joomplu:14286

W dniu 1 marca 2017 roku odbył się w naszej szkole etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. Do konkursu przystąpiło 36 uczniów ZSP nr 6, którzy zmierzyli się z testem z zakresu prawa wyborczego. Konkurs w ZSP nr 6 przygotowała pani Renata Kasiewicz. 

{joomplucat:1029 limit=4}

joomplu:14196
{joomplucat:1024 limit=2}

24 lutego 2017 roku w naszej szkole odbył się Finał XIV Powiatowego  Konkursu Plastycznego Zaprojektuj swój świat, nad którym patronat sprawują Starosta Tomaszowski oraz Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Uczestnicy drugiego etapu wykonywali prace w jednej z dwóch kategorii: Projekt stylizacji postaci oraz Projekt malarski w stylu nawiązującym do surrealizmu oraz twórczości Salvadora Dali. W czasie, gdy jurorzy oceniali prace gimnazjalistów, uczestnicy konkursu oraz zaproszeni goście obejrzeli program dotyczący surrealizmu oraz sylwetki artysty – symbolu surrealizmu – Salvadora Dalego.

joomplu:14226

{joomplucat:1025 limit=2}

Backstage z przygotowań do pokazu fryzur w stylu surrealistycznym. Końcowy efekt fryzur został zaprezentowany w dniu dzisiejszym podczas Finału XIV edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego.

joomplu:13990
{joomplucat:1022 limit=4}
joomplu:13988
joomplu:13989
{joomplucat:1021 limit=4}

 PROTOKÓŁ

w sprawie wyników XIV Powiatowego Konkursu Plastycznego

pt. ,,Zaprojektuj swój świat’’ - 24.02.2017

Konkurs składał się z dwóch etapów:

I etap – wewnątrzszkolny w gimnazjach (wykonanie jednego z dwóch projektów). Gimnazjaliści mogli wybrać kategorię:

- projekt stylizacji postaci

- projekt malarski

a następnie przesłać go do organizatora konkursu.

II etap – finałowy w ZSP6 w Tomaszowie Maz. (wykonanie pracy plastycznej w wybranej kategorii).

Finał konkursu przeprowadzony był 24 lutego 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz. jako organizatora konkursu.

Patronat nad konkursem sprawował Starosta Tomaszowski Pan Mirosław Kukliński oraz Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Pan Marcin Witko.

Do konkursu przystąpiło 101 gimnazjalistów z 17-tu szkół gimnazjalnych powiatu tomaszowskiego i powiatów ościennych.

 Jury konkursowe  w składzie:

1) dr Piotr Wachowski – przewodniczący jury,

2) mgr Anna Kunka – Kawełczyk – członek jury,

3) mgr Anna Maria Jurewicz – członek jury,

4) mgr inż. Kamila Mosiężnik – członek jury,

oceniało prace wykonane w I-szym i II-gim etapie i na tej podstawie wyłoniło następujących

 

laureatów konkursu:

 

- w  kategorii projekt malarski:

I miejsce:

Zuzanna Lipowska – Gimnazjum w Czarnocinie

II miejsce:

Julia Fydrych – Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej

III miejsce:

Klaudia Lasota – Gimnazjum w Czarnocinie

 

- w kategorii projekt stylizacji postaci:

I miejsce:

Małgorzata Kozakowska – Gimnazjum w Niewiadowie

II miejsce:

Natalia Bąk – Gimnazjum w Rzeczycy

III miejsce:

Szymon Kowalczyk – Gimnazjum nr 3 w Tomaszowie Maz.

 

Wyróżnienia w konkursie otrzymały:

 

 - w kategorii projekt malarski:

Patrycja Kielan  – Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej

Zuzanna Wojtaszek – Gimnazjum w Wiadernie

 

 - w  kategorii projekt stylizacji postaci:

 Martyna Muszyńska – Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Maz.

 Izabela Jankowska – Gimnazjum nr 3 w Tomaszowie Maz.

 

16 lutego 2017 roku odbył się w Opocznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Etap Regionalny Konkursu: Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Aleksandra Pietruszczak kl. I LP, Jan Szulc kl. I LP, Paweł Zawadzki kl. III F/G pod opieką pani Renaty Kasiewicz. Uczniowie przystąpili do drugiego etapu konkursu zorganizowanego pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, tym samym znaleźli się wśród najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z IV regionu obejmującego powiaty: rawski, skierniewicki, opoczyński, tomaszowski, radomszczański, bełchatowski, piotrkowski, za udział w drugim etapie konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

joomplu:13934

 {joomplucat:1013 limit=4}

joomplu:13917

W dniu 8 lutego 2017 roku odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski.

Celem konkursu było rozwijanie wśród uczniów umiejętności recytatorskich, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji, upowszechnianie kultury żywego słowa oraz popularyzowanie literatury pięknej.

Na ocenę Jury miały wpływ następujące kryteria:

  • znajomość tekstu,
  • interpretacja utworu (odpowiednie tempo, intonacja, dykcja),
  • kultura słowa,
  • ogólny wyraz artystyczny.

Jury w składzie: dyrektor pani Magdalena Fałek, nauczycielki: Katarzyna Jaworska, Agnieszka Suska oraz przedstawiciele uczniów klas maturalnych: Beata Krześlak (4LP), Karina Promny (4LP), Daria Skrobek (4FoG), Bartłomiej Wojciechowski (4FoG) przyznało:

ex equo I miejsce dla Aleksandry Bubis (2LP) i Adrianny Sobierskiej (2LP).

Uczennice te będą reprezentować naszą szkołę w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Gratulujemy! 

{joomplucat:1009 limit=4}

 W samej istocie poezji jest coś nieprzystojnego:                                                  

 powstaje z nas rzecz, o której nie wiedzieliśmy, 

 że w nas jest. 

joomplu:13532

W dniu  08.02.2017 (tj. środa) na 5 godzinie lekcyjnej w sali 106 odbędzie się

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

W zmaganiach konkursowych mogą wziąć udział reprezentanci wszystkich klas naszej szkoły. Uczestnicy będą zobowiązani przedstawić interpretację jednego wybranego przez siebie tekstu poetyckiego.

Chętni mogą się zapisywać u nauczycieli polonistów i nauczyciela bibliotekarza do dnia 7 lutego br.

Jury w składzie: pani Katarzyna Jaworska, pani Danuta Adamus, pani Agnieszka Suska oraz przedstawiciele najstarszych klas będą oceniać według następujących kryteriów:

  • znajomość tekstu,
  • interpretacja utworu (odpowiednie tempo, intonacja, a także dykcja),
  • kultura słowa,
  • ogólny wyraz artystyczny.

Najlepsi recytatorzy wezmą udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim.

Zapraszamy.

Podsumowanie Konkursu: Najpiękniejszy zabytek Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu, który odbywał się pod Patronatem: Starosty Tomaszowskiego Pana Mirosława Kuklińskiego, Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Pana Marcina Witko i Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego.

Nagrody wręczono na uroczystości podsumowania Konkursu w dniu 11 stycznia 2017 roku

W kategorii praca artystyczna:

 Gimnazjum

I miejsce zdobyła praca Wiktorii Szuwart uczennicy kl. III Gimnazjum w Zespole Szkół w Wiadernie

II miejsce Julia Pinczewska uczennica  kl. III B Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Maz.

III miejsce Weronika Olech uczennica  kl. I A Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Maz.

Wyróżnienie: Anna Krych uczennica  kl. II B Publiczne Gimnazjum w Popielawach

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6

I miejsce zdobyła praca Dominiki Górzyńskiej uczennicy kl. II LP

II miejsce Oliwia Polus uczennica kl. II LP

III miejsce Aleksandra Pietruszczak uczennica kl. I LP

Wyróżnienie: Angelika Zawiślak uczennica kl. III LP

Wyróżnienie: Wiktoria Biazik uczennica kl. I LP

W kategorii prezentacja multimedialna:

 Gimnazjum

I miejsce zdobył Antoni Węgliński uczeń kl. II D Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Maz.

II miejsce Oskar Ślusarski uczeń kl. III B  Gimnazjum nr 3 w Tomaszowie Maz.

III miejsce Oskar Śliwiński uczeń kl. III E Gimnazjum nr 3 w Tomaszowie Maz.

Nie przyznano wyróżnienia

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6

I miejsce zdobyła prezentacja Zuzanny Pardej uczennicy  kl. I FoG

II miejsce Kinga Matczak uczennica kl. I F

III miejsce Paulina Jędrzejczyk uczennica  kl. I F

Wyróżnienia:

Patrycja Bonecka uczennica  kl. I F

Kajetan Kejna uczeń kl. I LP

Julian Sowik uczeń kl. I FoG

Marita Rybarczyk uczennica kl. II Fo

Sylwia Ławska uczennica  kl. IV FoG

Natalia Kieliszek uczennica kl. IV FoG

W kategorii prezentacja filmowa:

Nie wpłynęła prezentacja filmowa gimnazjalistów

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6

I miejsce otrzymała Anna Domagała uczennica kl. II Fo

II miejsce Kacper Ciesielski uczeń kl. I FoG

III miejsce Magdalena Staruch uczennica kl. II LP

Gratulacje dla wszystkich laureatów Konkursu.

Poniżej zaprezentowane zostaną dyplomy i prace laureatów I miejsc Konkursu ,,Najpiękniejszy zabytek Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu”

Serdecznie dziękujemy wszystkim gimnazjalistom i uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 za udział w Konkursie, życzymy dalszych sukcesów artystycznych.

 

Organizator Konkursu: mgr Renata Kasiewicz

joomplu:13488
{joomplucat:992 limit=4}
 
1. Antoni Węgliński Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Maz., opiekun: mgr Maria Śledzińska - Pobierz
2. Pardej Zuzanna kl. I FoG - Pobierz 
 

Obejrzyj film - Groty Nagórzyckie Konkurs " Najpiękniejszy zabytek Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu" Anna Domagała

joomplu:13105
{joomplucat:986 limit=4}

W dniu 14 grudnia 2016 roku w naszej szkole odbył się Konkurs Ortograficzny

,,MISTRZ ORTOGRAFII”

Do konkursu przystąpiło 30 osób. W tym roku młodzież mogła sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne, pisząc dyktando pt: „Podstępne knowania”.

Konkurs przeprowadzono w obecności Komisji Konkursowej w składzie:

przewodniczący: mgr Katarzyna Jaworska

członek: mgr inż. D. Adamus.

Komisja oceniała konkursowe dyktanda według sporządzonego regulaminu i zgodnie
z przyjętą przez Centralną Komisję Egzaminacyjną klasyfikacją błędów.

Wyłoniono następujących laureatów:

I miejsce     -  Magdalena Kalinowska        (kl. II Fo),

II miejsce    -  Bartłomiej Wojciechowski  (kl. IV FoG),

III miejsce  -  Klaudia Rozbicka   (kl. II LP).

Gratulujemy!

 

Poniżej zamieszczamy tekst dyktanda.

„Podstępne knowania”

Czterdziestopięcioipółletni charyzmatyczny jasnowidzący Abrakus – półarystokrata, pseudoartysta i ,w swoim mniemaniu, superarbiter elegancji patrzył na wpół drwiąco na stojące przed nim półotwarte, czarodziejskie pudełko. Z ponad trzydziestu kandydatów Wielka Rada Magii w czasie żmudnej selekcji wybrała właśnie jego. W przeddzień ogłoszenia wyników głosowania Abrakus czuł, że jego kandydatura wygra i w dwójnasób opłacą się jego tyludniowe knowania, skądinąd prowadzone bardzo dyplomatycznie.
Niechby tylko nie wygrał! Jego konkurent – dość żwawe chuchro, wiecznie przechadzające się w półkożuszku z hiacyntową żakardową podszewką, nie mógłby stanowić poważnego zagrożenia. Abrakus półuchem łowił żarciki na jego temat, w mig przechwytywał plotki, z rzadka dorzucając jakiś smaczny kąsek. Tak więc Wielka Rada Magii jasnowidząca, że największy konkurent Abakusa jest w środowisku uważany za ćwierćinteligenta, który lubi chałturzyć i żłopać schłodzone piwo, nie miała wyboru. Opinia publiczna, pod wpływem przebiegłych knowań Abrakusa, zarzucała nieszczęśnikowi bylejakość, aspołeczność, nieumiejętność warzenia  magicznego wywaru z nibyjagód naparstnicy cudownej. To wszystko sprawiło, że wystrychnięty na dudka pretendent do wygranej czmychnął gdzie pieprz rośnie. Co prawda zorientowano się, że to są wierutne kłamstwa, ale klamka już zapadła. Przez następne ćwierćwiecze  to właśnie Abrakus będzie tym, na którego zwrócone będą oczy tego świata. 

Podkategorie