych nauczycieli: mgr Anny Marii Jurewicz (malarstwo), mgr Anny Kunki-Kawełczyk (rysunek i malarstwo), dr Magdaleny Walczak (rzeźba),        dr hab. Zbigniewa Dudka (rzeźba).

Aleksandra Jastrzębska przygotowywana przez mgr Annę Kunkę-Kawełczyk jest laureatką tegorocznego przeglądu i weźmie udział w etapie ogólnopolskim konkursu, aby móc ubiegać się o indeks na najlepsze Akademie Sztuk Pięknych w Polsce.

W ubiegłym roku nasza uczennica Angelika Kruś taki indeks zdobyła. W tegorocznej edycji przeglądu poziom był wyjątkowo wysoki, tym większą czujemy satysfakcję.

Dyplom uznania - przegląd 2017.18_1

 

Uczniowie w półfinale_2
Uczniowie w półfinale_1
 Sebastian Jastrzębski  Aleksandra Kubik

 

Uczniowie kl. III FO: Sebastian Jastrzębski i Aleksandra Kubik zakwalifikowali się do półfinału konkursu Fotopołowy 2018 „Przyroda z daleka i z bliska”,  zorganizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach.

Wyżej zamieszczone zdjęcia uczniów biorą udział w głosowaniu internetowym, które potrwa do 12.03.2018 r. (do godziny 15.00).

 

Prosimy o oddanie swojego głosu

na uczniów naszej szkoły: GŁOSOWANIE

 

Spośród zdjęć zakwalifikowanych do II etapu komisja konkursowa wybierze laureatów oraz wskaże do 30 zdjęć, które zostaną zakwalifikowane na wystawę pokonkursową.

 

Konkurs - zakładka do książki_1

 

Cele konkursu:
- popularyzacja grafiki komputerowej jako współczesnej dziedziny sztuki,
- ukazywanie możliwości techniki komputerowej,
- wymiana doświadczeń między uczestnikami,
- doskonalenie warsztatu pracy,
- poszerzenie wiedzy na temat grafiki komputerowej,
- twórcze spędzanie czasu.

Regulamin konkursu w załączeniu.

Koordynator projektu: Monika Sarwińska

Attachments:
Download this file (1_schronisko.jpg)1_schronisko.jpg[ ]179 kB
Download this file (2_schronisko.jpg)2_schronisko.jpg[ ]71 kB
Download this file (3_schronisko.jpg)3_schronisko.jpg[ ]42 kB
Download this file (4_schronisko.jpg)4_schronisko.jpg[ ]27 kB
Download this file (karta produktu.pdf)karta produktu.pdf[ ]227 kB
Download this file (Regulamin Konkursu.pdf)Regulamin Konkursu.pdf[ ]626 kB
Download this file (zakladka_50x180.jpg)zakladka_50x180.jpg[ ]51 kB
Download this file (zakladka_50x180.pdf)zakladka_50x180.pdf[ ]502 kB

      2 marca 2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim odbył się Finał XV Powiatowego Konkursu Plastycznego Zaprojektuj swój świat, nad którym patronat sprawują Starosta Tomaszowski oraz Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Konkurs został zorganizowany przez panią Kamilę Mosiężnik, wicedyrektora szkoły, która 15 lat temu była jego pomysłodawczynią i od początku zajmuje się przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursowych zmagań. Uczestnicy drugiego etapu wykonywali prace w jednej z dwóch kategorii: Projekt stylizacji postaci oraz Projekt malarski inspirowane twórczością Vincenta van Gogha.
     W czasie, gdy jurorzy oceniali prace gimnazjalistów, uczestnicy konkursu, ich opiekunowie oraz zaproszeni goście obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły. Z uwagi na jubileuszowy, XV-ty, finał konkursu publiczność poznała jego historię i przemiany, jakim podlegał w ciągu tych piętnastu lat. Młodzież przybliżyła również cechy postimpresjonizmu oraz twórczość jego czołowych przedstawicieli, ze szczególnym uwzględnieniem życia i malarstwa bohatera tegorocznej edycji konkursu Vincenta van Gogha. Urozmaiceniem programu artystycznego był pokaz mody inspirowany malarstwem van Gogha pt. Kwiaty w czterech odsłonach, a także występy wokalne Aleksandry Żegnałek. Uroczystość poprowadzili: Daria Jakóbczyk, Karolina Kuśmierska, Kacper Duczek oraz Karol Rospędowski. Finał tegorocznego konkursu przygotowały panie Agnieszka Suska oraz Małgorzata Jończyk. Oprawą muzyczną i multimedialną zajęli się: pani Joanna Mulawa, pan Jacek Dziubiński oraz pan Adam Tataradziński. Fryzury i makijaże wykonały uczennice kształcące się w zawodzie technik usług fryzjerskich pod kierunkiem nauczycielek przedmiotów zawodowych, pani Justyny Piątek oraz pani Eweliny Grałek.

Finał XV edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego_77

PROTOKÓŁ

            w sprawie wyników XV Powiatowego Konkursu Plastycznego ,,Zaprojektuj swój świat’’ – 02.03.2018

Konkurs składał się z dwóch etapów:

I etap – wewnątrzszkolny w gimnazjach (wykonanie jednego z dwóch projektów). Gimnazjaliści mogli wybrać kategorię:

- projekt stylizacji postaci

- projekt malarski

a następnie przesłać go do organizatora konkursu.

II etap – finałowy w ZSP6 w Tomaszowie Maz. (wykonanie pracy plastycznej w wybranej kategorii).

Finał konkursu przeprowadzony był 2 marca 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz. jako organizatora konkursu.

Patronat nad konkursem sprawował Starosta Tomaszowski Pan Mirosław Kukliński i Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Pan Marcin Witko.

Do konkursu przystąpiło 54 gimnazjalistów  z 13-tu szkół  powiatu tomaszowskiego i powiatów ościennych.

Jury konkursowe  w składzie:

1) mgr Anna Kunka – Kawełczyk – przewodnicząca jury,

2) mgr Anna Maria Jurewicz – członek jury,

3) mgr inż. Kamila Mosiężnik – członek jury,

oceniało prace wykonane w I-szym i II-gim etapie i na tej podstawie wyłoniło następujących

laureatów konkursu:

- w  kategorii projekt malarski:

I miejsce:

Ewelina Rzeźnik – Zespół Szkół w Popielawach

II miejsce:

Carolina Brayshaw – Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawie Maz..

III miejsce:

Sonia Latocha – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Maz.

 - w kategorii projekt stylizacji postaci:

I miejsce:

Wiktoria Papież – Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawie Maz.

II miejsce:

Jakub Michalczyk – Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Tomaszowie Maz.

III miejsce:

Weronika Norwińska – Zespół Szkół w Popielawach.

 Wyróżnienia w konkursie otrzymały:

- w kategorii projekt malarski:

Agata Liman  – Gimnazjum w Rzeczycy

- w  kategorii projekt stylizacji postaci:

 Barbara Czajkowska – Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawie Maz.

 XV Powiatowego Konkursu Plastycznego - finał_1 

Podkategorie